İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 305 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zimojenin enzime dnmesi; zimogenez.
Hayvan trlerinin geliimi; zoogenez.
izgili kasta oluan hiyalin dejenerasyonu; Zenker dejenerasyonu,
tibbi çeviri
Anne babadan deiik zelliklere sahip yavru meydana gelmesi; yavrunun ait olduu trden farkl olmas; ksenogenez.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, i organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar olumas, lenf dmleri, dalak ve karacierin bymesi ile belirgin, ou kez ekzoftalmi ve ekersiz diyabet’in de elik ettii, gen
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Balmumsu dejenerasyon. Bk. amyloid degeneration.
Kan damarlarnn gelimesi; vasklogenez.
Kanda robilinojen bulunuu; robilinojenemi.
re olumas; regenez.
Tmr gelimesi; tmr olumas; tmrigenez.
Embriyo’da jerm tabakasnn olumas; tridermogenez.
Vcudun, antijene kar gerekli immnolojik yant gstermemeye balamas; immnolojik tolerans olumas; tolerogenez.
Damar iinde pht (trombs) ya daphtlar olumas; trombogenez.
1- Is olumas ile ilgili; termojenetik.2- Is oluturucu,
Is olumas; termogenez.
la araclyla vcut ssnn ykseltilmesi; tennakogenez.
Epigenez teorisi. Bk. epigenesis
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 884 adet çeviri sonucu bulundu. 841 - 860 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Ayn trn genetik bakmdan farkl bireyinden alnan; allojenik (gref, serum vb.),
Ayn trn genetik bakmdan farkl bireyinden alnan; allojenik (gref, serum vb.),
Ayn trn genetik bakmdan farkl bireyine verildii zaman, kendisine kar antikor olumasna sebep olan antijen; alloantijen.
tibbi çeviri
Genel anestezi’de dier ilalarla beraber ya da anestezi’yi balatmada intravenz kullanlan opioid grubu bir narkotik analjezik; alfentanil hidroklorr.
Bbrekst bezleri tarafndan aldosteron oluturulmas; aldosteronogenez.
Anlama ve kavrama yeteneinin kayb; kavray eksiklii; akatamatezi (Genellikle beyindeki bir lezyona bal),
1- Solunum sisteminin akciere hava giriini temin eden kanal eklindeki ksmlar; hava yolu (trakea, bron ve broniyol’ler). 2- Hava yolunu ak tutma amacyla -genel anestezi esnasnda- az veya burun yoluyla trake
Ayak parmann belli bir ksmda yumuamas sonucu kendiliinden kopup ayrlmasyla belirgin, sebebi bilinmeyen durum (Genellikle zencilerde grlr),
Kanda granlosit saysnn ileri derecede azalmasyla belirgin akut klinik tablo; granlositopeni; agranlositoz (Genellikle ilalara kar toksik reaksiyon sonucu geliir; titreme nbetleri, ate ykselmesi, deri ve mukozala
Kanda granlosit saysnn ileri derecede azalmasyla belirgin akut klinik tablo; granlositopeni; agranlositoz (Genellikle ilalara kar toksik reaksiyon sonucu geliir; titreme nbetleri, ate ykselmesi, deri ve mukozala
2-Agenez gsteren; agenez?le belirgin,
1- Bir organn embriyonik kusur sonucu doutan bulunmay; organ yokluu; aplazi; agenez. 2- Ksrlk; erkekte spermatogenez veya kadnda oogenez’in yokluu
1- Bir organn embriyonik kusur sonucu doutan bulunmay; organ yokluu; aplazi; agenez. 2- Ksrlk; erkekte spermatogenez veya kadnda oogenez’in yokluu
Kanda fibrinojen miktann yok denecek derecede dk oluu; kanda fibrinojen yokluu; afibrinogenemi.
Gaz olumas; aerogenez.
Genellikle 5-10 yalar arasnda balayan, iskelet kaslarnda zaman zaman -birka saatten birka haftaya kadar srebilen- g kayb dnemleri ile belirgin kaltsal hastalk; herediter epizodik adinami; Gamstorp hastal
Genellikle erken ocukluk dneminde balayp ldrc seyir izleyen, beyin ak maddesinin demiyelinizasyonu ve bbrekst bezlerinde atrofi ile belirgin, erken bunama, konvlsiyonlar, grme bozukluklar, afazi, serebellar atak
Embriyonel devrede adneksler (ovaryum ve tuba uterina’lar)’in olumas; adneksogenez.
Bk. fatty degeneration
Herhangi bir zedelenmeyi takiben derinin kendisini gerektii ekilde yenileyememesi; derinin yetersiz veya kusurlu rejenerasyonu; adermogenez.
1 2 3 .. 39 40 41 42
43
44 45
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü