İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Bk. subscapular bursa
Bk. subdeltoid bursa
Bk. subcutaneous trochanteric bursa
tibbi çeviri
Bk. prepatellar bursa
Bk. olecranon bursa
Bk. subcutaneous calcaneal bursa
Bk. subacromial bursa
Bk. lesser sac of peritoneal cavity
Kalkaneus tendonu bursas. Bk. retrocalcaneal bursa.
Bk. iliopectineal bursa
Bk. anserine bursa
(L.): Ba dokusundan zarla evrilmi, iinde kaygan sv bulunan kapal kese; bursa (Bursa’lar karlkl yzeyler arasnda srtnmeyi azaltarak hareketi kolaylatrmak zere, tendon ile kemik ya da kemik knt ile de
Oluk eklinde yol; tnel; zellikle herhangi birparazitin derialtnda oluturduu tnel,
Bk. bur.
Kavrulmu eker. Bk. caramel
Yanm; yank,
Diilikte, dolgu, kaplama ya da protez dii-yapmn takiben- parlatma ilemi,
Yanma hissinin elik ettii ar; yakc ar
Ayak tabanlarnda, zellikle geceleri iddetlenen yanma hissi ve ar ile belirgin sendrom; Gopalan sendromu; ayaklarda yanma sendromu (B kompleks vitaminlerinin eksikliine balanmaktadr).
B kompleks vitamininin eksikliine bal olarak gelien, zellikle ayak tabanlarnda yanma hissi ile belirgin durum. Bk. burning feet syndrome
1 2 3
4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Burun konjestiyonu, gz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmay tedavi amacyla kullanlan ilalarn bileiminde yer alan bir inko tuzu; inko slfat
Burnun eyer biimi kklk gsterii; Zaufal belirtisi.
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
tibbi çeviri
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
Burun mukozasnn ileri derecede kuru oluu; kseromikteri.
Burun deliini dyandan evreleyen konveks kenar; burun kanad.
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Gvdenin, iki taraf son kaburga ile kalalar arasnda kalan dar blm; bel blgesi; bel.
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
(L.): Burun blmesinin altarka ksmn oluturan kk, ince kemik; saban kemii; saban kemik; vomer.
(L.): Sert ve kaim kl; zellikle burun d deliklerinin i yznde bulunan bu tip kllardan her biri; vibrissa.
Burun vestibl. Bk. nasal vestibule.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
Bir veya birka bursa’nm, sifliz’e bal iltihab; Verneuil hastal
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Sal derinin dyan blmnn venz kann iki ven halinde tayp daha sonra -iki ven’in birlemesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluturmak zere- venae maxillare
Burun d yznn venz kann vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun d venleri; d nazal venler
Arteria musculophrenica’ya elik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar aras aralklarn venz kann venae thoracicae internae’ya ileten venler; msklofrenik venler
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
1 2 3 4 .. 29 30 31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü