İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4298 adet çeviri sonucu bulundu. 4241 - 4260 arasındaki sonuçlar:
Loa loa türü parazitin, derialtı dokusunda sebep olduğu -allerji’ye bağlı-şişliklerden her biri; Calabar ödemi
Calabar ödemi. Bk. Calabar swelling
Süt birikimi nedeniyle şişip sertleşmiş memeler
tıbbi çeviri
İki böbreğin birleşmesinden oluşmuş, loplar halinde acaip şekil gösteren böbrek; pasta şekli böbrek
Bk. decompession sickness
Yenilik korkusu; yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü göstemıe, kaynotofobi.
Kaynofobi. Bk. cainotophobia.
Kafes ya da kafese benzer etrafı kapalı oluşum,
Caffey hastalığı. Bk. infantile cortical hyperostosis
Kafeizm. Bk. caffeinism.
Vücuda aşırı kafein girişi ile oluşan zehirlenme hali; kafein zehirlenmesi; kafeinizm (Aşın kahve, kakao, çay ve kola içimi ya da kafein içeren bazı ilaçların aşırı dozda alımı sonucu oluşur),
Kafein zehirlenmesi. Bk. caffeinism
Tedavide özellikle merkezi sinir sistemi uyarıcısıve diüretik olarak kullanılan alkaloid madde; kafein,
Kafein ilave edilmiş; kafein içeren; kafeinli,
Recklinghausen hastalığı (nörofibromatoz)’nda, deride melanin artımına bağlı olarak görülen açık kahverengi lekeler; sütlü kahve lekeleri
Sezyum’un radyoterapi’de kullanılan yapay radyoaktif izotopu,
Cs ile simgelenen metalik element; sezyum.
Bk. cesarean section.
Bk. ceruloplasmin.
(L.): Bk. cecum.
1 2 3 .. 209 210 211 212
213
214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 515 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cinsel ilişkileri ya da soyunan kadınları gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayörizm.
tıbbi çeviri
Canlı vücudunda seyreden solunum, dolaşım vb. yaşamsal süreçlerin, canlıyı kesmeksizin incelenmesi; vivipersepsiyon.
Camsı cisim (Corpus vitreum)’in çevresini sınırlayan, içerdiği kollajen lifçiklerin yoğunlaşmasından oluşmuş zarımsı tabaka; hiyaloid zar; camsı zar.
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Camsı cisim (corpus vitreum)’in, bulanık nitelik alış nedeniyle -kısmen ya da tamamen- ameliyatla boşaltılması; camsı cismin ameliyatla çıkarılması; vit-rektomi.
Canlının gösterdiği enerji ile ilgili; canlıdaki güce ait; vitodinamik.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Canlı doku hücrelerini vital boya ile boyama; vital boyama,
Canlı organizmaların doku hücrelerini boyamada kullanılan herhangi bir boya; vital boya
Canlı yaşamının devamı için mutlak gerekli vücut işlevleri (solunum; dolaşım, sindirim, boşaltım vb,); vital işlevler,
Cinsel yaşam,
Cezayir menekşesi (Vinca rosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinkristin (Özellikle akut lenfoblastik lösemi, meme kanseri; Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom, Ewing sarkomu, Wilms tümörü, nöroblastom
Cezayir menekşesi’nden elde edilen, antineoplastik etkiye sahip alkaloidler; vinka alkaloidleri (vitıkristin, vinblastinvb.).
Cezayir menekşesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (Özellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom tedavisinde intravenöz uygulanır).
Cinsel birleşim yoluyla geçen hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı; zührevi hastalıklar bilimi; venereoloji.
Cinsel temasla geçen hastalığa eşlik eden, iltihaplanıp şişmiş kasık lenf düğümü; venereal bubo.
Cinsel birleşim yoluyla geçen; zührevi; veneryen; venereal.
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
1 2 3 4 .. 24 25 26
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü