İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
Kan damarlan kmesi; kan damarlarnnoluturduu a; damar ebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler ieren kk(radix sensoria)’nn yaylmasyla oluan, kafa orta ukuru’nda -temporal kemiin petrz blm ile sfenoid kemiin kanad arasndaki- "cavum trigeminale&qu
tibbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik blmndeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nronlarnn hcre gvdelerinden oluan kmelerden her biri; sempatik ganglion
Sliyak ganglion’un bir blmn oluturan sempatik ganglion; st mezenterik ganglion
kinci ve nc servikal vertebralarm nnde yer alan, sempatik zincirin servikal blmne ait, ad geen zincirin en byk ganglionu; st servikal ganglion
Yldzs ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nn modiolus’u iinde yerleik, nervus vestibulocochlearis’in koklear blm (nervus cochlearis)’nn ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kk zerinde bulunan ganglion; arka kk ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral blmndeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; bbrek ganglionlar; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir zerinde kalnlama gsteren ksmn oluturduu -ganglion’a benzer- kabart; yalanc ganglion; psdoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Yldzs ganglion (servikotorasik ganglion)’un ameliyatla kanlmas; stellektomi.
Yldzs ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Arteria splenica evresindeki, sol nervus vagus’tan ve ganglion coeliaca’dan ayrlan ipliklerin oluturduu, dalakta dalan otonom sinir ganglionu; dalak sinir a; lienal pleksus; splenik pleksus
tibbi çeviri
Koklea’nn modiolus’u iinde yerleik, nervus vestibulocochlearis’in koklear blm (nervus cochlearis)’nn ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kk zerinde bulunan ganglion; arka kk ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Damak kemii (os palati-num)’nin sfenoid ve orbital kntlar arasndaki -iinden ganglion pterygopalatinum’dan ayrlan baz sinir dalcklar ile arteria maxillaris’in sfenopalatin dalnn getii- burun b
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Ganglion’da sinir hcresinin evresini saran destek hcreleri; satellit hcreler
Truncus sympathicus’un sakral blmndeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Bk. sacral ganglions
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; bbrek ganglionlar; renal ganglionlar
Bk. renal ganglions
ki siniri birbirine veya bir siniri ganglion’a balayan sinir iplikleri demeti; birletirici sinir dal
Spinal siniri sempatik ganglion’a balayan daln ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Fossa pterygopalatina’da yerleik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
1
2
3 4 5 6 .. 8 9 10
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü