İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
1- Saburra ile ilgili; saburral. 2- Saburra niteliinde; saburra’ya benzeyen.
(L.): Diler, dietleri ve dudaklar zerinde artk gda maddelerinin kahverengimsi tabaka halinde toplanmasndan oluan pislik; az pislii; az kirlilii; saburra.
Retrokalkaneal bursa (Achilles bursas)’nn iltihab; Achilles bursiti; retrokalkaneal bursit.
tibbi çeviri
Topuk kemii (calcaneus)’nin arka yznn st ksm ile Achilles tendonu (tendo calcaneus) arasnda bulunan bursa; Achilles bursas; retrokalkaneal bursa
Gaz patlamasn takiben yakc zerreciklerin solunumu sonucu, solunum sisteminde oluan ar doku harabiyeti; solunum sistemi yan, respiratuvar yank
X n veya radyoaktif nlara maruz kal sonucu deride oluan yank; radyasyon yan
Diz kapa (patella) nndeki bursa(prepatellar bursa)’nn iltihab; prepatellar bursit
Dizkapa (patella) alt blmnn n yz ile deri arasnda bulunan bursa; dizkapa n bursas; prepatellar bursa
Dizin arkayan ksmnda, musculus popliteus’un altnda bulunan bursa; diz ard bursas; popliteal bursa
Bir ksm epidermal hcrelerin dokuyu onarmak zere canlln koruduu yank; yzeysel yank
Bk. lesser sac of peritoneal cavity
Dirsek bursas (olecranon bursa)’nn iltihab
Dirsekte, ulna’nn dirsek knts (olekranon) ile deri arasnda bulunan bursa; dirsek bursas; olekranon bursas
Burun mukozasnn akntl iltihab; nezle
Burun mukozasnn akntl iltihab; nezle
Tiroid bezinin bymesi, taikardi ve ekzoftalmi ile belirgin ekzoftalmik guatr’a zg belirti; Marseburg ls; Marseburg triyad
Gbek ile sa "spina iliaca anterior superior" arasndaki teorik izginin 1/3 d blmnn i snrna parmakla bastrld zaman ar olumas; McBurney belirtisi (Apandisit’te grlr)
Sa spina iliaca anterior superior ile gbek arasndaki teorik izginin 1/3 d blmnn i smnn oluturan -akut apandisit’te ileri derecede hassasiyetle belirgin- nokta; McBurney noktas,
Gbek ile sa spina iliaca anterior superior arasndaki teorik izginin 1/3 d noktasndan musculus obliquus externus abdominis liflerine paralel olarak yaplan oblik abdominal kesi; McBurney kesisi (Apandektomi’de uyg
Gney Afrika maymunundan insana geen, ate, ba ars ve mukozalardan kanama ile belirgin virtik hastalk; Marburg hastal (lgili maymun zerinde inceleme esnasnda insana getii bildirilmitir)
1
2
3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Burun konjestiyonu, gz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmay tedavi amacyla kullanlan ilalarn bileiminde yer alan bir inko tuzu; inko slfat
Burnun eyer biimi kklk gsterii; Zaufal belirtisi.
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
tibbi çeviri
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
Burun mukozasnn ileri derecede kuru oluu; kseromikteri.
Burun deliini dyandan evreleyen konveks kenar; burun kanad.
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Gvdenin, iki taraf son kaburga ile kalalar arasnda kalan dar blm; bel blgesi; bel.
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
(L.): Burun blmesinin altarka ksmn oluturan kk, ince kemik; saban kemii; saban kemik; vomer.
(L.): Sert ve kaim kl; zellikle burun d deliklerinin i yznde bulunan bu tip kllardan her biri; vibrissa.
Burun vestibl. Bk. nasal vestibule.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
Bir veya birka bursa’nm, sifliz’e bal iltihab; Verneuil hastal
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Sal derinin dyan blmnn venz kann iki ven halinde tayp daha sonra -iki ven’in birlemesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluturmak zere- venae maxillare
Burun d yznn venz kann vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun d venleri; d nazal venler
Arteria musculophrenica’ya elik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar aras aralklarn venz kann venae thoracicae internae’ya ileten venler; msklofrenik venler
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
1 2 3 4 .. 29 30 31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü