İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4298 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hcre iinde yaayan hayvansal parazit; sitozoon.
Hcre iinde yaayan; sitozoik (Hayvansal parazit hakknda),
1- Sitotaksis. Bk. cytotaxis. 2- Virs, bakteri vb. mikroorganizmann belli doku hcrelerine geme ve onlar etkileme eilimi; sitotropizm.
tibbi çeviri
Trofoblast’m i tabakas; Langhanstabakas; sitotrofoblast.
Hcreler zerine toksik etkiye sahip madde;hcreleri tahrip edici madde; sitotoksin.
1- Bir maddenin, hcreler zerindeki tahrip edici etki derecesi; zellikle sitostatik ilacn, malign hcrelerin geliimini durdurma derecesi; sitotoksisite. 2- Antijen-antikor reaksiyonu sonucu antikor’un antijen’
Sitotoksik ila. Bk. antineoplastic drug
Hcreleri tahrip edici; hcreleri eritici; sitotoksik.
1- Hayvansal organlardan hazrlanan doku zleriyle tedavi; sitoterapi. 2- Sitotoksik ilalarla tedavi.
1- Herhangi bir uyartya kar hcrelerin gsterdii yaklama veya uzaklama hareketi; sitotaksis. 2- Hcrelerin birbirini ekme veya itme hareketi; zellikle dier hcrenin uyartsna kar hcrenin gsterdii yaklama veya
Sitostatik ila. Bk.antineoplastic drug
Hcre geliimini durduran, zellikle malignhcrelerin oalmasn nleyen; sitostatik.
Lkosit birikimi sonucu klcal damar lmenlerinin tkanmas, sitostaz (ltihap blgesinde grlr).
Harabiyete uram doku hcrelerinden aakan toksin niteliinde bir madde; sitost.
Bk. cytoreticulum.
ekirdek dndaki hcre ksm; sitozom.
Sitoplazma’nm, hcre organellerini evreleyenyansv ksm; sitosol.
Hcrelerin mikroskopik muayenesi ii lam zerine salg veya aknt srlmesiyle hazrlanan yayma; sitosmir
Hcredeki, nispeten sert oluumlar (mik-rotbller, ara lifikler vb.)’m meydana getirdii -ona ekil ve destek salayan- a; hcre iskeleti; sitoskeleton.
Herhangi bir vcut svsnda, bulunmas gerekenden fazla hcre grlmesi hali; hcre artm; sitoz.
1 2 3 4 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 515 adet çeviri sonucu bulundu. 441 - 460 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Cerahatli balgam k ile belirgin bronit; bronkoblenore.
Clostridium botulinum tarafndan salglanantoksin; botulin.
Cinsiyet hcresi dnda, herhangi bir doku hcresi; vcut hcresi
tibbi çeviri
Cisimleri bulank olarak grme; bulank grme (Gzde krma hatalar, kornea’da opasite, katarakt, retina aynlmas, gz ii kanama, makler dejenerasyon bulank grmeye sebep olan balca etkenlerdir)
Canl ya da l bebein anne vcudundan k; doum
Canl dokularda oluan toksin; hayvan veya bitki dokularnn salglad toksik madde; biyotoksin.
Canl organizmalartarafmdansalglanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dal; biyotoksikoloji.
Canlnn yaamn srdrd, snrlan belli blge; doal evre; bu nitelikle belirgin en kk corafya paras; biyotop.
Canllarn yaamlar, ilevleri ve zelliklerinikonu alan bilim dal; biyotik.
Canl organizmalara ait; yaayan organizmalarla ilgili; biyotik.
Canllardan alnp hazrlanan materyal (kan,a vb.) ile yaplan tedavi; biyoterapi.
Canl organizmada kimyasal olaylarsonucu herhangi bir bileiin olumas; biyosentez.
Canllarda eitli sistem ve organlarn yapve grev ilikilerini inceleyen bilim dal; biyostatik.
Canllarn gelimesini nleyen; canl remesinidurduran; biyostatik.
Canllk iaretlerinin bulunup bulunmadnbelirleme amacyla yaplan muayene; biyoskopi.
Canl organizmada seyreden fiziksel olaylarn incelenmesi; canlnn faaliyeti ile fiziksel kurallar arasndaki ilikileri konu alan bilim dal; biyofizik,
Canldaki kendini koruma igds; biyofili.
Canl organizma tarafndan dar atlan C02miktarn len zel alet; biyometre.
Canl organizmadaki biyolojik olaylarn incelenmesinde, mekanik bilimi kurallarnn uygulanmas; biyomekanik.
Canl maddenin yklmas; canl dokunun zlp erimesi; biyoliz.
1 2 3 .. 19 20 21 22
23
24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü