İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Kanda karoten bulunuu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
tibbi çeviri
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Ven’in yrtlmas veya kesilmesi nedeniyle oluan koyu kanla belirgin kanama; venz kanama
Beyincik yarkrelerinin st yzlerinin venz kann boaltmak zere bir blm sins petrosus superior ve sins transversus durae matris’e, bir blm ise sins rectus ve vena magna cerebri’ye alan venler; beyi
Beyincik yarkrelerinin alt yzlerinin venz kann sins transversus durae matris, sins sigmoideus, sins petrosus superior, sins petrosus inferior, sins occipitalis ve sins rectus’a ileten venler; beyincik yark
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Uterus mukozasndan gelen kanama; rahim kanamas,
Bbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle imesi; rohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunmas(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrol g- kanama; plasenta prevya kanamas
Deride eritematz lezyonlar eklinde grlp, iyilemesini takiben nedbe brakan herhangi bir deri hastal; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuu; tifemi.
Serebrovaskler hastalk sonucu zaman zaman oluan, ba dnmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin elik ettii, genellikle birka dakika sren nbet; geici iskemik nbet
ok sayda transfzyon sonucu gelien hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dal; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Baz kimyasal maddeler veya ilalara kar ar duyarllk sonucu gelien, deride kzartlarla belirgin durum; toksik eritem.
Vcut yzeyine antineoplastik ila (mechlorethamine vb.) srlerek gerekletirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 941 - 955 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
dem, orta derecede proteinri, hematri, oligri ve belli bir lde bbrek yetmezlii ile belirgin akut bbrek iltihab; akut nefrit
Aniden balayan, hemoliz sonucu eritrositlerin azalmas ile belirgin anemi; akut hemolitik anemi (Tabloya lkositoz, hiperbilirbinemi, ate ve ba ars elik eder)
Genellikle A grubu hemolitik streptokoklarn sebep olduu farenjit’in komplikasyonu olarak gelien, glomerllerin kapiller endoteli ile mesangium hcrelerinde proliferasyon, kapiller duvarlarnda IgG moleklleri, fltra
tibbi çeviri
Normal rengini kaybetmi soluk alyuvar;akromosit (hemoliz sonucu),
Normal rengini kaybetmi soluk alyuvar;akromosit (hemoliz sonucu),
Eritrositlerin normale oranla dk hemoglobin iermesi; eritrositlerde hemoglobin azl; akroiositemi.
accouchement forse
Bk. vena hemiazygos accessoria
Kalp boluklarnda kan bulunmay hali; akardiyohemi.
Phtlama faktrlerindenbiri; labil faktr; proakselerin (Eksikliinde parahemofli geliir)
Karn ve vagina ile ilgili; hem karn hem vagina’y ilgilendiren; abdominovajinal.
Karn ve vagina ile ilgili; hem karn hem vagina’y ilgilendiren; abdominovaginal
abdominotorasik; Karn ve gsle ilgili; hem karn hem gs ilgilendiren
abdominotorasik; Karn ve gsle ilgili; hem karn hem gs ilgilendiren
Karn ve perine ile ilgili; hem karn hem perine’den yaplan; abdominoperineal (ameliyat vb.).
1 2 3 .. 44 45 46 47
48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü