İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
h
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2246 adet çeviri sonucu bulundu. 2221 - 2240 arasındaki sonuçlar:
st solunum yollarnda bulunan nonpatejen bir Haemophilus tr
Yumuak ankr’a sebep olan Haemophilus tr
Akut cerahatli konjunktivit’e sebep olan Haemophilus tr
tibbi çeviri
Gramnegatif, hareketsiz, baz trleri patojen nitelik gsteren bir bakteri cinsi
Bk. hem.
Bk. heme.
Pankreas’m d salg oluturan blmnn doutan hipoplazisine bal olarak ocukluk anda gelien, pankreas’ta atrofi, yal dk k, geliim yetersizlii ile belirgin, ou kez karacierde bymenin de e
El kenarlar ile -deri zerinden- devaml vurmahareketi (masajda uygulanan bir ekil),
Balgamn elik etmedii ksrk; kuru ksrk,
Kiinin haz verici kuruntular sebebiyle devaml nee gstermesi ile belirgin zihni bozukluk; ar neenin elik ettii delilik hali; habromani.
Tberkloza eilimi gstermek zere ince uzun vcut yaps, derinin soluk oluu ve yanaklarda hafif krmzlkla belirgin grnm; ftizik habitus.
Apopleksi’ye eilimi gstermek zere ksa boyun, tknaz vcut, dolgun ve krmzmtrak yzle belirgin grnm; apoplektik habitus
(L.): 1 – Kiinin belli bir hastala kar eilimini gsteren iaret ve belirtilerin elik ettii vcut grnm; habitus (Tberkloza eilim gstermek zere kiinin ince uzun yap gsterii, derinin beyaz ve kuru olu
Herhangi bir eyi yapmay veya kullanmay alkanlk haline getirme; alkanlk haline gelme; alkanlk; bamllk; habitasyon.
Dzeltilmesine ramen tekrarlayan kk; habitel kk,
Birbirini izleyen 3 veya daha fazla gebeliin dkle sonlanmas hali; tekrarlayc dk; habitel dk,
Bamllk yapc ila. Bk. addictive drug
ocuun kendi kendine yemek yeme, giyinme, tuvaletini yapma vb. hususlarda eitilmesi,
Belli kas gruplarnda kendisini gsteren, fakat irade ile ksmen kontrol altna alnabilen sinirsel kaynakl kaslma hareketleri; tik
1- Adet; alkanlk; itiyat; yaplmas alkanlk haline gelmi hareket. 2- Huy; miza. 3- Kiinin belli bir hastala eilimini gsteren yapsal iaretlerle belirgin genel vcut grnm; habitus.
1 2 3 .. 108 109 110 111
112
113
h
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2168 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
herpes zoster’e benzeyen
herpes zoster’e benzeyen
Hayvan vcutlarnn anatomisini inceleyen bilim dal; hayvan anatomisi; zootomi.
tibbi çeviri
Hayvanlara eziyet etmekten cinsel zevk alma; zoosadizm.
Hastaln hayvandan insana bulamamas iin gerekli nlemlerin alnmas; zooprofilaksi
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlardan korkma; hayvanlara kar korku besleme; zoofobi.
Hayvanlara ar dknlk gsterme; ar hayvan sevgisi; zoomani.
Hayvanlar konu alan bilim dal; zooloji
Hayvanlara kar cinsel arzu gsterme; zoolagni.
Hayvan tarafndan salglanan hormon; hayvan hormonu; zoohormon.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
Hayvandan alnarak insana aktarlan gref; hayvan grefi; zoogref.
Hayvansal kkenli; hayvandan elde edilen; zoojenz.
Hayvan trlerinin geliimi; zoogenez.
Hayvanla cinsel ilikide bulunma; bestialite; zooerasti.
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Hayvanlarn biyolojik yap ve zelliklerini konu alan bilim dal; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 107 108 109
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü