İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
Kan damarlan kümesi; kan damarlarınnıoluşturduğu ağ; damar şebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler içeren kökü(radix sensoria)’nün yayılmasıyla oluşan, kafa orta çukuru’nda -temporal kemiğin petröz bölümü ile sfenoid kemiğin kanadı arasındaki- "cavum trigeminale&qu
tıbbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; sempatik ganglion
Söliyak ganglion’un bir bölümünü oluşturan sempatik ganglion; üst mezenterik ganglion
İkinci ve üçüncü servikal vertebralarm önünde yer alan, sempatik zincirin servikal bölümüne ait, adı geçen zincirin en büyük ganglionu; üst servikal ganglion
Yıldızsı ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nın modiolus’u içinde yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in koklear bölümü (nervus cochlearis)’nün ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kökü üzerinde bulunan ganglion; arka kök ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral bölümündeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; böbrek ganglionları; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleşik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısmın oluşturduğu -ganglion’a benzer- kabartı; yalancı ganglion; psödoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 161 - 180 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria facialis’in çevresindeki, postganglionik sempatik ipliklerin oluşturduğu sinir ağı; fasiyal arter’in sinir pleksusu; fasiyal pleksus
Merkezi sinir sisteminde, bazal ganglionlar, nucleus subthalamicus (Luys çekirdeği), substantia nigra (kara madde), nucleus ruber (kırmızı çekirdek), beyincik, formatio reticularis (retiküler oluşum) ve omurilik motor nöronla
Arteria carotis externa’nın çevresindeki, ganglion cervicale superius’tan dış karotid sinirler (nervi carotici externi) olarak ayrılan postganglionik sempatik ipliklerin oluşturduğu sinir ağı; dış karotis sinir ağ
tıbbi çeviri
Arka kök ganglionu. Bk. spinal ganglion
Dopa’nın dekarboksilasyonu ile oluşan, özellikle beyin ganglion hücrelerinin akson uçlarında nörotransmitter olarak işlev gören sempatomimetik etkiye sahip kimyasal madde; dopamin.
Corti ganglionu. Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Beyinde, bazal ganglionlardan nucleus caudatus ve nucleus lentiformis’in beraber oluşturduğu kitle; çizgili cisim
Arteria carotis communis’in çevresindeki, ganglion cervicale medium’dan ayrılan sempatik ipliklerin oluşturduğu sinir ağı; ana karotis sinir ağı
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve.
Koksiks’in ucu önünde yerleşik sempatik ganglion; koksigeal ganglion
Göz çukurunun arkasındaki, postganglionik lifleri musculus ciliaris ve musculus sphincter pupillae’da dağılan parasempatik küçük ganglion; siliyer ganglion.
Kromafin hücreleri kümesinden oluşmuş doku; kromafin doku (Böbreküstü bezi medullası ve paraganglionlarda bulunur)
Böbreküstü bezi medullası ve paraganglionlardaki kromafin hücrelerin oluşturduğu doku; kromafin sistem
Krom tuzları ile kahverengi veya sarımsı kahverengine boyanan hücre; kromafm hücre (Böbreküstü medullası veya paraganglionlardaki kromafm hücreler gibi)
Kromafin cisimcik. Bk. paraganglion
Krom tuzlarıyla kolayca boyanan; kromafin (Böbreküstü bezi medullası, paraganglionlar ve diğer bazı oluşumlardaki, krom tuzları ile kahverengi ya da sarımsı kahverengine boyanan hücreleri işaret etmek üzere kullanılan terim),
7. servikal vertebra hizasında, arteria subclavia arkasında yer alan, alt servical ganglion ile birinci torasik ganglionun kısmen ya da tamamen birleşmesinden oluşmuş, sempatik zincire ait ganglion; servikotorasik ganglion
Plexus coeliacus’ta bulunan iki sempatik ganglion; çöliyak ganglionlar; söliyak ganglionlar
Plexus cardiacus’ta bulunan parasempatik ganglionlar; Wrisberg ganglionları; kardiyak ganglionlar
Bk. cardiac ganglions
1 2 3 .. 5 6 7 8
9
10
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü