İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Hem serum hem kandan olumu;bu nitelii gsteren; serohemorajik.
Doku anoksisi’ne sebep olan herhangi bir durum nedeniyle eritropoetin’in, kemik iliini ar uyarmas sonucu eritrositlerin art ile belirgin durum; sekonder polisitemi
Travma veya ameliyattan bir sre sonra grlen kanama; sekonder kanama (Travmadan sonraki sekonder kanama genellikle 12-24 saat sonra, ameliyattan sonra grlen sekonder kanama ise -diki yerlerindeki sekonder enfeksiyonun o
tibbi çeviri
Genellikle travmaya bal olarak tunica vaginalis testis’in iki yapra arasnda kan toplanmas ile oluan ilik; skrotum hematoseli; skrotal hematosel.
1- ema ile ilgili; ematik. 2- izgisel olarakgsteren; ematik,
(G.): Herhangi bir oluyan ana hatlarn gsterenizelge; ema.
Plasenta ile uterus duvar arasnda oluan hematom; retroplasental hematom
Retina’nn belli bir tabakas iine olan kanama; retina ii kanama; retinal kanama
Vcuttan sv kayb sonucu plazma hacmindeki azalmaya bal olarak gelien polisitemi; rlatif polisitemi
Douglas boluunda kan toplanmas ile oluan ilik; rektouterin hematosel
Anesteziye bal olarak kan basncnn ani dmesi veya hasta narkozdan alrken dk kan basncnn tekrar normale dn nedeniyle gelien kanama; reaksiyoner kanama
Aniden gelien kanama; ani kanama
Radyoaktif maddeleri, etki ve zelliklerini konu alan kimya dal.
Kuadrantik hemianopi. Bk. quadrantanopia.
Plevra boluunda cerahat ve kan toplan; piyohemotoraks.
Cerahat yapc mikroplarn kanda bulunuu; bu nitelikte organizmalarn kana geii ve dolamla eitli doku ve organlara yaylmas ile belirgin durum; piyemi.
Piknohemi. Bk. pyknemia
Hemorajik purpura. Bk. idiopathic thrombocytopenic purpura
1- Akcier iine ar kanama; akcier kanamas.2- Akcierden -az yoluyla gelen- kanama; akcier kanamas
Akl ve ruh hastalklarnn ilalatedavisi; psikokemoterapi.
1 2
3
4 5 6 7 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Baz merhem ve losyonlarn bileiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Basitrasin’in inko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanlar).
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluturan hidrokarbonlara oranla daha yumuak- yarkat hidrokarbonlar karm sarms madde; vazelin (Baz merhemlerin yapsnda yer alr; ayrca deriyi yumuatc olarak kullan
tibbi çeviri
Gz iin kullanlan antiseptik merhem; kserokolliryum.
Hem erkekte, hem kadnda bulunan cinsiyet kromozomu; X kromozomu.
Deride yer yer ekzema olumas, petei ya da hematomlarla belirgin kanama odaklar grl, i organlardan kanama, bata orta kulak iltihab olmak zere tekrarlayc enfeksiyonlar, anemi, trombositopeni, lenfopeni ve hipogam
Bomacada ksrk nbetini hemen takiben grlen -horoz tne benzer- sesli soluk al.
ahsilik ve benzoik asit karmndan ibaret, mantar enfeksiyonlarnn tedavisinde kullanlan bir merhem; Whitfeld merhemi,
Hemoroidleri karmada uygulanan bir ameliyat ekli; Whitehead ameliyat,
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Wernicke hastal. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior
Weil hastal. Bk. leptospirosis icterohemorrhagica.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
Plazmada faktr VIII eksikliine bal olarak phtlama zamannn uzamas ile belirgin, ou kez trombosit yapsnda ve kapiller duvarnda bozukluun da elik ettii kaltsal hastalk; anjiyohemofli; von Willesbrand hastal
Retina’da hemanjiyom’lar olumasyla belirgin, -genellikle retina dekolman ve krle uzanan- kaltsal durum; von Hippel hastal
Kan kusma. Bk. hematemesis.
Karacierde protrombin olumasnda rol oynayan, kanamay durdurucu zellii nedeniyle hemorajik bozukluklarn tedavisinde kullanlan -sentetik preparatlan da bulunan- yada erir bir vitamin grubu; K vitamini (K grubu vitaminl
reme ilevinin normal oluunda, kas geliiminde, eritrositlerin hemoliz’ e kar diren kazanmasnda ve vcut ii eitli biyokimyasal olaylarda rol oynayan, antioksidan zellie sahip, yada erir bir vitamin; tokofero
Hastalar, evlerinde ziyaret ederek bakm ve tedavileri ynnden onlara yardmc olan hemire; ziyareti hemire,
Herpes simplex ensefaliti ile varicellazoster ensefalomiyeliti’nin tedavisinde intravenz kullanlan, ayrca gz herpesi tedavisinde gze uygulanmak zere merhemi de bulunan antiviral bir ila; vidarabin monohidrat.
1 2 3 4 .. 46 47 48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü