İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
e
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1997 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Gbein normal ukurluunu kaybederek deri zerinde kabart yapmas; eksumbilikasyon.
D etkenlere kar derinin ar duyarll sonucu akntl vezikller olumas ile belirgin, ocuklarda grlen yapsal bozukluk; eksdatif diyatez.
1- Eksdasyon’la ilgili; eksdatif. 2- Eksdasyon gsteren.
tibbi çeviri
1- Damar duvarlarndan ya da doku yzeyinden danya -proteinden zengin, lkosit ieren- sv szmas; eksdasyon (Doku zedelenmesi veya iltihaplanmada grlr). 2- Eksda. Bk. exudate.
Eksdasyon sonucu dar kan sv; eksda.
An kallus olumas. Bk. heterotopic ossifcation.
1- ar artma veya oalma gsteren; egz-beran. 2- Duygu ve davranlan bakmndan taknlk gsteren; takn.
1- ar artma; ar oalma; proliferasyon; egzberans. 2- Taknlk; coku hali; fiziksel ve psiik aktivitenin art ile belirgin durum.
Tpn karlmas; herhangi bir vcut boluu veya kanala iletilen tpn karlmas; zellikle endotrakeal tpn karlmas; ekstbasyon.
1- Dan atma; dan itme; ekstrzyon. 2- Bir diin, normal yerine oranla ok darda yerlemi veya gelimi olmas hali.
Da dnk kii; ekstrovert.
1- Da dnme; da evrilme; bir organ veya oluum iinin darya dn; ekstroversyon. 2- Bir kimsenin duygu, dnce ve davranlarnn -kendi i dnyasndan ziyade- evreye ynelik olmas hali; da dnklk.
1- Kiinin, derisini herhangi bir d et-ken(parazit vb.)’e kar -enfestasyon korkusuyla-dardan devaml gzleme tabi tutmas; ekstrospeksi-yon. 2- Kiiyi, davran ve hareketlerini inceleme bakmndan gzleme tabi tu
Bk. exstrophyofbladder.
Ekstrofi.M. exstrophy
Vcuda giriini takiben entrensek faktre balanarak barsak mukozasndan emilebilen madde; siyanokobalamin; B12 vitamini; ekstrensek faktr. Bk. cyanocobalamin
D kaynakl; vcudun veya organn kendi yaps dndan gelen; dardan doan; dardan kaynaklanan; ekstrinsik; ekstrensek.
1 – st ya da alt taraf; ekstremite. 2- Uzun ekil gsteren organ veya kemiin u ksm
st taraf. Bk. upper limb.
Alt taraf. Bk. lowerlimb
1
2
3 4 5 6 .. 98 99 100
e
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1494 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim oluturan; zimoplastik.
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
tibbi çeviri
Enzimler ve enzimlerin sebep olduu kimyasal deiimleri konu alan kimya dal; enzimoloji: zimoloji.
Enzime benzeyen; zimoid
enzimin inaktif, nc ekli; proenzim; zimojen.
Erkek cinsiyet hcresi (spermatozoon) ile dii cinsiyet hcresi (ovum)’nin birlemesinden oluan diploid hcre; dllenmi ovum, dllenmi yumurta; zigot
elmack kemii ve akak kemii ile ilgili, zigomatikotemporal
elmack kemii ve aln kemii ile ilgili, zigomatikofrontal
Elmack kemii. Bk. cheek bone.
elmack kemii (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parman -deri uzants ile- birbirine yapk oluu; parmak yapkl; zigodaktili.
Erkek hayvan cinsiyet hcresi; spermatozon; sperm.
Et yiyen; etle beslenen; etil; zoofagz
Etten zengin diyetle tedavi; zomoterapi
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Erikinde uzun kemiklerin orta ksmlarndaki boluu dolduran, kan hcrelerini oluturucu grevi kaybolmu, ya hcrelerinden zengin kemik ilii; sar kemik ilii,
1 2 3 4 .. 73 74 75
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü