İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 27 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye elik eden ve plexus pterygoideus’a alan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
Nervus petrosus majr ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka ukurunda birlemesi ile oluup canalis pterygoideus’u getikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasemp
Bk. vertebral canal
tibbi çeviri
Bk. spiral canal of cochlea
Bk. vertebral cana
Bk. sacral cana
Bk. root cana
Bk. pudental cana
Bk. pterygoid canal
Bk. optic cana
Bk. obturator cana
Bk. nasolacrimal canal
Bk. mandibular canal
Bk. inguinal cana
Bk. infraorbital canal
Bk. incisive cana
Bk. hyaloid cana
Bk. femoral cana
Bk. cervical canal of uterus
Bk. central canal of spinal cord
1
2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 34 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Vidius veni. Bk. vena canalispterygoidei
Bk. nervus canalis pterygoidei
Bk. arteria canalis pterygoidei
tibbi çeviri
Arteria obturatoria’ya elik eden ve kala eklemi ile bu blgedeki obturator ve adduktor kaslarn venz kann boaltmak zere -canalis obturatorius araclyla pelvis’e girdikten sonra- vena iliaca interna’
Sol plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde funiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sol testis’le sol epididim’in venz kann vena renalis sinistra’ya boalta
Sa plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde fimiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sa testis’le sa epididim’in venz kann vena cava inferir’a boaltan ve
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye elik eden ve plexus pterygoideus’a alan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
Bk. vena canalis pterygoidei
Musculus adductor magnus’un uzun tendonunun femur’un iyan kondili’ne tutunduu ksmdaki -femoral damarlarn canalis adductorius’tan diz ard ukuruna gemesine olanak salayan- aralk; kiri yar;
Koklea’nm spiral kanal (canalis spiralis cochlea)’nm, lamina spiralis ossea zerinde kalan, perilenf’le dolu st blm; vestibl skalas.
Koklea’nm spiral kanal (canalis spiralis cochlea)’nn, lamina spiralis ossea altnda kalan, perilenf’le dolu alt blm; timpan skalas
Koklea’da, modiolus’unraf eklindeki kemik knts; kemik spiral lamina [Kemik spiral lamina, koklea'nn spiral kanal (canalis spiralis cochlea)'n stte scala vestibuli, altta scala tympani olmak zere ikiye a
Barsak blmnn, obturator kanal (canalis obturatorius) iine doru kabart yapmas ile belirgin, genellikle kadnlarda grlen fitk; obturator ftk
Nervus facialis’in kk kkn oluturan nervus intermedius’tan ayrlp kafa orta ukurunda -nervus canalis pterygoidea’y oluturmak zere- nervus petrosus profundus ile birleen, ayrld intermediyal si
Plexus caroticus internus’tan ayrlp, kafa orta ukurunda -nervus canalis pterygoidea’y oluturmak zere- nervus petrosus majr ile birleen, ayrld pleksus’tan ganglion pteygopalatinum’a giden p
Retina’nn -multipolar sinir hcrelerini ieren- gangliyoner katndan balayp, canalis opticus araclyla orbita’dan ktktan sonra chiasma opticum’a gelen, burada bir ksm iplikleri kar taraf sinir i
Plexus lumbalis’in bir dal olarak 2., 3. ve 4. lumbar spinal sinirlerin n dallarndan kaynaklanp canalis obturatorius’u getikten sonra uylua girerken n ve arka olmak zere iki dala aynlan, n dal musculus a
Nervus petrosus majr ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka ukurunda birlemesi ile oluup canalis pterygoideus’u getikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasemp
Nervus pudendus’tan canalis pudendalis’te ayrlp derin ve yzeysel olmak zere iki dal halinde seyreden, derin dal musculus levator ani, musculus bulbospongiosus, musculus ischiocavernosus, musculus transversus
Bk. nervus canalis pterygoidei.
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü