İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 305 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zimojenin enzime dnmesi; zimogenez.
Hayvan trlerinin geliimi; zoogenez.
izgili kasta oluan hiyalin dejenerasyonu; Zenker dejenerasyonu,
tibbi çeviri
Anne babadan deiik zelliklere sahip yavru meydana gelmesi; yavrunun ait olduu trden farkl olmas; ksenogenez.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, i organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar olumas, lenf dmleri, dalak ve karacierin bymesi ile belirgin, ou kez ekzoftalmi ve ekersiz diyabet’in de elik ettii, gen
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Balmumsu dejenerasyon. Bk. amyloid degeneration.
Kan damarlarnn gelimesi; vasklogenez.
Kanda robilinojen bulunuu; robilinojenemi.
re olumas; regenez.
Tmr gelimesi; tmr olumas; tmrigenez.
Embriyo’da jerm tabakasnn olumas; tridermogenez.
Vcudun, antijene kar gerekli immnolojik yant gstermemeye balamas; immnolojik tolerans olumas; tolerogenez.
Damar iinde pht (trombs) ya daphtlar olumas; trombogenez.
1- Is olumas ile ilgili; termojenetik.2- Is oluturucu,
Is olumas; termogenez.
la araclyla vcut ssnn ykseltilmesi; tennakogenez.
Epigenez teorisi. Bk. epigenesis
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 884 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Genellikle labium majus zerindeki ok katl yass epitelden gelierek vulva’ya yaylan kanser; vulva kanseri
Retina’da hemanjiyom’lar olumasyla belirgin, -genellikle retina dekolman ve krle uzanan- kaltsal durum; von Hippel hastal
kulan akut iltihab; Voltolini hastal (Genellikle ocuklarda grlr ve sarla uzanabilir)
tibbi çeviri
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Genellikle yallarda grlen, cams cisim (corpus vitreum)’in evresel ksmnn -doal bzme sonucu-retina’dan ayrlmas; vitrz aynlma.
Kprck kemii zerinde sert ve bym olarak palpe edilen lenf dm; Virchow dm (Herhangi bir i organ kanserinin metastaz olarak genellikle sol tarafta grlr),
Papillomavirs’n sebep olduu, ap genellikle 0.5 cm’den byk olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin kk sert kabart; viral siil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarnn srt y
eitli virslere, genellikle arbovirlere bal olarak gelien, ate, ba ars, ense sertlii, kusma ve bilin kayb ile beligin, ou kez salgn eklinde grlen akut ensefalit; viral ensefalit.
Papillomavirs’n sebep olduu, ap genellikle 0.5 cm’den byk olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin kk sert kabart; viral siil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarnn srt y
Papillomavirs’n sebep olduu, genellikle ocuklarda ve genlerde yz, boyun ve el srtnda gruplar halinde grlen, hafif yksek, zeri dz kk siil;bask siil, dz siil
Nervus hypoglossus’a elik eden ve genellikle vena lingualis’e, bazen vena facialis ya da vena jugularis interna’ya alan ven; hipoglossal sinire elik eden ven
Genel ya da lokal anestezi altnda skrotum’a yaplan kk bir kesi araclyla her iki ductus deferens ‘in bir blmnn ameliyatla kesilip kanlmas; vazektomi (Her bir ductus deferens’ten 34 cm uzunluu
Kan damarlarnn gelimesi; vasklogenez.
Spermatik kordon (finiculus spermaticus)’da plexus pampiniformis’i oluturan venlerin, varikz genilemesi; varikosel (Genellikle genlerde oluan varikosel, ou kez tek tarafldr; nadir hallerde ift tarafl o
(L.): Genellikle ocuklarda grlen, varicella-zoster virs’nn sebep olduu kantl vezikler dknt ve hafif atele belirgin bulac akut enfeksiyon; suiei; varisel; varisella (Hastalk genellikle 14-21 gnlk
Kapak iltihab; zellikle herhangi bir kalp kapa iltihab; valvlit (Kalp kapa iltihab, genellikle akut eklem romatizmasna bal olarak geliir. Bakteriyel endokardit ve sifiliz de kalpte kapak iltihabna sebep olabilir
Nervus vagus’un veya bir ksm dallarnn ameliyatla kesilmesi; vagotomi (Vagotomi, genellikle -lser nksn nleme amacyla- mide zsuyu salgsn azaltmada uygulanr)
Subfebril atein elik ettii, iki tarafl parotit ve uveit; uveoparotit (Genellikle tberkloz’a bal olarak geliir; grme bozukluklarna ve bazen krle uzanr).
Gebe uterus’un her iki yannda arteria uterina zerinde stetoskop’la duyulan, genilemi uterus arterlerine geen kann oluturduu -anne nabz ile senkron- yumuak nitelikte frm; uterin frm (Genellikle gebe
drar pH’ (Salkl kiide idrar pH’, 4,6 ile 8 arasnda deiir. Etten zengin diyet idrar pH’m asit yne, sebzeden zengin diyet kalevi yne yneltir. Uyku esnasnda idrar genellikle -normal respiratuvar
1
2
3 4 5 6 .. 43 44 45
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü