İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 909 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Vcudun herhangi bir ksmnda kuakla sklyormu gibi duyulan his; zonestezi
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Azdan ksiloz veriliini takiben idrara geen miktar belirleme amacyla, gdaya bal pentozri tansnda uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
tibbi çeviri
Ksiloz’un barsaklardan emiliini takiben kana gei hzn belirleme amacyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Xenopus testi. Bk. Hogben test
Tifo ve paratifo tansnda uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Kanda karbon monoksit bulunup bulunmadn belirlemede uygulanan bir test; Wetzel testi
Bat Afrika hummas. Bk. blackwaterfever
Tifs tansnda uygulanan bir agltinasyon testi; WeilFelix testi
Sarlk tansnda uygulanan bir test; Weber testi
Frengi tansnda uygulanan bir komplement fksasyon testi; Wassermann testi
drarda robilinojen bulunup bulunmadn belirlemede kullanlan bir test; WallaceDiamond testi
Kanda romatoid faktr varln aramada, dolaysyla romatoid artrit tansnda kullanlan bir agltinasyon testi; WaalerRose testi
Oda ss ve oda basncnda sv halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dnn takiben hasta tarafndan solunan anestetik; volatil anestetik,
Tberkloz tansnda uygulanan deri testlerinden biri; Vllmer testi (Tberklin emdirilmi kk gazl bez paras deri zerine plasterle tespit edilir. 4872 saat iinde test blgesinde kzart ve sertlik olumas, testin po
(L.): Vestigiyum. Bk. vestige.
Eski atalarda mevcut iken sonraki kuaklarda ilevini kaybederek klm ya da gelimemi organ; kalnt organ
Eski atalarda veya embriyonal hayatta mevcutorgan veya oluum art ile ilgili; vestigiyal.
1- Eski atalarda mevcut iken sonraki kuaklarda ilevini kaybederek klp artk halinde kalm organ veya oluum; vestij. 2- Embriyonal hayatta geliip etkin rol oynamasna ramen doumdan sonra -ilevinin ortadan kalk n
Vagina vestibl. Bk. vestibule of vagina.
1 2 3 4 .. 44 45 46
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1536 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
1- Hayvanlara ar dknlk; an hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilikide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapklk; bestialite; zoofil;
tibbi çeviri
1- Hayvanlara ar dknlk; an hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilikide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapklk; bestialite; zoofil;
Bk. pipestem cirrhosis.
Hayvanla cinsel ilikide bulunma; bestialite; zooerasti.
Vcudun herhangi bir ksmnda kuakla sklyormu gibi duyulan his; zonestezi
Burun konjestiyonu, gz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmay tedavi amacyla kullanlan ilalarn bileiminde yer alan bir inko tuzu; inko slfat
Azdan ksiloz veriliini takiben idrara geen miktar belirleme amacyla, gdaya bal pentozri tansnda uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un barsaklardan emiliini takiben kana gei hzn belirleme amacyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Xenopus testi. Bk. Hogben test
Gney Afrika trnakl kara kurbaas (Bu kurbaann diisi, eskiden gebelii belirleme amacyla yaplan Hogben testinde, test hayvan olarak kullanlmtr).
Gney Afrika trnakl kara kurbaas (Bu kurbaann diisi, eskiden gebelii belirleme amacyla yaplan Hogben testinde, test hayvan olarak kullanlmtr).
El srt, dirsek, diz, boyun, omuz gibi blgelerde hafif kabark ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artmnn elik ettii kaltsal metabolik bozukluk; tberz ksantom.
Kolesteril depolanma hastalnn, bebeklerde grlen ekli; doumu takiben ilk haftalarda gelien, kemik ilii ve dalakta kolesterol esterleri ve gliserid birikimi ile belirgin, hepatosplenomegali’nin de elik ettii k
strojen, progesteron ya da strojenprogesteron kombinasyonuyla tedavi gren kadnda, ilacn kesiliini takiben, hormonun kandan ekilii sonucu oluan uterus kanamas; ekilme kanamas,
Tifo ve paratifo tansnda uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Absorpsiyon bozukluu, karn ars, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, ar zayflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, barsak muk
Boyun omurlarnda ve onlara destek grevi gren ba ve kaslarda oluan, boyunda ar ve sertlikle belirgin incinme (Genellikle tat kazasnda ba ve boynun hzla ilerigeri sarslmas sonucu oluur),
Kanda karbon monoksit bulunup bulunmadn belirlemede uygulanan bir test; Wetzel testi
1 2 3 4 .. 75 76 77
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü