İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
Kan damarlan kümesi; kan damarlarınnıoluşturduğu ağ; damar şebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler içeren kökü(radix sensoria)’nün yayılmasıyla oluşan, kafa orta çukuru’nda -temporal kemiğin petröz bölümü ile sfenoid kemiğin kanadı arasındaki- "cavum trigeminale&qu
tıbbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; sempatik ganglion
Söliyak ganglion’un bir bölümünü oluşturan sempatik ganglion; üst mezenterik ganglion
İkinci ve üçüncü servikal vertebralarm önünde yer alan, sempatik zincirin servikal bölümüne ait, adı geçen zincirin en büyük ganglionu; üst servikal ganglion
Yıldızsı ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nın modiolus’u içinde yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in koklear bölümü (nervus cochlearis)’nün ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kökü üzerinde bulunan ganglion; arka kök ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral bölümündeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; böbrek ganglionları; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleşik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısmın oluşturduğu -ganglion’a benzer- kabartı; yalancı ganglion; psödoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Yıldızsı ganglion (servikotorasik ganglion)’un ameliyatla çıkanlması; stellektomi.
Yıldızsı ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Arteria splenica çevresindeki, sol nervus vagus’tan ve ganglion coeliaca’dan ayrılan ipliklerin oluşturduğu, dalakta dağılan otonom sinir ganglionu; dalak sinir ağı; lienal pleksus; splenik pleksus
tıbbi çeviri
Koklea’nın modiolus’u içinde yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in koklear bölümü (nervus cochlearis)’nün ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kökü üzerinde bulunan ganglion; arka kök ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Damak kemiği (os palati-num)’nin sfenoid ve orbital çıkıntıları arasındaki -içinden ganglion pterygopalatinum’dan ayrılan bazı sinir dalcıkları ile arteria maxillaris’in sfenopalatin dalının geçtiği- burun b
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Ganglion’da sinir hücresinin çevresini saran destek hücreleri; satellit hücreler
Truncus sympathicus’un sakral bölümündeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Bk. sacral ganglions
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; böbrek ganglionları; renal ganglionlar
Bk. renal ganglions
İki siniri birbirine veya bir siniri ganglion’a bağlayan sinir iplikleri demeti; birleştirici sinir dalı
Spinal siniri sempatik ganglion’a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Fossa pterygopalatina’da yerleşik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
1
2
3 4 5 6 .. 8 9 10
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü