İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
Kan damarlan kümesi; kan damarlarınnıoluşturduğu ağ; damar şebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler içeren kökü(radix sensoria)’nün yayılmasıyla oluşan, kafa orta çukuru’nda -temporal kemiğin petröz bölümü ile sfenoid kemiğin kanadı arasındaki- "cavum trigeminale&qu
tıbbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; sempatik ganglion
Söliyak ganglion’un bir bölümünü oluşturan sempatik ganglion; üst mezenterik ganglion
İkinci ve üçüncü servikal vertebralarm önünde yer alan, sempatik zincirin servikal bölümüne ait, adı geçen zincirin en büyük ganglionu; üst servikal ganglion
Yıldızsı ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nın modiolus’u içinde yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in koklear bölümü (nervus cochlearis)’nün ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kökü üzerinde bulunan ganglion; arka kök ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral bölümündeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; böbrek ganglionları; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleşik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısmın oluşturduğu -ganglion’a benzer- kabartı; yalancı ganglion; psödoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Embriyo’da, nöral kordon’un her iki dışyan tarafında şerit şeklinde uzanan, ileride spinal sinirlerin duyusal ganglion hücreleriyle bazı kafa sinirlerinin duyusal ganglion hücrelerini oluşturacak olan hücre kümesi
Sinir ganglionunun yırtılması; gangliondanbazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.
Nervus vestibulocochlearis’in denge ile ilgili bölümü olarak-meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik-ganglion vestibulare’deki bipolar nöronlardan kaynaklanıp periferik uzantıları içkulağm zar labire
tıbbi çeviri
Ganglion cervicothoracicum’dan ayrılıp omuriliği saran zarlara, servikal sinirlere ve kafa arka çukuruna sempatik iplikler veren sinir; vertebral sinir
10. ve 11. torasik sempatik ganglionlardan aynlan preganglionik sempatik ipliklerden oluşup -diyafragma’yı geçtikten sonra karın boşluğunda-ganglion aorticorenale’de sonlanan sinir; küçük splanknik sinir
5., 9. torasik sempatik ganglionlardan aynlan preganglionik sempatik ipliklerden oluşup -diyafragma’yı geçtikten sonra karın boşluğunda- çöliyak ganglionlar (ganglia celiaca)’da sonlanan sinir; büyük splanknik sin
Bazen bulunan, 12. torasik sempatik ganglion’dan ayrılan preganglionik sempatik ipliklerden oluşup -diyafragma’yı geçtikten sonra karın boşluğunda- plexus renalis’te sonlanan sinir; en alt splanknik sinir
Nervus glossopharyngeus’tan ayrılıp, içerdiği preganglionik parasempatik iplikleri ganglion oticum’a ileten sinir; küçük petrozal sinir (Ganglion oticum’dan ayrılan postganglionik parasempatik iplikleri -ner
Plexus caroticus internus’tan ayrılıp, kafa orta çukurunda -nervus canalis pterygoidea’yı oluşturmak üzere- nervus petrosus majör ile birleşen, ayrıldığı pleksus’tan ganglion pteıygopalatinum’a giden p
Ganglion pterygopalatinum’dan ayrılıp concha nasalis inferior, sert damak ve yumuşak damak mukozalarına duyusal iplikler veren sinir; damak büyük siniri; büyük palatin sinir
Ganglion pterygopalatinum’dan ayrılıp, içerdiği duyusal iplikleri burun boşluğu tavanı, burun bölmesi ve sert damak mukozalarında dağılan sinir; nazopalatin sinir
Nervus mandibularis’in dalı olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrılıp ganglion oticum’dan geçtikten sonra iplikleri musculus tensor veli palatini’de dağılan sinir; yumuşak damak gerici kasının sini
Nervus mandibularis’in dalı olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrılıp, iplikleri ganglion oticum’dan -sinaps yapmaksızın- geçtikten sonra musculus tensor tympani’de dağılan sinir, tensor tympani ka
Ganglion cervicale superius’tan ayrılıp nervus glossopharyngeus ve nervus vagus ipliklerine karışan sinir; jugular sinir
Nervus vestibulocochlearis’in işitme ile ilgili bölümü olarak, koklea’nın modiolus’unda yerleşik ganglion spirale cochlea’daki bipolar nöronlardan kaynaklanıp periferik uzantıları koklea’da Corti
Ganglion cervicale superius’tan ayrılıp arteria carotis interna çevresinde plexus caroticus internus’u oluşturan, sempatik ipliklerden oluşmuş küçük sinir; iç karotis siniri; internal karotid sinir
Ganglion cervicale superius’tan ayrılıp plexus cardiacus aracılığıyla kalpte dağılan sinir; kalp üst siniri; üst servikal kardiyak sinir
Ganglion cervicale medium’dan ayrılıp plexus cardiacus aracılığıyla kalpte dağılan sinir; kalp orta siniri; orta servikal kardiyak sinir
Ganglion cervicothoracicum’dan ayrılıp plexus cardiacus aracılığıyla kalpte dağılan sinir; kalp alt siniri; alt servikal kardiyak sinir,
Nervus petrosus majör ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka çukurunda birleşmesi ile oluşup canalis pterygoideus’u geçtikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasemp
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü