İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Kanda karoten bulunuu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
tibbi çeviri
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Ven’in yrtlmas veya kesilmesi nedeniyle oluan koyu kanla belirgin kanama; venz kanama
Beyincik yarkrelerinin st yzlerinin venz kann boaltmak zere bir blm sins petrosus superior ve sins transversus durae matris’e, bir blm ise sins rectus ve vena magna cerebri’ye alan venler; beyi
Beyincik yarkrelerinin alt yzlerinin venz kann sins transversus durae matris, sins sigmoideus, sins petrosus superior, sins petrosus inferior, sins occipitalis ve sins rectus’a ileten venler; beyincik yark
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Uterus mukozasndan gelen kanama; rahim kanamas,
Bbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle imesi; rohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunmas(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrol g- kanama; plasenta prevya kanamas
Deride eritematz lezyonlar eklinde grlp, iyilemesini takiben nedbe brakan herhangi bir deri hastal; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuu; tifemi.
Serebrovaskler hastalk sonucu zaman zaman oluan, ba dnmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin elik ettii, genellikle birka dakika sren nbet; geici iskemik nbet
ok sayda transfzyon sonucu gelien hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dal; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Baz kimyasal maddeler veya ilalara kar ar duyarllk sonucu gelien, deride kzartlarla belirgin durum; toksik eritem.
Vcut yzeyine antineoplastik ila (mechlorethamine vb.) srlerek gerekletirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Femur kondili’nin hemen stnde oluan krk; femur’un suprakondiler kr
Hastanede, hemirelik hizmetlerini denetleyen hemire; deneti hemire,
st polyoensefalit. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
tibbi çeviri
Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
Gneten gelen ltraviyole nlarndan korunma amacyla deriye srlen merhem ya da krem; gne kremi.
Hemoglobin’in hidrojen slfd ile oluturduu bileik; baz ilalanl ar almnda veya "hidrojen slfd" zehirlenmesinde kanda varl belirlenen bir madde; slflemoglobin.
Uyuz hastalnda kullanlan bir merhem; kkrt merhemi
Slfmethemoglobin. Bk. suljhemoglobin.
Kanda slflemoglobin bulunuu;slfhemoglobinemi.
Konjunktivit ve yzeysel gz enfeksiyonlarnda damla ya da merhem eklinde gze uygulanan, slfasetamid’in sodyum tuzu; slfasetamid sodyum.
Trnak altnda oluan hematom; trnakalt hematomu
Dura mater altnda oluan hematom; subdural hematom
Derinin hemen altndaki, ya hcrelerinden zengin gevek ba dokusu; derialt dokusu. Bk. superfcial fascia.
Hemire Okulu rencisi; renci hemire
A grubu beta-hemolitik streptokoklar (Streptococcus pyogenes) tarafndan salglanan nonan-tijenik bir hemolizin; streptolizin S.
Beta-hemolitik streptokoklar, zellikle A grubu beta-hemolitik streptokoklar tarafndan salglanan antijenik streptolizin; streptolizin 0 (Antijenik nitelii sebebiyle serumda, kendisine kar "antistreptolizin 0" a
eitli hemolitik streptokoklar tarafndan salglanan, eritrositleri -hemoglobin aa kmak zere-eritici nitelie sahip bir madde; streptokok hemolizini; streptolizin
Hemolitik streptokoklar tarafndan salglanan streptokinaz ve streptodornaz enzimlerinden oluan kanm; streptokinaz streptodornaz (Tedavide irin ya da phtlam kan ieren koyu eksdalan zp sulandrma amacyla kullanl
Hemolitik streptokoklar tarafndan salglanan, plazminojen’i plazmin’e evirici etkiye sahip bir enzim; streptokinaz (Artlm ekli, derin ven trombozu, pulmoner embolizm, miyokard enfarkts tedavisinde trombol
Hemolitik streptokoklar tarafndan salglanan -koyu kvamda irinli eksdalan zp sulandrc- bir enzim; streptodornaz.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 46 47 48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü