İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4298 adet çeviri sonucu bulundu. 4261 - 4280 arasındaki sonuçlar:
(L.): Gebelik endometriyumu; desida; kadka.Bk. decidua.
kadniyum tozlan ya da dumannn devaml solunumu ile oluan, kusma, ba ars ve dispne ile belirgin zehirlenme hali; kadniyum zehirlenmesi,
Cd ile simgelenen -kalaya benzer- bir element; katmiyum.
tibbi çeviri
1- Kadavra ile ilgili. 2- Kadavraya benzeyen; zellikle renk ve grn bakmndan kadavray andran; kadaverz.
Proteinlerin paralanmas esnasnda oluan,pis kokuya sahip bir ara rn; kadaverin.
lm annda, zellikle psiik gerilim altndaki lm annda birden yaplan harekete bal olarak ilgili kas ya da kas grubunun aniden kontraksiyonu; l skmas; kadaverik spazm (lm annda, karsndakini ldrme ya da ko
l katl; l sertlii. Bk. rigor mortis
lmden sonra, kan dolamnn durmas ve kapillerlerdeki eritrositlerin yer ekimi etkisiyle aa taraflarda toplan sonucu, ceset derisinin yere temas eden blgelerinde yer yer morumsu lekeler olumas; l lekeleri; l
Beyin lm belirlenmi kiiden alnan doku ya da organla gerekletirilen transplantasyon; kadavra kkenli doku ya da organ nakli
Kadavra ile ilgili; kadaverik.
(L.): l vcudu; ceset; zellikle anatomik incelemede kullanlan, formalinle ilalanm ceset; kadavra.
Kaktinomisin. Bk. actinomycin C.
Ahlak bozukluuna uzanan miza deiiklii ile belirgin akl hastal; kakotimi.
Arzuya ramen uyayamama; uykusuzluk; kakosomni.
1- Mevcut olmad halde hoa gitmeyen kokular hissetme hali; fena koku hissi; kakozmi. 2- Kt koku; tiksindirici koku.
Kaba ses; ahenksiz ses; anormal ses; kakofoni.
Ar zihinsel bozukluk; akl hastal; kakopati.
Kol ya da bacan doutan ekil bozukluugsterii; kakomeli.
Hoa gitmeyen tat; tiksinti yaratan tat.
Anormal gelime; kusurlu geliim; kakogenez.
1 2 3 .. 210 211 212 213
214
215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 515 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Cisimlerin sar grlmesiyle belirgin grme bozukluu; sar grme; ksantopsi (Baz zehirlenmelerde grlr).
Cisimlerin sar grlmesiyle belirgin grme bozukluu; sar grme; ksantopsi (Baz zehirlenmelerde grlr).
Cinsel ilikileri ya da soyunan kadnlar gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayrizm.
tibbi çeviri
Canl vcudunda seyreden solunum, dolam vb. yaamsal srelerin, canly kesmeksizin incelenmesi; vivipersepsiyon.
Cams cisim (Corpus vitreum)’in evresini snrlayan, ierdii kollajen lifiklerin younlamasndan olumu zarms tabaka; hiyaloid zar; cams zar.
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Cams cisim (corpus vitreum)’in, bulank nitelik al nedeniyle -ksmen ya da tamamen- ameliyatla boaltlmas; cams cismin ameliyatla karlmas; vit-rektomi.
Canlnn gsterdii enerji ile ilgili; canldaki gce ait; vitodinamik.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Canl doku hcrelerini vital boya ile boyama; vital boyama,
Canl organizmalarn doku hcrelerini boyamada kullanlan herhangi bir boya; vital boya
Canl yaamnn devam iin mutlak gerekli vcut ilevleri (solunum; dolam, sindirim, boaltm vb,); vital ilevler,
Cinsel yaam,
Cezayir menekesi (Vinca rosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinkristin (zellikle akut lenfoblastik lsemi, meme kanseri; Hodgkin hastal, Hodgkind lenfom, Ewing sarkomu, Wilms tmr, nroblastom
Cezayir menekesi’nden elde edilen, antineoplastik etkiye sahip alkaloidler; vinka alkaloidleri (vitkristin, vinblastinvb.).
Cezayir menekesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (zellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastal, Hodgkind lenfom tedavisinde intravenz uygulanr).
Cinsel birleim yoluyla geen hastalklar ve tedavilerini konu alan tp dal; zhrevi hastalklar bilimi; venereoloji.
Cinsel temasla geen hastala elik eden, iltihaplanp imi kask lenf dm; venereal bubo.
Cinsel birleim yoluyla geen; zhrevi; veneryen; venereal.
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye elik eden ve plexus pterygoideus’a alan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü