İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 71 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yutak giriini evreleyen, yutak bademcii (tonsilla pharingealis), iki taraf damak bademcilii (tonsilla palatina) ve dil bademcii (tonsilla lingualis)’nin oluturduu halka; Waldeyer’in bademcik halkas.
Waldeyer halkas. Bk. Waldeyer’s tonsillar ring
Bk. musculus rectus superior bulbi
tibbi çeviri
Bk. musculus obliquus superior bulbi
Gzde tahri veya enfeksiyon sonucu cerahatli aknt nedeniyle st ve alt gzkapaklarmm birbirine yapmas hali; apakl gz.
a; a gzl.
Amorotik familyal idyosi’nin ileri genlik anda grlen, ilerleyici krlk, vcut hareketlerinde dengesizlik ve zihinsel bozukluklarla belirgin ekli; Spielmey erVogt hastal
Bk. dextrocular
Genellikle ocuklarda, muhtemelen virs enfeksiyonuna bal olarak gelien kusma, ba ars, zihinsel ilevlerde bozukluk gibi belirtilerle balayp ksa zamanda bilin kayb ve lme uzanabilen akut hastalk; ensefalohepati
Hzl gz kaslar kontraksiyonlan ile belirgin, vcut ssnda, kan basncnda, kalp atm hz ve solunumda dalgalarna, kaslarda seirme ve rya grmenin elik ettii uyku ekli; hzl gz hareketleriyle belirgin uyku; REM
Gzkapaklarnm, gz kresine bakan, konjunktiva ile rtl i yz; gzkapaklarnm arka yz
ris ile gz mercei arasndaki boluk; gzn arka kamaras; gz arka odas,
Bk. pinkeye
Bk. pinkeye
leum mukozas zerinde kk oval kabartlar eklinde kendisini gsteren, submukoza’da yerleik, lenfoid doku kmecikleri; ileum’daki kk lenf dmleri; Pey er plaklar (Birbirine yakn dizili gsterirler)
Peyer lekeleri. Bk. Pey er splacjues.
Bk. musculus orbicularis oculi
Hzl gz kaslar kontraksiyonlarnn grlmeyii ile belirgin, vcut ss, kan basnc, kalp atm hz ve solunumda deimenin, kas seirmesinin ve rya grmenin elik etmedii uyku ekli; hzl gz hareketlerinin grlmeyi
Gz kresinin sinirsel tabakas. Bk. retina
Cerrahi inede, ipliin geirildii delik; ine gz
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1877 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Enzime benzeyen; zimoid
herpes zoster’e benzeyen
herpes zoster’e benzeyen
tibbi çeviri
Hayvan vcutlarnn anatomisini inceleyen bilim dal; hayvan anatomisi; zootomi.
eitli hayvan cinslerinin yeryzndeki dallarn inceleyen bilim dal; hayvan corafyas
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
inkoya benzeyen; zinkoid
Boyanmasn takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, zellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’y boyamada kullanlan bir yntem; ZiehlNeelsen boyama yntemi.
Burnun eyer biimi kklk gsterii; Zaufal belirtisi.
Gney Afrika’da Zambesi vadisinde yaayanlar arasnda grlen sebebi bilinmeyen ateli bir hastalk; Zambesi hummas,
Kemik yzeyini kazmaya ya da trplemeye yarayan cerrahi alet; cerrah trps; ksister.
ocukluk anda grlen, gne nlarna maruz kalan deri blgelerinde -ar duyarllk sonucu- ile benzer lekeler olumas ve bu ksmlarda derinin kuruyup kalnlamas ile belirgin, maligniteye dnme oran yksek, nad
Tanmad kimselerle karlamaktan veya yeni bir evreye girmekten ar korkma; yabanc korkusu; ksenofobi.
X kromozomu zerindeki dominant mutant gen’in, ilgili hastala sebep oluu ile belirgin kaltm rnei (Hasta babann kz ocuklarnn hepsinde hastalk grlecek, erkek ocuklarnda grlmeyecektir. Hasta annenin, erk
Baz akl hastalarnda grlen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile balantsz szler; birbiri ile balantsz szck ve szlerden oluan konuma; kelime salatas; szck salatas.
1- Odundan yapl. 2- Oduna benzeyen; odun gibi; odunsu.
Burun deliini dyandan evreleyen konveks kenar; burun kanad.
1- Birbirini evreleyen halkalar gsteren herhangi bir ey; halka dizilili oluum. 2- Parmak izindeki, birbirini evreleyen halkalar biiminde izgi rnei.
1 2 3 4 .. 92 93 94
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü