İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Kanda karoten bulunuu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
tibbi çeviri
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Ven’in yrtlmas veya kesilmesi nedeniyle oluan koyu kanla belirgin kanama; venz kanama
Beyincik yarkrelerinin st yzlerinin venz kann boaltmak zere bir blm sins petrosus superior ve sins transversus durae matris’e, bir blm ise sins rectus ve vena magna cerebri’ye alan venler; beyi
Beyincik yarkrelerinin alt yzlerinin venz kann sins transversus durae matris, sins sigmoideus, sins petrosus superior, sins petrosus inferior, sins occipitalis ve sins rectus’a ileten venler; beyincik yark
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Uterus mukozasndan gelen kanama; rahim kanamas,
Bbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle imesi; rohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunmas(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrol g- kanama; plasenta prevya kanamas
Deride eritematz lezyonlar eklinde grlp, iyilemesini takiben nedbe brakan herhangi bir deri hastal; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuu; tifemi.
Serebrovaskler hastalk sonucu zaman zaman oluan, ba dnmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin elik ettii, genellikle birka dakika sren nbet; geici iskemik nbet
ok sayda transfzyon sonucu gelien hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dal; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Baz kimyasal maddeler veya ilalara kar ar duyarllk sonucu gelien, deride kzartlarla belirgin durum; toksik eritem.
Vcut yzeyine antineoplastik ila (mechlorethamine vb.) srlerek gerekletirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 901 - 920 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
; Yalama; merhem srme,
Eritrositler zerinde eritici etkiye sahipolmayan; hemoliz yapmayan; anhemolitik.
Herhangi bir bozukluk nedeniyle kanhcrelerinin geliememesi; anhematoz.
tibbi çeviri
Damarlardaki yapsal bir bozukluu veya phtlama mekanizmasndaki bir eksiklie bal spontan kanamalarla belirgin kaltsal hastalk; hemorajik diyatez
Kan damarlarndan gelien kt huylu ur; hemanjiyom ve sarkom karm tmr; anjiyosarkom.
Beyincikte oluan kistik hemanjiyom; Lindau hastal; anjiyofakomatoz.
Yapsnda hemanjiyom ve miyom blgeleri gsteren ur; hemanjiyom ve miyom karm tmr; anjiyomiyom.
Retina’da kk hemanjiyom’lar olumasyla belirgin kaltsal bir hastalk (Retina altnda kanamalara sebep olur)
Kan ya da lenf damarlarndan gelien iyi tabiatl ur; damar tmr; anjiyom (hemanjiyom veya lenfanjiyom)
; Kan ve lenf damarlarndan oluan ur; hemanjiyom ve lenfanjiyomkanm tmr; anjiyolenfanjiyom.
Kan damarlar ve ya dokusu ieren ur; hemanjiyom ve lipom karm iyi huylu tmr; anjiyolipom.
Deride hemanjiyom ve keratom karmndan olumu iyi huylu ur; anjiyokeratom (Genilemi klcal damarlar boynuzsu doku evreler. Genellikle el ve ayaklarda grlr)
Plazmada faktr VIII eksikliine bal olarak phtlama zamannn uzamas ile belirgin, ou kez trombosit yapsnda ve kapiller duvarnda bozukluun da elik ettii kaltsal hastalk; von Willebrand hastal; anjiyohemofl
Yapsnda zengin damar alan ieren gliyom;hemanjiyom ve gliyom kanm tmr; anjiyogliyom.
Lmenleri, iri endotelyal hcrelerle deli, yeterince gelimemi kan damarlarndan olumu tmr; hemanjiyoblastom.
Yapsnda hemoglobin bulunmayanalyuvar; hemoglobinsiz eritrosit; aneritrosit.
Rh (+) fets kanndaki eritrositlere kar Rh (-) anne kannda oluan anti – Rh antikorlarn tekrar fets’e geerek onun eritrositlerini hemolize edii ile belirgin durum; yenidoann hemolitik hastal; eritrobl
eitli sebeplere bal olarak kanda eritrosit saysnn azalmas, hemoglobin ve hematokrit deerlerinin normalin altna dmesiyle belirgin durum; kanszlk; anemi (zellikle alnan gdalardaki demir eksiklii veya vcuttan
Ductus choledochus ile ductus pancreaticus’un birleme yerinin hemen altnda, duodenum duvar iinde oluan -ampul eklinde- kanal genilemesi; Vater ampul; hepa-topankreatik ampul
Ductus choledochus ile ductus pancreaticus’un birleme yerinin hemen altnda, duodenum duvar iinde oluan -ampul eklinde- kanal genilemesi; Vater ampul; hepa-topankreatik ampul
1 2 3 .. 42 43 44 45
46
47 48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü