İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Kanda karoten bulunuu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
tibbi çeviri
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Ven’in yrtlmas veya kesilmesi nedeniyle oluan koyu kanla belirgin kanama; venz kanama
Beyincik yarkrelerinin st yzlerinin venz kann boaltmak zere bir blm sins petrosus superior ve sins transversus durae matris’e, bir blm ise sins rectus ve vena magna cerebri’ye alan venler; beyi
Beyincik yarkrelerinin alt yzlerinin venz kann sins transversus durae matris, sins sigmoideus, sins petrosus superior, sins petrosus inferior, sins occipitalis ve sins rectus’a ileten venler; beyincik yark
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Uterus mukozasndan gelen kanama; rahim kanamas,
Bbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle imesi; rohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunmas(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrol g- kanama; plasenta prevya kanamas
Deride eritematz lezyonlar eklinde grlp, iyilemesini takiben nedbe brakan herhangi bir deri hastal; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuu; tifemi.
Serebrovaskler hastalk sonucu zaman zaman oluan, ba dnmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin elik ettii, genellikle birka dakika sren nbet; geici iskemik nbet
ok sayda transfzyon sonucu gelien hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dal; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Baz kimyasal maddeler veya ilalara kar ar duyarllk sonucu gelien, deride kzartlarla belirgin durum; toksik eritem.
Vcut yzeyine antineoplastik ila (mechlorethamine vb.) srlerek gerekletirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 921 - 940 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bir maddenin hem asit hem baz (alkalen)zellik gsterebilme nitelii; amfoterisite.
Bir maddenin hem asit hem baz (alkalen)zellik gsterebilme nitelii; amfoterisite.
Hem asit hem bazik boyalarla boyanabilen; amfofl.
tibbi çeviri
Hem asit hem bazik boyalarla boyanabilen; amfofl.
Hem asit hem bazik boyalarla boyanabilen; amfofl.
Hem asit hem bazik boya ile ayn ekildeboyanabilen herhangi bir hcre; amfosit.
Hem oksijenli hem oksijensiz ortamdayaayabilme zellii gsteren; amfmikrobiyen.
(G.): Hem karada hem suda yaayabilen hayvanlar snf; iki yaayllar,
Her iki cinse ait cinsiyet bezi tayan; hem testis hem ovaryum’a sahip; hermafrodit; ambiseksel.
Hem di ukuru hem dii ilgilendiren;her ikisiyle ilgili,
Bk. crossed hemiplegia
ki tipe ayrlan hemolitik streptokoklarn bir tipi; alfa-hemolitik streptokok (Genellikle az, boaz ve solunum yollarnda normal olarak bulunan alfa-hemolitik streptokoklarn virlans dktr)
Alnan kan rneinde fetal hemoglobin miktarn belirleme amacyla uygulanan bir test; alkali denatrasyon testi
Hastaln seyrinde ate ykselmesinden hemen nceki me ve titreme ile belirgin dnem; me ve titreme dnemi,
Bir ksm serum proteinlerinin oluturduu, antikor araclyla gerekleen immn hemoliz ve bakteriyoliz iin gerekli olan, ayrca baz biyolojik reaksiyonlar (fagositoz, opsonizasyon, vb.)’da da nemli rol oynayan bi
Erikin hemoglobini. Bk. hemoglobin A.
Hem ya hem ba dokusundan oluantmr; adipofbrom.
Yapsnda hem bez epiteli hem yass epitelden gelimi adacklar gsteren tmr; adenoepitelyom.
Herpes simplex ve herpes zoster tedavisinde azdan kapsl eklinde ya da intravenz uygulanan, ayrca yerel uygulanmak zere merhemi de bulunan antiviral bir ila; asiklovir sodyum.
Bbrek parenkimas ve bbrek pelvisi’nin, Escherichia coli, Streptococcus faecalis ve dier baz bakteriler nedeniyle oluan, ate, titreme, bulant, kusma, ilgili bbrek blgesinde ar, disri, bakteriri ve bazen hem
1 2 3 .. 43 44 45 46
47
48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü