İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4298 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Bir doku hcresinin, baka bir doku hcresi haline dnmesi; hcre metaplazisi; sitometaplazi.
Sitomegalik inklzyon hastalna sebep olan, Herpesviridae (herpesvirs’ler) ailesine ait bir virs; sitomegalovirs,
drarda sitomegalovirs’lerinbulunuu; sitomegalovirri.
tibbi çeviri
Sitomegalovirs’n sebep olduu, enfekte hcre ekirdeklerinde sitomegalik inklzyon cisimcikleri olumasyla belirgin, enfeksiyz mono-nkleoz’a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyon; sitomegalik inklzyon hast
Bym hcreler gsteren; iri hcrelerlebelirgin; sitomegalik.
1- Hcrelerin erimesiyle ilgili. 2- Hcreleri e-ritici; sitolitik.
Hcrenin paralanp dalmas; hcre erimesi; sitoliz.
Hcreleri eritici zellie sahip madde; sitolizin.
Sitoplazma’nn sv ksm; hiyaloplazma; sitolenf.
Hcrelerin yap, zellik ve grevlerini, hcredeki fizyokimyasal ve metabolik sreleri – normal ve patolojik ynleriyle- konu alan bilim dal; hcre bilimi; sitoloji
Hcre biliminde uzmanlam kimse; sitolojiuzman; sitolog.
Sitolojik smir. Bk. cytosmear
Hcrelerin mikroskop altnda muayenesi; sitolojik muayene (Kanserin erken tehisinde uygulanan bir yntem),
Hcrelerin mikroskop altnda muayenesi ile tehis koyma; sitolojik tan
Sitoloji ile ilgili; hcrelerin mikroskopik muayenesiyle ilgili; sitolojik.
Mitoz’da hcre ekirdeinin ikiye ayrlp kromozomlarn kutuplara ekilmesini takiben, sitoplazmann ikiye aynlmas; sitokinez.
Hcreye benzeyen; hcre eklinde; sitoid.
1- Hcre veya hcrelerin gelimesiyle ilgili.2- Hcre oluturan; sitojenik.
Hcrenin gelimesi; hcrelerin olumas; sitogenez.
Hcreleri ldrc madde; sitosid.
1 2
3
4 5 6 7 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 515 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Cisimlerin sar grlmesiyle belirgin grme bozukluu; sar grme; ksantopsi (Baz zehirlenmelerde grlr).
Cisimlerin sar grlmesiyle belirgin grme bozukluu; sar grme; ksantopsi (Baz zehirlenmelerde grlr).
Cinsel ilikileri ya da soyunan kadnlar gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayrizm.
tibbi çeviri
Canl vcudunda seyreden solunum, dolam vb. yaamsal srelerin, canly kesmeksizin incelenmesi; vivipersepsiyon.
Cams cisim (Corpus vitreum)’in evresini snrlayan, ierdii kollajen lifiklerin younlamasndan olumu zarms tabaka; hiyaloid zar; cams zar.
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Cams cisim (corpus vitreum)’in, bulank nitelik al nedeniyle -ksmen ya da tamamen- ameliyatla boaltlmas; cams cismin ameliyatla karlmas; vit-rektomi.
Canlnn gsterdii enerji ile ilgili; canldaki gce ait; vitodinamik.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Canl doku hcrelerini vital boya ile boyama; vital boyama,
Canl organizmalarn doku hcrelerini boyamada kullanlan herhangi bir boya; vital boya
Canl yaamnn devam iin mutlak gerekli vcut ilevleri (solunum; dolam, sindirim, boaltm vb,); vital ilevler,
Cinsel yaam,
Cezayir menekesi (Vinca rosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinkristin (zellikle akut lenfoblastik lsemi, meme kanseri; Hodgkin hastal, Hodgkind lenfom, Ewing sarkomu, Wilms tmr, nroblastom
Cezayir menekesi’nden elde edilen, antineoplastik etkiye sahip alkaloidler; vinka alkaloidleri (vitkristin, vinblastinvb.).
Cezayir menekesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (zellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastal, Hodgkind lenfom tedavisinde intravenz uygulanr).
Cinsel birleim yoluyla geen hastalklar ve tedavilerini konu alan tp dal; zhrevi hastalklar bilimi; venereoloji.
Cinsel temasla geen hastala elik eden, iltihaplanp imi kask lenf dm; venereal bubo.
Cinsel birleim yoluyla geen; zhrevi; veneryen; venereal.
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye elik eden ve plexus pterygoideus’a alan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü