İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Kanda karoten bulunuu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
tibbi çeviri
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Ven’in yrtlmas veya kesilmesi nedeniyle oluan koyu kanla belirgin kanama; venz kanama
Beyincik yarkrelerinin st yzlerinin venz kann boaltmak zere bir blm sins petrosus superior ve sins transversus durae matris’e, bir blm ise sins rectus ve vena magna cerebri’ye alan venler; beyi
Beyincik yarkrelerinin alt yzlerinin venz kann sins transversus durae matris, sins sigmoideus, sins petrosus superior, sins petrosus inferior, sins occipitalis ve sins rectus’a ileten venler; beyincik yark
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Uterus mukozasndan gelen kanama; rahim kanamas,
Bbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle imesi; rohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunmas(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrol g- kanama; plasenta prevya kanamas
Deride eritematz lezyonlar eklinde grlp, iyilemesini takiben nedbe brakan herhangi bir deri hastal; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuu; tifemi.
Serebrovaskler hastalk sonucu zaman zaman oluan, ba dnmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin elik ettii, genellikle birka dakika sren nbet; geici iskemik nbet
ok sayda transfzyon sonucu gelien hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dal; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Baz kimyasal maddeler veya ilalara kar ar duyarllk sonucu gelien, deride kzartlarla belirgin durum; toksik eritem.
Vcut yzeyine antineoplastik ila (mechlorethamine vb.) srlerek gerekletirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1 – Vcuda yal madde srme; yalama; unksi-yon. 2- Yal madde; yal merhem,
Elektrokardiyogram’da, T dalgasn hemen takiben -muhtemelen karncklarn repolarizasyonunun son evresini yanstmak zere- bazen oluan pozitif kk dalga; U dalgas,
Hem tifo hem stma belirtileri gsteren; tifomalaryal.
tibbi çeviri
eker hastalarnda grlen ileri derecede zayflama ve hemokromatoz’a bal olarak derinin tun rengi gsterii ile belirgin durum; Troisier sendromu.
Dirsekten fleksiyon halindeki kolda, dirsek kntsnn hemen zerindeki musculus triceps brachii tendonuna vurulduu zaman -kasm ani kaslmas sonucu- n kolun hafif ekstensiyon hareketi gsterii; dirsek refleksi; triseps
Vcudun bir tarafnda bir ksm dier tarafnda baka bir ksm tutan fel; apraz hemipleji (Vcudun bir yarsnda kolda, dier yarsnda bacakta grld gibi)
Serebrovaskler hastalk sonucu zaman zaman oluan, ba dnmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin elik ettii, genellikle birka dakika sren nbet; geici iskemik nbet
ok sayda transfzyon sonucu gelien hemosideroz.
Toksihemi. Bk. toxemia.
Toksik madde etkisiyle eritrositlerin hemolizi sonucu gelien anemi; toksanemi.
Hem dncelerini sz haline getirememe hem konuulanlar anlayamama ile belirgin afazi ekli: sansoryel ve motor afazi’nin beraber bulunuu; total afazi,
Boazda, normalde mevcut bakterilerin tm; bu bakterilerin oluturduu, boaza zg fizyolojik ortam; boaz floras (Normal boaz floras, nonhemolitik ve alfalemolitik streptokoklar, stafilokoklar, Neisseria cinsi baz bak
Hem gs hem karn boluu almak suretiyle yaplan ameliyat; torakolaparotomi.
Her iki ebeveynden talasemi geninin geiiyle erken ocukluk dneminde balayan, iddetli hemolitik anemi’ye solunum gl, sarlk, dalak karacier bymesi, vcut geliiminde gecikme ve zeka geriliinin elik ettii
(G.): Genellikle Akdeniz evresi lkelerde grlen, hemoglobin’in globin fraksiyonundaki sentez bozukluu sonucu hemolitik anemi ile belirgin kaltsal kan hastal; talasemi (Byk talasemi ve kk talasemi olmak zer
Hemin kristalleri; Teichmann kristalleri
Truncus brachiocephalicus, arteria subclavia sinistra ve arteria carotis communis sinistra’nn aort kavsinden k yerlerinin hemen zerinde, ilerleyici tkanma gsterii sonucu, her iki kolda nabz atmnn bulunmay
Gda maddelerini inemeksizin hemen yutma; yeterince inemeksizin yeme alkanl; taifaji.
Ameliyata hazrlanan veya ameliyatl hastalarn doktor tedavisine yardmc olmak zere hemire tarafndan bakm; cerrahi hemirelii,
Humerus kondili’nin hemen stnde oluan krk; humerus’un suprakondiler kr,
1 2
3
4 5 6 7 .. 46 47 48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü