İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
e
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1997 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Merkezi sinir sisteminde, bazal ganglionlar, nucleus subthalamicus (Luys ekirdei), substantia nigra (kara madde), nucleus ruber (krmz ekirdek), beyincik, formatio reticularis (retikler oluum) ve omurilik motor nronla
Bk. extrapyramidal disease.
istem d hareket ve titremeler, kas tonusunde sertleme ve duru eklinde anormalliklerle belirgin herhangi bir ekstrapiramidal sistem bozukluu; ekstrapiramidal hastalk (kore, atetoz, Parkinson hastal vb.)
tibbi çeviri
1- Piramidal sistem dnda; ekstra-piramidal. 2- Ekstrapiramidal sistemle ilgili; ekstrapi-ramidal.
1- Akcier dnda; ekstrapulmoner.2- Akcierle ilikisi olmayan.
Akcieri kollaps’a sevk etme amacyla gs duvar ile paryetal plevra arasna hava sevk etme; ekstraplevral pnmotoraks
Bk. pneumonolysis
Plevra boluu dmda;ekstraplevral.
Plasenta’ya bal olmayan; plasenta ileilikisi bulunmayan; ekstraplasental.
Karn peritonu almakszm mesane aaya itilerek uterus alt segmenti’ne kesi yapma suretiyle bebein dourtulmas; ekstraperitoneal sezaryen,
Periton boluu dnda; ekstraperitoneal.
1 – Periost dnda; ekstraperiosteal.2- Periost’la ilikisi olmayan.
Perikard dnda; ekstraperikardiyal.
1-Pelvis dnda; ekstrapelvik. 2- Pelvis’leilikisi olmayan.
Gz d; gzn dnda; ekstraokler.
Hcre ekirdei dnda; ekirdek d;ekstrankleer.
D etkenler sebebiyle oluan; d kaynakl.
1-Organ duvar dnda; ekstramural. 2-Organ duvaryla ilikisi olmayan.
1-Herhangi bir organn medullas dnda; organn medullas ile ilikisi olmayan; ekstra-mediier. 2- lik dnda; kemik iliinin dnda. 3-Me-dulla oblongata’nn dnda; medulla oblongata ile ilikisi olmayan.
Bilin d; idrak d; ekstramarjinal.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 98 99 100
e
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1494 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim oluturan; zimoplastik.
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
tibbi çeviri
Enzimler ve enzimlerin sebep olduu kimyasal deiimleri konu alan kimya dal; enzimoloji: zimoloji.
Enzime benzeyen; zimoid
enzimin inaktif, nc ekli; proenzim; zimojen.
Erkek cinsiyet hcresi (spermatozoon) ile dii cinsiyet hcresi (ovum)’nin birlemesinden oluan diploid hcre; dllenmi ovum, dllenmi yumurta; zigot
elmack kemii ve akak kemii ile ilgili, zigomatikotemporal
elmack kemii ve aln kemii ile ilgili, zigomatikofrontal
Elmack kemii. Bk. cheek bone.
elmack kemii (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parman -deri uzants ile- birbirine yapk oluu; parmak yapkl; zigodaktili.
Erkek hayvan cinsiyet hcresi; spermatozon; sperm.
Et yiyen; etle beslenen; etil; zoofagz
Etten zengin diyetle tedavi; zomoterapi
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Erikinde uzun kemiklerin orta ksmlarndaki boluu dolduran, kan hcrelerini oluturucu grevi kaybolmu, ya hcrelerinden zengin kemik ilii; sar kemik ilii,
1 2 3 4 .. 73 74 75
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü