İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
h
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2246 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vb.)’y takriben gelien histerik gsterilerle belirgin durum;histerotravmatizm.
Travma sonucu gelien histeri ileilgili; histerotravmatik.
Serviks uteri yrtnda, yrtk kenarlan karp yeniden karlkl dikmek suretiyle gerekletirilen bir ameliyat ekli; histerotrakelorafi.
tibbi çeviri
Rahim boynunun ameliyatlakarlmas; histerotrakelektomi.
Rahme kesi yapma; kesi yaparak rahmi ama; histerotomi
Rahim kasnn aniden gelien arl kaslmas; rahim spazm; histerospazm.
Rahim boluunun, histeroskop araclyla muayenesi; histeroskopi.
Rahim boluunu grerek muayenedekullanlan -ucu kl- alet; histeroskop.
Rahim ve Fallop borularna radyoopak madde veriliini takiben rntgen filmi alnmas; histerosalpengografi.
Histerosalpengografi yoluyla alnan film; histerosalpengogram.
Rahim ve Fallop borularnnameliyatla karlmas; histerosalpenjektomi.
Rahim duvarnn yrtlmas; uterusrptr; histeroreksis.
Rahim zerindeki kesii veya yrtdikme; rahme diki koyma; histerorafi.
Rahmin -balarn gevemesi nedeniyle-aaya doru sarkmas; uterus prolapsusu; histerop-toz.
Rahimdeki herhangi bir ekil bozukluunu dzeltme amacyla yaplan ameliyat; uteroplasti; histeroplasti.
Histeri’ye bal herhangi bir grme bozukluu; histeropi.
Sarkk veya arkaya dnk rahmin ameliyatla tespiti; histeropeksi (Histeropeksi, rahmin n karn duvarna dikile tespiti, balar araclyla askya alnmas ya da gevemi balarnn ksaltlmas ile gerekletirilir)
Herhangi bir rahim hastal; histeropati.
Histerik belirtilerin elik ettiinevrasteni ekli; histeronevrasteni.
Rahim kasndan gelien iyi huylu tmr;uterus myomu; histeromiyom.
1 2 3 4 .. 111 112 113
h
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2168 adet çeviri sonucu bulundu. 2121 - 2140 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Hipofiz n lobu veya hipotalamus’taki lezyon sebebiyle oluan, erkekte imanlama, d cinsiyet organlarnda atrofi ve sekonder cinsiyet karakterlerinin kadn tipine kay ile belirgin hastalk; Frhlich sendromu; adip
Hipofzdeki salg yetersizliine bal olarak gelien, vcutta ya toplanmas ile belirgin imanlk
Hem ya hem ba dokusundan oluantmr; adipofbrom.
tibbi çeviri
Herhangi bir zedelenmeyi takiben derinin kendisini gerektii ekilde yenileyememesi; derinin yetersiz veya kusurlu rejenerasyonu; adermogenez.
Her eyiyeme eilimi; doymaz itah; adetaj.
Herhangi bir bezin ameliyatla karlmas;adenotomi.
Herhangi bir salg bezinin imesi; bezbymesi; adenonkus.
Herhangi bir eye ar dknlk gsterme hali; alkanlk; tutkunluk; bamllk
Herhangi bir eyi (uyuturucu ila alm vb.) itiyat haline getirmi kii; dkn; tutkun; baml,
Herpes simplex ve herpes zoster tedavisinde azdan kapsl eklinde ya da intravenz uygulanan, ayrca yerel uygulanmak zere merhemi de bulunan antiviral bir ila; asiklovir sodyum.
Herhangi bir akut hastalk veya akut psiik bozukluk sonucu gelien bitkinlik; akut halsizlik
Herhangi bir enfeksiyon’un komplikasyonu olarak gelien ensefalomiyelit; akut disemine ensefalomiyelit (Genellikle geirilen viral enfeksiyonun nekahet dneminde oluur)
Hareket gsterme hali; faaliyet, etkinlik; aktivite
Hastaya ila vererek gerekletirilen tanazi; aktif tanazi
Herhangi bir yol (dk, ksrk vb.) ile vcudundan hastalk etkenini dar karan kii; evresine hastalk etkeni yayan kimse; aktif tayc
Hareketli; faaliyet halinde; etkin; aktif,
Hareket tremoru; aksiyon tremoru. Bk. intention tremor
Hastaln, n (gne nlar, ltraviyole nlan, x nlan, radyoaktif nlar) ile tedavisi; aktinoterapi.
Herhangi bir n (k, ltraviyole, x nlan, radyoaktif nlar vb.) olumas; aktinogenez.
Hareketsiz, gram negatif bir bakteri cinsi
1 2 3 .. 103 104 105 106
107
108 109
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü