İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
d
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1877 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Arteria subclaviadextra’nn, anomali sonucu aorta’nn inen parasndan kp zofagus’un arkasndan bask yaparak gemesi nedeniyle oluan disfaji
Yutma gl; disfaji
Gdalarn gerektii ekilde sindirilememesi sonucu mide ve barsaklarda ikinlik, bulant ve bazen kusma ile belirgin durum; sindirim gl; hazmszlk; dispepsi.
tibbi çeviri
Kadnda cinsel birleimin arl oluu; arl cinsel birleim; disparni (Erkee ya da kadna ait baz nedenlerle),
Pankreas almasnda bozukluk veyayetersizlik; dispankreatizm.
Disovarizm. Bk. ovarian dysfunction.
Kemik olumasnn kusurlu oluu; kemiklerde doutan geliim bozukluu veya yetersizlii sonucu eitli tipte ekil bozukluklarna uzanan durum; disostoz
Disosteogenez. Bk. dysostosis.
Koku alma duyusunda yetersizlik veyabozukluk; disosmi.
tah bozukluu; itahta azalma, artma veyanormal d sapma hali; disoreksi.
Grmenin kusurlu oluu; kusurlu grme; disopi.
Embriyonal veya fetal geliimin kusurluoluu, disontogenez.
Di kmasnda glk; ocukluk andadilerin arl veya ge kmas; disodontiyaz.
Sinir sisteminin almasnda bozukluk; disnri.
Kas tonusunde bozukluk; kas tonusunn azalmas veya artmas ile belirgin patolojik durum; dismiyotoni.
ekil bozukluu; dismorfoz.
Cisimlerin ekil bozukluuna uramolarak alglanmas; dismorfopsi.
Vcudunda herhangi bir ekil bozukluuna sahip olmaktan ar korkma; dismorfofobi.
1- ekil bozukluu; dismorfizm. 2- ki maddenin yap bakmndan ayn olmasna ramen ekillerinin fakl oluu hali; allomorfzm; dismorfizm.3- Deiik artlar altnda farkl ekil gsterme hali (Baz mikroorganizmalarda
Kiinin, eskiden rendii beceri isteyen eyleri rahata yapabilmesine ramen, hafiza zayfl nedeniyle basit de olsa yeni bir beceriyi renip yapma yeteneinin kayb ile belirgin sendrom; dismnezik sendrom (Beyindeki bir
1 2
3
4 5 6 7 .. 92 93 94
d
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2505 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Devaml olarak msr ve msr unundan yapl besin maddeleri ile beslenenlerde grlen, deri lezyonlar ile belirgin patolojik durum; zeizm
D arpack; Zeis arpac. Bk. hordeolum externum.
Dkda, zellikle ishal durumlarnda grlen zarms mukus paralar; ksisma.
tibbi çeviri
Dii hcrelerinde fazladan bir X cinsiyet kromozomu bulunuu ile belirgin kromozom anomalisi; diide cinsiyet kromozomlarnn XX yerine XXX eklinde oluu; XXX sendromu (Bu ekil kromozom anomalisi, kiide zihinsel gelime ye
Dii hcresindeki cinsiyet kromozomu takm.
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Deride, mukozalarda veya konjunktiva’da kuruluk gsteren; kserotik.
Derinin kurumas; derinin kuruyup sertlemesi ve pullanma gstermesi ile belirgin hastalk; kseroderma.
Derinin kurumas; derinin kuruyup sertlemesi ve pullanma gstermesi ile belirgin hastalk; kseroderma.
Dudaklarn kuru oluu; kserokili.
Dokunun giderek suyunu kaybetmesi; dokunun kurumas; kseransis.
Dokuyu kurutucu; kserantik.
Derinin sar renk gsterii; ksantopati.
Deri zerinde, lipid ieren histiositlerden olumu, sarms renkte kk kabart veya leke; ksantom.
Deride, mukozalarda ve baz i organlarda yaygn ksantomlar olumas hali; bu nitelikle belirgin lipid metabolizmas bozukluu; ksantomatoz.
Deri ve mukozalarda ok sayda kk ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein artnn elik etmedii ksantomatoz ekli; yaygn ksantom.
Deri ve mukozalarda ok sayda kk ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein artnn elik etmedii ksantomatoz ekli; yaygn ksantom.
Deri zerinde, lipid ieren histiositlerden olumu, sarms renkte kk kabart veya leke; ksantom.
Deri zerinde, lipid ieren histiositlerden olumu, sarms renkte kk kabart veya leke; ksantom.
Dileri sar renk gsteren; ksantodontz.
1 2 3 4 .. 124 125 126
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü