İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 96 arasındaki sonuçlar:
Herhangi bir nedenle yank gsteren hastann tedavisi; yank tedavisi
Ar yank gsteren hastada plazma, elektrolit ve su kayb nedeniyle oluan ok; yank oku
Yann gsterdii derinlik;yank derinlii,
tibbi çeviri
Ar yank gsteren hastalarn tedavi ve bakm ile ilgili tp merkezi; yank merkezi
1- Ar sya veya dier bir tahri edici etken (kimyasal madde, elektrik akm, radyasyon vb.)’e maruz kal nedeniyle oluan ar doku harabiyeti; yank (Yanklar 3 derece gsterir. Yank sadece epidermis ile snrl
zellikle ene, yz veya retroperitoneal lenf dmlerinden geliip hzla vcuda yaylan, -tedavi edilmedii takdirde- ksa zamanda ldrc nitelik gsteren lenfom; Burkitt lenfomu (Lezyonlarda Epstein-Barr virs’nn
Gmme; l gmme.
(F.): Bk. buret.
Herhangi bir svnn -hacim olarak- miktannlmede kullanlan zeri dereceli cam tp; bret.
Kemikte, zellikle kafa kemiinde cerrahi aletle alan delik
Di, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanlan -matkap eklinde- alet; frez.
Dizin iyan yznde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirilerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
drarda amiplerin bulunuu; amibri.
Karlkl iki yzey arasnda devaml srtnme sonucu oluan patalojik bursa; adventisiyz bursa,
Bk. retrocalcaneal bursitis
Achilles bursas. Bk. retrocalcaneal bursa
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1- Tatmak. 2- Dil zerindeki tat tomurcuklarnn uyarlmasna yant olarak oluan his; tat (Tat tomurcuklar tarafndan alnan uyart; beyin tat merkezlerine iletilerek burada ac, tatl, eki ya da tuzlu olarak alglanr).
Kemik iliinde olumasn takiben timus’a g ederek geliimini burada tamamlayan ve hcresel baklkta rol oynayan -B lenfosit’e oranla daha uzun mrl-lenfosit tipi; T hcresi; T lenfosit (T lenfositler, il
Solunum yollar (burun, boaz, grtlak, soluk borusu, bron ve broniyol’ler) ve akcierlerin oluturduu sistem; solunum sistemi; respiratuvar sistem
tibbi çeviri
Her iki burun kemii arasndaki -birleme snrn belirleyen- sutura; internazal diki
Orbita’nm iyan duvarnda kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminas ile st ene kemii (maxilla)’nin orbital yz arasndaki sutura; etmoidomaksiller diki
Cerrah mdahale esnasnda ameliyat ekibi tarafndan burun ve az rtmek zere kullanlan gazbezinden yapl maske; ameliyat maskesi
Femur’un alt ksm ile musculus quadriceps femoris kirii arasnda bulunan bursa; patellast bursa; suprapatellar bursa,
Burun stnde; supranazal.
Kaburga stnde; suprakostal.
Burun boluunun d duvar zerinde, concha nasalis superior ile concha nasalis medius arasnda uzanan -arka etmoidal hava hcreleri ve sins sphenoidalis’in ald- geit; burun st geidi; st nazal meatus
Burun st konkas.
Gs kafesinin st blmndeki -arkada 1. torasikvertebra, yanlarda 1. kaburgalar, nde manibrium sterni’nin st kenarnn snrlad- aklk; toraks st delii.
Gne yan. Bk. sunburn
Uretra altnda; suburetral.
Sa ve sol kaburga yaynn -xiphisternal eklem’e tutunarak- oluturduu a; toraks’m stemum-alt as; infrasternal a
Omuzda, musculus subs-capularis kirii ile krek kemii (scapula)’nin boynu arasnda bulunan bursa; krek-alt bursas; subskapular bursa
Burun altnda; subnazal.
Omuzda, musculus dentoideus ile omuz eklemi kapsl arasnda bulunan ve ou kez subakromial bursa ile balantl olan bursa; subdeltoid bursa
Femur’un byk trokanteri ile deri arasnda bulunan bursa; derialt trokanterik bursa
Bk. olecranon bursa.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 29 30 31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü