İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Kala eklemi kapslnn n yz zerinde, ligamentum iliofemorale ile ligamentumpubofemorale arasnda bulunan bursa; iliopektineal bursa
Asit mide zsuyunun, yemek borusuna geerek mukozay tahrii sonucu sternum’un altnda duyulan arl yanma hissi; mide yanmas; piroz.
Epidermis ve dermis’in tamamen canlln kaybedii ile belirgin yank; derin yank.
tibbi çeviri
Eulenburg hastal. Bk. paramyotonia congenita
elektrik akmnn deri ile temasa geldii yerde oluan yank; elektrik yan
Fildiine benzer; ebrnz (Kvam ve renkbakmndan),
Kemik dokusunun -fldiini andrr ekilde-sert yap ve grnm kazanmas; ebrnasyon (Kemik’te dejenerasyon sonucu oluur),
Dii oyarak kavite hazrlamada kullanlan frez; di frezi.
Derinin derin tabakalarna kadar uzanan ar yank; derin yank,
Q hummasna sebep olan Coxiella tr.
(F.) Kurbr. Bk. cnrvature.
Kimyasal maddenin tahriine bal olarak meydana gelen yank; kimyasal yank
(L.): Kk kese; kk bursa; bursula.
Bursa zarna kesi yapma; kesi yaparakbursa’y ama; bursotomi.
Bursa’y ilgilendiren herhangi bir hastalkveya bozukluk; bursopati.
ne ile bursa iine girerek sv ekme; bursosentez.
Bursa iltihab; bursit
Herhangi bir bursa’nm, ameliyatla karlmas; bursektomi.
Bursa ile ilgili; bursal.
Bk. suprapatellar bursa
1 2
3
4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Burun konjestiyonu, gz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmay tedavi amacyla kullanlan ilalarn bileiminde yer alan bir inko tuzu; inko slfat
Burnun eyer biimi kklk gsterii; Zaufal belirtisi.
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
tibbi çeviri
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
Burun mukozasnn ileri derecede kuru oluu; kseromikteri.
Burun deliini dyandan evreleyen konveks kenar; burun kanad.
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Gvdenin, iki taraf son kaburga ile kalalar arasnda kalan dar blm; bel blgesi; bel.
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
(L.): Burun blmesinin altarka ksmn oluturan kk, ince kemik; saban kemii; saban kemik; vomer.
(L.): Sert ve kaim kl; zellikle burun d deliklerinin i yznde bulunan bu tip kllardan her biri; vibrissa.
Burun vestibl. Bk. nasal vestibule.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
Bir veya birka bursa’nm, sifliz’e bal iltihab; Verneuil hastal
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Sal derinin dyan blmnn venz kann iki ven halinde tayp daha sonra -iki ven’in birlemesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluturmak zere- venae maxillare
Burun d yznn venz kann vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun d venleri; d nazal venler
Arteria musculophrenica’ya elik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar aras aralklarn venz kann venae thoracicae internae’ya ileten venler; msklofrenik venler
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
1 2 3 4 .. 29 30 31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü