İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 92 arasındaki sonuçlar:
Göz çukurunun arkasındaki, postganglionik lifleri musculus ciliaris ve musculus sphincter pupillae’da dağılan parasempatik küçük ganglion; siliyer ganglion.
7. servikal vertebra hizasında, arteria subclavia arkasında yer alan, alt servical ganglion ile birinci torasik ganglionun kısmen ya da tamamen birleşmesinden oluşmuş, sempatik zincire ait ganglion; servikotorasik ganglion
Bk. uterovaginal plexus
tıbbi çeviri
Plexus coeliacus’ta bulunan iki sempatik ganglion; çöliyak ganglionlar; söliyak ganglionlar
Plexus cardiacus’ta bulunan parasempatik ganglionlar; Wrisberg ganglionları; kardiyak ganglionlar
Beyin yarıküresinde, derinde yerleşik, gri madde (boz cevher)’den oluşmuş çekirdek kitleleri; bazal çekirdekler; bazal ganglionlar (nucleus caudatus, nucleus lentiformis, nucleus amygdalae, claustrum)
Otonom sinir sistemine ait ganglionlar; sempatik ve parasempatik sinir sistemlerine ait ganglionlar; otonomik ganglionlar
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Arnold ganglionu. Bk. otic ganglion
Ganglionların bulunmayışı; özellikle bir plexus’ta otonom ganglion hücrelerinin doğuştan bulunmayışı hali; aganglionoz.
Ganglionsuz; aganglionik.
Akustik ganglion. Bk. spiral ganglion of cochlear nerve.
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, bazı spinal sinirlerin arka kök ganglionlarmm iltihaplanması nedeniyle vücudun bir tarafında bir veya birkaç hissi sinirin seyri boyunca deri üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile bel
tıbbi çeviri
Wrisberg ganglionları. Bk. cardiac ganglions.
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
Kan damarlan kümesi; kan damarlarınnıoluşturduğu ağ; damar şebekesi; vazoganglion.
Damarları genişleterek kan basıncını düşürücü etkiye sahip, intravenöz infüzyon şeklinde uygulanan, kısa etkili ganglion bloke edici bir ilaç; trimetafan kamsilat.
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. thoracic ganglions.
Çoğu kez el, el bileği veya ayak sırtında görülen, tendon üzerine tutunmuş, içi peltemsi sıvıyla dolu kistik oluşum; sinovyal ganglion; sinovyal kist.
Sempatik ganglion hücresini oluşturanöncü hücre; sempatoblast.
Sempatik sinir sistemine ait bir ganglionun veya sinirin ameliyatla ezilmesi; sempatikotripsi.
Omuriliğin her iki dışyan tarafındaki, kafa tabanından koksiks’ e kadar uzanan ve sempatik ganglionlan içeren uzun sinir kütüğü; sempatik zincir; sempatik kütük (Sempatik kütük, servikal, torasik, lumbar ve sakral olmak
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; sempatik ganglion
Söliyak ganglion’un bir bölümünü oluşturan sempatik ganglion; üst mezenterik ganglion
İkinci ve üçüncü servikal vertebralarm önünde yer alan, sempatik zincirin servikal bölümüne ait, adı geçen zincirin en büyük ganglionu; üst servikal ganglion
Ganglion stellatum’dan ayrılan bir kısım ipliklerin oluşturduğu, arteria subclavia çevresindeki otonom pleksus; subklavyen pleksus.
1 2 3 4 .. 8 9 10
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü