İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 92 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
Kan damarlan kümesi; kan damarlarınnıoluşturduğu ağ; damar şebekesi; vazoganglion.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler içeren kökü(radix sensoria)’nün yayılmasıyla oluşan, kafa orta çukuru’nda -temporal kemiğin petröz bölümü ile sfenoid kemiğin kanadı arasındaki- "cavum trigeminale&qu
tıbbi çeviri
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Bk. synovial cyst
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; sempatik ganglion
Söliyak ganglion’un bir bölümünü oluşturan sempatik ganglion; üst mezenterik ganglion
İkinci ve üçüncü servikal vertebralarm önünde yer alan, sempatik zincirin servikal bölümüne ait, adı geçen zincirin en büyük ganglionu; üst servikal ganglion
Yıldızsı ganglion. Bk. cervicothoracic ganglion.
Koklea’nın modiolus’u içinde yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in koklear bölümü (nervus cochlearis)’nün ganglionu; koklear sinirin spiral ganglionu
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Her spinal sinirin arka kökü üzerinde bulunan ganglion; arka kök ganglionu; spinal ganglion.
Bk. pterygopalatine ganglion
Bk. trigeminal ganglion
Scarpa ganglionu. Bk. vestibular ganglion
Truncus sympathicus’un sakral bölümündeki 3 veya 4 sempatik ganglion; sakral ganglionlar
Plexus renalis’teki sempatik ganglionlar; böbrek ganglionları; renal ganglionlar
Fossa pterygopalatina’da yerleşik, parasempatik sinir ganglionu; Meckel ganglionu; pterigopalatin ganglion
Sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısmın oluşturduğu -ganglion’a benzer- kabartı; yalancı ganglion; psödoganglion.
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 192 adet çeviri sonucu bulundu. 181 - 192 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bazal çekirdekler. Bk. basal ganglions
Beyin yarıküresinde, derinde yerleşik, gri madde (boz cevher)’den oluşmuş çekirdek kitleleri; bazal çekirdekler; bazal ganglionlar (nucleus caudatus, nucleus lentiformis, nucleus amygdalae, claustrum)
Bk. basal ganglions
tıbbi çeviri
Otonom sinir sistemine ait ganglionlar; sempatik ve parasempatik sinir sistemlerine ait ganglionlar; otonomik ganglionlar
Bk. autonomic ganglions
Bk. spiral ganglion of cochlear nerve
Arteria maxillaris’in mandibular (birinci) bölümünden ayrılıp, dalları kranyal kemikler, duramater, m. tensor tympani, ganglion trigeminale ve orbita’da dağılan arter; meninks orta arteri; orta meningeal arter
Arnold ganglionu. Bk. otic ganglion
(L.) : 1- Badem şekli gösteren herhangi bir anatomik oluşum; özellikle damak bademciği; tonsilla palatina. 2- Beyinde, bazal ganglionlardan birini oluşturan -badem biçimindeki- amigdaloid çekirdek; corpus amygdaloideum; amigd
Ganglionların bulunmayışı; özellikle bir plexus’ta otonom ganglion hücrelerinin doğuştan bulunmayışı hali; aganglionoz.
Ganglionsuz; aganglionik.
Akustik ganglion. Bk. spiral ganglion of cochlear nerve.
1 2 3 .. 6 7 8 9
10
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü