İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 92 arasındaki sonuçlar:
Gz ukurunun arkasndaki, postganglionik lifleri musculus ciliaris ve musculus sphincter pupillae’da dalan parasempatik kk ganglion; siliyer ganglion.
7. servikal vertebra hizasnda, arteria subclavia arkasnda yer alan, alt servical ganglion ile birinci torasik ganglionun ksmen ya da tamamen birlemesinden olumu, sempatik zincire ait ganglion; servikotorasik ganglion
Bk. uterovaginal plexus
tibbi çeviri
Plexus coeliacus’ta bulunan iki sempatik ganglion; liyak ganglionlar; sliyak ganglionlar
Plexus cardiacus’ta bulunan parasempatik ganglionlar; Wrisberg ganglionlar; kardiyak ganglionlar
Beyin yarkresinde, derinde yerleik, gri madde (boz cevher)’den olumu ekirdek kitleleri; bazal ekirdekler; bazal ganglionlar (nucleus caudatus, nucleus lentiformis, nucleus amygdalae, claustrum)
Otonom sinir sistemine ait ganglionlar; sempatik ve parasempatik sinir sistemlerine ait ganglionlar; otonomik ganglionlar
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Arnold ganglionu. Bk. otic ganglion
Ganglionlarn bulunmay; zellikle bir plexus’ta otonom ganglion hcrelerinin doutan bulunmay hali; aganglionoz.
Ganglionsuz; aganglionik.
Akustik ganglion. Bk. spiral ganglion of cochlear nerve.
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virsnn sebep olduu, baz spinal sinirlerin arka kk ganglionlarmm iltihaplanmas nedeniyle vcudun bir tarafnda bir veya birka hissi sinirin seyri boyunca deri zerinde arl vezikller olumas ile bel
tibbi çeviri
Wrisberg ganglionlar. Bk. cardiac ganglions.
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
Arteria meningeamedia’nn dallarna elik eden ve dura mater, kranyum’un i yz ve ganglion trigeminale’nin venz kann boaltmak zere -kranyum’dan ktktan sonra- plexus pterygoi-deus’a al
Kan damarlan kmesi; kan damarlarnnoluturduu a; damar ebekesi; vazoganglion.
Damarlar genileterek kan basncn drc etkiye sahip, intravenz infzyon eklinde uygulanan, ksa etkili ganglion bloke edici bir ila; trimetafan kamsilat.
Truncus sympathicus’un torasik blmndeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. thoracic ganglions.
ou kez el, el bilei veya ayak srtnda grlen, tendon zerine tutunmu, ii peltemsi svyla dolu kistik oluum; sinovyal ganglion; sinovyal kist.
Sempatik ganglion hcresini oluturannc hcre; sempatoblast.
Sempatik sinir sistemine ait bir ganglionun veya sinirin ameliyatla ezilmesi; sempatikotripsi.
Omuriliin her iki dyan tarafndaki, kafa tabanndan koksiks’ e kadar uzanan ve sempatik ganglionlan ieren uzun sinir kt; sempatik zincir; sempatik ktk (Sempatik ktk, servikal, torasik, lumbar ve sakral olmak
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nronlarnn hcre gvdelerinden oluan kmelerden her biri; sempatik ganglion
Sliyak ganglion’un bir blmn oluturan sempatik ganglion; st mezenterik ganglion
kinci ve nc servikal vertebralarm nnde yer alan, sempatik zincirin servikal blmne ait, ad geen zincirin en byk ganglionu; st servikal ganglion
Ganglion stellatum’dan ayrlan bir ksm ipliklerin oluturduu, arteria subclavia evresindeki otonom pleksus; subklavyen pleksus.
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü