İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
Kan damarlan kmesi; kan damarlarnnoluturduu a; damar ebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler ieren kk(radix sensoria)’nn yaylmasyla oluan, kafa orta ukuru’nda -temporal kemiin petrz blm ile sfenoid kemiin kanad arasndaki- "cavum trigeminale&qu
tibbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik blmndeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nronlarnn hcre gvdelerinden oluan kmelerden her biri; sempatik ganglion
Sliyak ganglion’un bir blmn oluturan sempatik ganglion; st mezenterik ganglion
kinci ve nc servikal vertebralarm nnde yer alan, sempatik zincirin servikal blmne ait, ad geen zincirin en byk ganglionu; st servikal ganglion
Yldzs ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nn modiolus’u iinde yerleik, nervus vestibulocochlearis’in koklear blm (nervus cochlearis)’nn ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kk zerinde bulunan ganglion; arka kk ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral blmndeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; bbrek ganglionlar; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir zerinde kalnlama gsteren ksmn oluturduu -ganglion’a benzer- kabart; yalanc ganglion; psdoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Embriyo’da, nral kordon’un her iki dyan tarafnda erit eklinde uzanan, ileride spinal sinirlerin duyusal ganglion hcreleriyle baz kafa sinirlerinin duyusal ganglion hcrelerini oluturacak olan hcre kmesi
Sinir ganglionunun yrtlmas; gangliondanbaz sinir liflerinin koparak ayrlmas; nragmi.
Nervus vestibulocochlearis’in denge ile ilgili blm olarak-meatus acusticus internus’un tabannda yerleik-ganglion vestibulare’deki bipolar nronlardan kaynaklanp periferik uzantlar ikulam zar labire
tibbi çeviri
Ganglion cervicothoracicum’dan ayrlp omurilii saran zarlara, servikal sinirlere ve kafa arka ukuruna sempatik iplikler veren sinir; vertebral sinir
10. ve 11. torasik sempatik ganglionlardan aynlan preganglionik sempatik ipliklerden oluup -diyafragma’y getikten sonra karn boluunda-ganglion aorticorenale’de sonlanan sinir; kk splanknik sinir
5., 9. torasik sempatik ganglionlardan aynlan preganglionik sempatik ipliklerden oluup -diyafragma’y getikten sonra karn boluunda- liyak ganglionlar (ganglia celiaca)’da sonlanan sinir; byk splanknik sin
Bazen bulunan, 12. torasik sempatik ganglion’dan ayrlan preganglionik sempatik ipliklerden oluup -diyafragma’y getikten sonra karn boluunda- plexus renalis’te sonlanan sinir; en alt splanknik sinir
Nervus glossopharyngeus’tan ayrlp, ierdii preganglionik parasempatik iplikleri ganglion oticum’a ileten sinir; kk petrozal sinir (Ganglion oticum’dan ayrlan postganglionik parasempatik iplikleri -ner
Plexus caroticus internus’tan ayrlp, kafa orta ukurunda -nervus canalis pterygoidea’y oluturmak zere- nervus petrosus majr ile birleen, ayrld pleksus’tan ganglion pteygopalatinum’a giden p
Ganglion pterygopalatinum’dan ayrlp concha nasalis inferior, sert damak ve yumuak damak mukozalarna duyusal iplikler veren sinir; damak byk siniri; byk palatin sinir
Ganglion pterygopalatinum’dan ayrlp, ierdii duyusal iplikleri burun boluu tavan, burun blmesi ve sert damak mukozalarnda dalan sinir; nazopalatin sinir
Nervus mandibularis’in dal olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrlp ganglion oticum’dan getikten sonra iplikleri musculus tensor veli palatini’de dalan sinir; yumuak damak gerici kasnn sini
Nervus mandibularis’in dal olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrlp, iplikleri ganglion oticum’dan -sinaps yapmakszn- getikten sonra musculus tensor tympani’de dalan sinir, tensor tympani ka
Ganglion cervicale superius’tan ayrlp nervus glossopharyngeus ve nervus vagus ipliklerine karan sinir; jugular sinir
Nervus vestibulocochlearis’in iitme ile ilgili blm olarak, koklea’nn modiolus’unda yerleik ganglion spirale cochlea’daki bipolar nronlardan kaynaklanp periferik uzantlar koklea’da Corti
Ganglion cervicale superius’tan ayrlp arteria carotis interna evresinde plexus caroticus internus’u oluturan, sempatik ipliklerden olumu kk sinir; i karotis siniri; internal karotid sinir
Ganglion cervicale superius’tan ayrlp plexus cardiacus araclyla kalpte dalan sinir; kalp st siniri; st servikal kardiyak sinir
Ganglion cervicale medium’dan ayrlp plexus cardiacus araclyla kalpte dalan sinir; kalp orta siniri; orta servikal kardiyak sinir
Ganglion cervicothoracicum’dan ayrlp plexus cardiacus araclyla kalpte dalan sinir; kalp alt siniri; alt servikal kardiyak sinir,
Nervus petrosus majr ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka ukurunda birlemesi ile oluup canalis pterygoideus’u getikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasemp
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü