İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
Kan damarlan kmesi; kan damarlarnnoluturduu a; damar ebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler ieren kk(radix sensoria)’nn yaylmasyla oluan, kafa orta ukuru’nda -temporal kemiin petrz blm ile sfenoid kemiin kanad arasndaki- "cavum trigeminale&qu
tibbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik blmndeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nronlarnn hcre gvdelerinden oluan kmelerden her biri; sempatik ganglion
Sliyak ganglion’un bir blmn oluturan sempatik ganglion; st mezenterik ganglion
kinci ve nc servikal vertebralarm nnde yer alan, sempatik zincirin servikal blmne ait, ad geen zincirin en byk ganglionu; st servikal ganglion
Yldzs ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nn modiolus’u iinde yerleik, nervus vestibulocochlearis’in koklear blm (nervus cochlearis)’nn ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kk zerinde bulunan ganglion; arka kk ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral blmndeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; bbrek ganglionlar; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir zerinde kalnlama gsteren ksmn oluturduu -ganglion’a benzer- kabart; yalanc ganglion; psdoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 161 - 180 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Arteria facialis’in evresindeki, postganglionik sempatik ipliklerin oluturduu sinir a; fasiyal arter’in sinir pleksusu; fasiyal pleksus
Merkezi sinir sisteminde, bazal ganglionlar, nucleus subthalamicus (Luys ekirdei), substantia nigra (kara madde), nucleus ruber (krmz ekirdek), beyincik, formatio reticularis (retikler oluum) ve omurilik motor nronla
Arteria carotis externa’nn evresindeki, ganglion cervicale superius’tan d karotid sinirler (nervi carotici externi) olarak ayrlan postganglionik sempatik ipliklerin oluturduu sinir a; d karotis sinir a
tibbi çeviri
Arka kk ganglionu. Bk. spinal ganglion
Dopa’nn dekarboksilasyonu ile oluan, zellikle beyin ganglion hcrelerinin akson ularnda nrotransmitter olarak ilev gren sempatomimetik etkiye sahip kimyasal madde; dopamin.
Corti ganglionu. Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Beyinde, bazal ganglionlardan nucleus caudatus ve nucleus lentiformis’in beraber oluturduu kitle; izgili cisim
Arteria carotis communis’in evresindeki, ganglion cervicale medium’dan ayrlan sempatik ipliklerin oluturduu sinir a; ana karotis sinir a
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve.
Koksiks’in ucu nnde yerleik sempatik ganglion; koksigeal ganglion
Gz ukurunun arkasndaki, postganglionik lifleri musculus ciliaris ve musculus sphincter pupillae’da dalan parasempatik kk ganglion; siliyer ganglion.
Kromafin hcreleri kmesinden olumu doku; kromafin doku (Bbrekst bezi medullas ve paraganglionlarda bulunur)
Bbrekst bezi medullas ve paraganglionlardaki kromafin hcrelerin oluturduu doku; kromafin sistem
Krom tuzlar ile kahverengi veya sarms kahverengine boyanan hcre; kromafm hcre (Bbrekst medullas veya paraganglionlardaki kromafm hcreler gibi)
Kromafin cisimcik. Bk. paraganglion
Krom tuzlaryla kolayca boyanan; kromafin (Bbrekst bezi medullas, paraganglionlar ve dier baz oluumlardaki, krom tuzlar ile kahverengi ya da sarms kahverengine boyanan hcreleri iaret etmek zere kullanlan terim),
7. servikal vertebra hizasnda, arteria subclavia arkasnda yer alan, alt servical ganglion ile birinci torasik ganglionun ksmen ya da tamamen birlemesinden olumu, sempatik zincire ait ganglion; servikotorasik ganglion
Plexus coeliacus’ta bulunan iki sempatik ganglion; liyak ganglionlar; sliyak ganglionlar
Plexus cardiacus’ta bulunan parasempatik ganglionlar; Wrisberg ganglionlar; kardiyak ganglionlar
Bk. cardiac ganglions
1 2 3 .. 5 6 7 8
9
10
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü