İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Kanda karoten bulunuu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
tibbi çeviri
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Ven’in yrtlmas veya kesilmesi nedeniyle oluan koyu kanla belirgin kanama; venz kanama
Beyincik yarkrelerinin st yzlerinin venz kann boaltmak zere bir blm sins petrosus superior ve sins transversus durae matris’e, bir blm ise sins rectus ve vena magna cerebri’ye alan venler; beyi
Beyincik yarkrelerinin alt yzlerinin venz kann sins transversus durae matris, sins sigmoideus, sins petrosus superior, sins petrosus inferior, sins occipitalis ve sins rectus’a ileten venler; beyincik yark
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Uterus mukozasndan gelen kanama; rahim kanamas,
Bbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle imesi; rohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunmas(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrol g- kanama; plasenta prevya kanamas
Deride eritematz lezyonlar eklinde grlp, iyilemesini takiben nedbe brakan herhangi bir deri hastal; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuu; tifemi.
Serebrovaskler hastalk sonucu zaman zaman oluan, ba dnmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin elik ettii, genellikle birka dakika sren nbet; geici iskemik nbet
ok sayda transfzyon sonucu gelien hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dal; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Baz kimyasal maddeler veya ilalara kar ar duyarllk sonucu gelien, deride kzartlarla belirgin durum; toksik eritem.
Vcut yzeyine antineoplastik ila (mechlorethamine vb.) srlerek gerekletirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Kalp sol karncnda, aort deliinin hemen altndaki aralk; aort vestibl
Hem vezikller hem papller gsteren;papl ve vezikllerden oluan; veziklopapler.
Tiroid bezinin hemen altndaki plexus thyroideus impar’dan, biri sada dieri solda olmak zere balayp her biri kendi tarafndaki vena brachocephalica’ya alan iki ven; tiroid alt venleri; inferior tiroid venl
tibbi çeviri
Beyincik st venleri. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
Diyafragma’nn st yznde seyreden ve bu yzn venz kann vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten kk venler; diyafragma st venleri; superior frenik venler
Yemek borusu mukozas altndaki venz pleksus’un kann boaltmak zere, organn servikal blmndekilerin vena thyroidea inferior’a, torasik blmndekilerin vena azygos, vena hemiazygos ve vena azygos accessoria
Beyincik st venleri; superior serebellar venler. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
Beyincik alt venleri; inferior serebellar venler. Bk. venae inferiores hemispherii cerebelli
Bronlarn venz kann sa tarafta vena azygos’a, sol tarafta vena intercostalis superior sinistra’ya ya da vena hemiazygos accessoria’ya ileten venler; bron venleri; broniyal venler
Karn n duvarnda 12. kaburgann alt snr boyunca arteria subcostalis’e elik ettikten sonra sada vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluturmak zere ayn taraf vena lumbalis ascendens ile birleen v
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
Arteria epigastrica inferior’a elik eden ve ligamentum inguinale’nin hemen zerinde vena iliaca externa’ya alan ven; alt epigastrik ven.
Kan damarlarndan gelien iyi huylu tmr; anjiyom; hemanjiyom; vaskler tmr
Vaquez hastal. Bk. polycythemia rubra
VaquezOsler hastal. Bk. polycythemia rubra
1- Rahmin hem corpus hem cervix’i ile ilgili; uteroservikal. 2- Uterus boynu (cervix uteri) ile ilgili.
Bbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle imesi; rohematonefroz.
Kadnda, -uretra mukozasndan gelierek- idrar deliinden dar sarkan, krmz renkte etik; uretral karunkl (Uretral karunkl idrar ederken ar ve bazen hematri’ye sebep olur. Tedavi, ameliyatla karmaktr),
(L.): Merhem; unguentum. Bk. ointment.
Merhem; unguent. Bk. ointment.
1
2
3 4 5 6 .. 46 47 48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü