İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
d
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1877 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- arl idrar edile ilgili; disrik. 2- arl idrar edile belirgin.
idrar ediin sancl oluu; arl idrar etme; disri.
Bk. dystrophia
tibbi çeviri
Distrofi ile ilgili; distrofi gsteren; distrofik.
Bk. myotonic muscular dystrophy.
Bk. cornea guttata
Hipofiz n lobu veya hipotalamus’taki lezyon sebebiyle oluan, erkekte imanlama, d cinsiyet organlarnda atrofi ve sekonder cinsiyet karakterlerinin kadn tipine kay ile belirgin hastalk; Frhlich sendromu; adip
(G.): 1- Beslenme bozukluu; beslenme bozukluuna bal olarak gelien herhangi bir hastalk; distrofi. 2- Sinir sisteminde bir bozukluk olmakszn, kaslarda g azalmas ve atrofi ile belirgin miyopati; kas distrofisi
Distopi gsteren; distopi ile belirgin; distopik.
Bir organ veya oluumun normal yeri dnda bulunuu ya da normal duruundan uzaklamas; distopi.
1- Tons bozukluu ile ilgili; distonik. 2- Tons bozukluu gsteren,
Boyun, omuz, gvde, pelvis ve ekstremite kaslarnda oluan yaygm spazmlar nedeniyle vcudun acaip ekilde bklme gstermesiyle belirgin, sebebi bilinmeyen kaltsal bozukluk (Spazmlar uyku esnasnda kaybolur)
Kas tonusunde bozukluk; kasn normal ton-sn kaybederek hipotoni veya hipertoni gstermesi hali; distoni (Genellikle ba, boyun, gvde ve ekstremite kaslarnda -anormal durua neden olmak zere- uzun sreli spazm eklinde k
Herhangi bir nedenle gelien doum gl; doumun glk gstermesi ya da anormal seyretmesi; g doum; distosi
Tiroid bezinin yetersiz almas; tiroid bezindeki salg yetersizlii nedeniyle oluan patolojik durum; distiroidizm.
Orta derecede depresyonla belirgin kronikmiza deiiklii; kronik depresyon hali; distimi.
stemli kaslarn birbiriyle dengeli almamas hali; dissinerji.
1- Meni knn arl oluu; arl eja-klasyon; disspermi. 2- Menide spermatozoonlarm yetersiz veya kusurlu oluu,
Disspermatizm. Bk. dysspermia.
Herhangi bir eit uyku bozukluu; dissomni.
1 2 3 4 .. 92 93 94
d
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2505 adet çeviri sonucu bulundu. 2481 - 2500 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Deriye rengini veren pigmentin yokluu; akromodermi.
Dudaklar doutan bulunmayan kii.
Dudaklar bulunmayan; dudaksz; akeilz.
tibbi çeviri
Diyabetli kadnda menopoz’dan sonra grlen, erkek tipi kllanma ile belirgin sendrom; AchardThiers sendromu
Doum yaptran kadn; ebe; akuz.
Doumun hzlandrlmas gereken durumlarda herhangi bir mdahale ile sonlandrlan doum; mdahaleli doum,
Dengesizlik; dzensizlik; normal d alma; akatastazi.
Doutan kalbi bulunmayan; akardiyak.
Derinin zellikle kvrm blgelerinde oluan renk koyuluu, kalnlama ve siilsi kabartlarla belirgin durum; siyahms akantoz.
D deri (epidermis)’nin kalnlamas; akantokeratodermi.
Diken eklinde knt gsteren; dikensi knt gsteren; dikenli; akantoid.
Diken eklinde sivri knt anlamnda nek.
Diken eklinde sivri knt anlamnda nek.
Doutan kollar bulunmayan fets.
Dk olay ile uterus dna atlan embriyo veya fets; abortus.
Dk yaptran kii.
Dk yaptrc; de sebep olucu; abortijenik.
Davran bozukluklar ve zihinsel bozukluklarla ilgili psikoloji dal; anormal psikoloji
Devaml ykanma eilimi; ok sk banyo yapma drts ile belirgin patolojik durum; abltomani.
Diyafragma ile pelvis arasndaki, iinde karn organlarnn yer ald boluk; karn boluu
1 2 3 .. 121 122 123 124
125
126
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü