İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4298 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hcre iinde yaayan hayvansal parazit; sitozoon.
Hcre iinde yaayan; sitozoik (Hayvansal parazit hakknda),
1- Sitotaksis. Bk. cytotaxis. 2- Virs, bakteri vb. mikroorganizmann belli doku hcrelerine geme ve onlar etkileme eilimi; sitotropizm.
tibbi çeviri
Trofoblast’m i tabakas; Langhanstabakas; sitotrofoblast.
Hcreler zerine toksik etkiye sahip madde;hcreleri tahrip edici madde; sitotoksin.
1- Bir maddenin, hcreler zerindeki tahrip edici etki derecesi; zellikle sitostatik ilacn, malign hcrelerin geliimini durdurma derecesi; sitotoksisite. 2- Antijen-antikor reaksiyonu sonucu antikor’un antijen’
Sitotoksik ila. Bk. antineoplastic drug
Hcreleri tahrip edici; hcreleri eritici; sitotoksik.
1- Hayvansal organlardan hazrlanan doku zleriyle tedavi; sitoterapi. 2- Sitotoksik ilalarla tedavi.
1- Herhangi bir uyartya kar hcrelerin gsterdii yaklama veya uzaklama hareketi; sitotaksis. 2- Hcrelerin birbirini ekme veya itme hareketi; zellikle dier hcrenin uyartsna kar hcrenin gsterdii yaklama veya
Sitostatik ila. Bk.antineoplastic drug
Hcre geliimini durduran, zellikle malignhcrelerin oalmasn nleyen; sitostatik.
Lkosit birikimi sonucu klcal damar lmenlerinin tkanmas, sitostaz (ltihap blgesinde grlr).
Harabiyete uram doku hcrelerinden aakan toksin niteliinde bir madde; sitost.
Bk. cytoreticulum.
ekirdek dndaki hcre ksm; sitozom.
Sitoplazma’nm, hcre organellerini evreleyenyansv ksm; sitosol.
Hcrelerin mikroskopik muayenesi ii lam zerine salg veya aknt srlmesiyle hazrlanan yayma; sitosmir
Hcredeki, nispeten sert oluumlar (mik-rotbller, ara lifikler vb.)’m meydana getirdii -ona ekil ve destek salayan- a; hcre iskeleti; sitoskeleton.
Herhangi bir vcut svsnda, bulunmas gerekenden fazla hcre grlmesi hali; hcre artm; sitoz.
1
2 3 4 5 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 515 adet çeviri sonucu bulundu. 461 - 480 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Canl hcrelerde grlen ldama;panldama; biyolminesans.
Canllarn hareketlerini konu alan bilim dal;biyokinetik.
Canl organizmalarda oluan enerjideiimlerini konu alan bilim dal, biyoenejetik.
tibbi çeviri
Canl yaam iin gerekli herhangi birmadde; biyoelement.
Canllarn hareket ve faaliyeti ile oluanenerjiyi konu alan bilim dal; biyodinamik.
Canlnn gsterdii eneji ile ilgili; canldaki gce ait; biyodinamik.
Canl hcrelerin besiyerinde retilmesi;biyositokltr.
Canl organizmalarda, zellikle insan vcudunda seyreden kimyasal olay lan konu alan bilim dal; hayati kimya; biyokimya
Canl, canllk, hayat anlamna nek.
Canl hcrenin, evresindeki basn deiimlerine tepki olarak gsterdii hareket; barotropizm.
C vitamini eksikliine bal olarak bebeklerde grlen, kilo kayb, anemi, purpura, yer yer ekimozlar olumasyla belirgin hastalk; bebek skorbt; Barlow hastal
Cerahatli akntnn elik ettii penis bailtihab; balanore.
Cerahatte dier bakteri trlerine elik eden bir Bacteroides tr.
CalmetteGuerin basili as. Bk. BCG vaccine.
Canl organizmalardan yoksun; hayat gstermeyen; azoik.
Canllarn geliimini konu alan biyoloji dal;gelime bilimi; oksoloji.
Cinsiyet kromozomlar (X ve Y) dndaki kromozomlar zerinde bulunan genler; otozomal genler
Cinsiyet kromozomlar dndaki herhangibir somatik kromozom ile ilgili; otozomal.
Canl hcrenin, hcre iindeki unsurlardan kendisinin ayn dier bir hcre oluturmas; otoreprodksiyon.
Cinsel geliim yetersizlii de gsteren hipofzer cce; aseksel cce
1 2 3 .. 20 21 22 23
24
25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü