İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
d
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1877 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- arl idrar edile ilgili; disrik. 2- arl idrar edile belirgin.
idrar ediin sancl oluu; arl idrar etme; disri.
Bk. dystrophia
tibbi çeviri
Distrofi ile ilgili; distrofi gsteren; distrofik.
Bk. myotonic muscular dystrophy.
Bk. cornea guttata
Hipofiz n lobu veya hipotalamus’taki lezyon sebebiyle oluan, erkekte imanlama, d cinsiyet organlarnda atrofi ve sekonder cinsiyet karakterlerinin kadn tipine kay ile belirgin hastalk; Frhlich sendromu; adip
(G.): 1- Beslenme bozukluu; beslenme bozukluuna bal olarak gelien herhangi bir hastalk; distrofi. 2- Sinir sisteminde bir bozukluk olmakszn, kaslarda g azalmas ve atrofi ile belirgin miyopati; kas distrofisi
Distopi gsteren; distopi ile belirgin; distopik.
Bir organ veya oluumun normal yeri dnda bulunuu ya da normal duruundan uzaklamas; distopi.
1- Tons bozukluu ile ilgili; distonik. 2- Tons bozukluu gsteren,
Boyun, omuz, gvde, pelvis ve ekstremite kaslarnda oluan yaygm spazmlar nedeniyle vcudun acaip ekilde bklme gstermesiyle belirgin, sebebi bilinmeyen kaltsal bozukluk (Spazmlar uyku esnasnda kaybolur)
Kas tonusunde bozukluk; kasn normal ton-sn kaybederek hipotoni veya hipertoni gstermesi hali; distoni (Genellikle ba, boyun, gvde ve ekstremite kaslarnda -anormal durua neden olmak zere- uzun sreli spazm eklinde k
Herhangi bir nedenle gelien doum gl; doumun glk gstermesi ya da anormal seyretmesi; g doum; distosi
Tiroid bezinin yetersiz almas; tiroid bezindeki salg yetersizlii nedeniyle oluan patolojik durum; distiroidizm.
Orta derecede depresyonla belirgin kronikmiza deiiklii; kronik depresyon hali; distimi.
stemli kaslarn birbiriyle dengeli almamas hali; dissinerji.
1- Meni knn arl oluu; arl eja-klasyon; disspermi. 2- Menide spermatozoonlarm yetersiz veya kusurlu oluu,
Disspermatizm. Bk. dysspermia.
Herhangi bir eit uyku bozukluu; dissomni.
1 2 3 4 .. 92 93 94
d
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2505 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Diyafragma’nn alt yznde arteria phrenica inferior’a elik ederek seyreden ve bu yzn venz kann sada tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nn st yznde arteria pericardiacophre-nica’ya elik ederek seyreden ve bu yzn venz kann -perikard’dan da dallar aldktan sonra- boaltmak zere vena brachiocephalica’ya alan venler
Dura mater ile kranyum arasnda seyreden ve dura mater’in venz kann boaltmak zere eitli dural sinslere alan kk venler; meninks venleri; meningeal venler.
tibbi çeviri
Dil srtnn venz kann, vena lingualis’e ileten venler; dil srt venleri; dorsal lingual venler
Dalak hilumu’nda birka ven dalnn birlemesinden oluan, daha sonra pankreas boynunun arkasnda -vena portae hepatis’i oluturmak zere- vena mesenterica superior ile birleen ven; dalak veni; lienal ven; spleni
D damak veni; d palatin ven. Bk. vena palatina
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
Dyan sakral venler (venae sacrales laterales)’den balayp bel omurlarnn enine kntlar nnde dikey seyrederek, birinci bel omuru hizasnda sada – vena azygos’u oluturmak zere- ayn taraf vena sub
Dilin venz kann vena jugularis interna’ya ileten ven; dil veni; lingual ven.
Dalak veni; lienal ven. Bk. vena splenica
Ductus deferens ve seminal veziki’nberaber iltihab; vazoveziklit.
Ductus deferens ve seminal vezikl’n ameliyatla kanlmas; vazoveziklektomi.
Damam beslenmesiyle ilgili; vazotrofik.
Damar duvarlarnda aniden oluan kaslma;damar spazm; vazospazm.
Ductus deferens ‘e kesi yaplmas ya da kesiyaplarak ikiye ayrlmas; vazoseksiyon.
Ductus deferens’in ameliyatla karlmas;vazorezeksiyon.
Damar duvarn konfeksiyona ynelterekkan basncn ykselten ila; vazopresr.
Damar tonsn dzenleyen sinirlerinoluturduu sistem; vazomotor sistem,
Damar duvarlarnm tonsn etkileyen ila; damarlar daraltan veya genileten ila; vazomotor uyarc.
Damar duvarlarnn toniisn dzenleyen;kan damarlarn genileten veya daraltan; vazomotor.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 124 125 126
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü