İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
g
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1384 adet çeviri sonucu bulundu. 1341 - 1360 arasındaki sonuçlar:
Yapsnda galaktoz ieren bileik; zellikle galaktoz’un alkol’le kimyasal reaksiyona giri sonucu oluan bileik; galaktozid.
Galaktoz’un glkoz’a evrilememesi nedeniyle bebeklik anda balayan, kanda ve idrarda galaktoz seviyesinin ar ykselmesi, karacier ve dalan bymesi ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal hastalk; galakt
Galaktoz’u paralayan enzim,
tibbi çeviri
Hastaya azdan ya da damardan galaktoz veriliini takiben idrardaki miktarnn lm esasna dayal bir karacier fonksiyon testi; galaktoz tolerans testi
Laktoz’un paralanmas ile oluan eker; galaktoz (Bir monosakkarid olup karacier’de glkoz’a evrilir).
Galaktoez. Bk. galactoschesia.
St salglanmasnn durmas; st geliinin kesilmesi; galaktoezi.
Emzirme dneminde, ar st salglanmas nedeniyle memelerden devaml st akmas; galaktore. 2 Emzirme dnemi dmda memelerden zaman zaman st gelii.
Doumu takiben memelerde st olumas sebebiyle meydana gelen geici nitelikte hafif ate; st atei; galaktopira.
Galaktopoetik faktr. Bk. prolactin
1- St olumasn uyaran; galaktopoetik.2- St olumasn uyaran madde,
Stn meydana gelii; memelerde stolumas; galaktopoez.
St salglanmasn durduran; st kesen; galaktofgz.
St ileten; st nakleden; galaktoforz.
St kanal veya kanallarnn iltihab; galaktoforit.
St ileten kanal; st kanal; galaktofor.
St zerinde yaayan; st zerindebeslenen; galaktofagz.
Stn zgl arln lmede kullanlanalet; galaktometre.
kadnda, meme bandan st kanallarna radyoopak madde enjeksiyonunu takiben, kanallarn rntgen filminin alnmas; galaktografi.
:Galaktogog. Bk. galactagogue.
1 2 3 .. 64 65 66 67
68
69 70
g
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1687 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Gerek d, hayvanlar veya bcekler grmek; bu nitelikle belirgin hallsinasyon; zoopsi
Gebelik sonucu yavru douran; yavrulayan; zoogonz.
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
tibbi çeviri
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Gzkapa kenarnda kirpik follikllerine alan kk ya bezleri; kirpik ya bezleri; Zeis bezleri.
Gney Afrika’da Zambesi vadisinde yaayanlar arasnda grlen sebebi bilinmeyen ateli bir hastalk; Zambesi hummas,
Gs kemii (sternum)’nin, sivrilik gsteren, kkrdaktan olumu alt ucu; hanersi knt; ksifoid knt
Gs kemii (sternum)’nin, sivrilik gsteren, kkrdaktan olumu alt ucu; hanersi knt; ksifoid knt
Gz iin kullanlan antiseptik merhem; kserokolliryum.
Gney Afrika trnakl kara kurbaas (Bu kurbaann diisi, eskiden gebelii belirleme amacyla yaplan Hogben testinde, test hayvan olarak kullanlmtr).
Gney Afrika trnakl kara kurbaas (Bu kurbaann diisi, eskiden gebelii belirleme amacyla yaplan Hogben testinde, test hayvan olarak kullanlmtr).
Gzkapaklar zerinde kk ksantomlar olumasyla belirgin durum; gzkapa ksantomu (Genellikle yallarda grlr).
Gzde, korneann yer yer sarms ya birikimleri gstermesi ile belirgin patolojik durum; kornea ksantomatozu.
Gzkapaklar zerinde kk ksantomlar olumasyla belirgin durum; gzkapa ksantomu (Genellikle yallarda grlr).
Gzkapaklar zerinde kk ksantomlar olumasyla belirgin durum; gzkapa ksantomu (Genellikle yallarda grlr).
Gsz x nlarn tutup, gl x nlarn geirmek suretiyle x nlarnn dokudan gei gcn artrc szge; x n szgeci,
Genetik hastal X kromozomu zerinde yerleik mutant genin belirledii kaltm rnei; X kromozomu ile taman gene bal kaltm (X kromozomu ile taman gen’e bal kaltm, X-linked dominant kaltm ve X-linked reses
Genetik hastalk ya da anomalinin, X kromozomu zerindeki genle evlada geme hali; bu nitelikle belirgin kaltsal gei.
Gazlar temizleme veya emmede kullanlan, birka tpten oluan alet.
1 2 3 4 .. 83 84 85
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü