İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
Kan damarlan kümesi; kan damarlarınnıoluşturduğu ağ; damar şebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler içeren kökü(radix sensoria)’nün yayılmasıyla oluşan, kafa orta çukuru’nda -temporal kemiğin petröz bölümü ile sfenoid kemiğin kanadı arasındaki- "cavum trigeminale&qu
tıbbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; sempatik ganglion
Söliyak ganglion’un bir bölümünü oluşturan sempatik ganglion; üst mezenterik ganglion
İkinci ve üçüncü servikal vertebralarm önünde yer alan, sempatik zincirin servikal bölümüne ait, adı geçen zincirin en büyük ganglionu; üst servikal ganglion
Yıldızsı ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nın modiolus’u içinde yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in koklear bölümü (nervus cochlearis)’nün ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kökü üzerinde bulunan ganglion; arka kök ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral bölümündeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; böbrek ganglionları; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleşik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısmın oluşturduğu -ganglion’a benzer- kabartı; yalancı ganglion; psödoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısmın oluşturduğu -ganglion’a benzer- kabartı; yalancı ganglion; psödoganglion.
Gövdeleri merkezi sinir sisteminde yerleşmiş olup efferent iplikleri otonom sinir sistemi ganglionlarında sonlanan sinir hücrleri; preganglionik nöronlar,
Ganglion önünde; preganglionik.
tıbbi çeviri
Gövdeleri otonom sinir sistemi ganglionlarında bulunan ve uyartıları, ganglionların ötesine ileten sinir hücreleri; postganglionik nöronlar
Ganglion arkasında; postganglionik.
Musculus constrictor pharyngis medius’un üzerindeki, nervus vagus’un faringeal dalları, nervus glossopharyngeus’un faringeal dalları ve ganglion cervicale superius’tan ayrılan sempatik ipliklerin oluşt
; Ganglion çevresinde; ganglion’u çevreleyen; periganglionik.
Nervus vestibulocochlearis’in denge ile ilgili bölümü olarak-meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik-ganglion vestibulare’deki bipolar nöronlardan kaynaklanıp periferik uzantıları içkulağm zar labire
Parasempatik sinir sisteminin Kolinerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; parasempatik ganglion
Sempatik zincir (truncus sympathicus) çevresindeki -küresel ya da oval biçim gösteren-kromafin hücre kümelerinden her biri; kromafin cisimcik; paraganglion.
Paraganglion’daki kromafın hücrelerden gelişen tümör; paragangliom
(G.): Paraganglion’lar (paraganglion’un çoğulu).
Beyin bazal ganglionlarmdan lentiform çekirdek (nucleus lentiformis)’in -dışyan bölümüne oranla- soluk renk gösteren içyan bölümü; pallidum.
Beyin bazal ganglionlarmdan lentiform çekirdek (nucleus lentiformis)’in -dışyan bölümüne oranla- soluk renk gösteren içyan bölümü; pallidum.
Foramen ovale’nin hemen altındaki, postganglionik lifleri parotis’te dağılan küçük, parasempatik ganglion; otik ganglion
Foramen ovale’nin hemen altındaki, postganglionik lifleri parotis’te dağılan küçük, parasempatik ganglion; otik ganglion
Oftalmik ganglion. Bk. ciliare ganglion
Asetilkolin’inyanı sıra nikotin ile de uyarılan kolinerjik reseptörler; nikotinik reseptörler (Nikotinik reseptörler, nöromüsküler birleşme bölgelerinde, otonom ganglionlarda ve beynin bazı bölgelerinde bulunurlar)
Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme; sinirganglionu; nöroganglion.
Sinir ganglionunun iltihabı; nörogangliit
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü