İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 96 arasındaki sonuçlar:
Herhangi bir nedenle yank gsteren hastann tedavisi; yank tedavisi
Ar yank gsteren hastada plazma, elektrolit ve su kayb nedeniyle oluan ok; yank oku
Yann gsterdii derinlik;yank derinlii,
tibbi çeviri
Ar yank gsteren hastalarn tedavi ve bakm ile ilgili tp merkezi; yank merkezi
1- Ar sya veya dier bir tahri edici etken (kimyasal madde, elektrik akm, radyasyon vb.)’e maruz kal nedeniyle oluan ar doku harabiyeti; yank (Yanklar 3 derece gsterir. Yank sadece epidermis ile snrl
zellikle ene, yz veya retroperitoneal lenf dmlerinden geliip hzla vcuda yaylan, -tedavi edilmedii takdirde- ksa zamanda ldrc nitelik gsteren lenfom; Burkitt lenfomu (Lezyonlarda Epstein-Barr virs’nn
Gmme; l gmme.
(F.): Bk. buret.
Herhangi bir svnn -hacim olarak- miktannlmede kullanlan zeri dereceli cam tp; bret.
Kemikte, zellikle kafa kemiinde cerrahi aletle alan delik
Di, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanlan -matkap eklinde- alet; frez.
Dizin iyan yznde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirilerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
drarda amiplerin bulunuu; amibri.
Karlkl iki yzey arasnda devaml srtnme sonucu oluan patalojik bursa; adventisiyz bursa,
Bk. retrocalcaneal bursitis
Achilles bursas. Bk. retrocalcaneal bursa
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 581 - 600 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Arteria ophtalmica’dan ayrlp, n ve orta etmoidal hava hcreleri, sins frontalis, dura mater’in n blm, burun boluunun yan duvar, burun septumu ve burun srt derisinde dalan arter; etmoid n arteri; ar
Arteria ophthalmica’nm iki u dalndan biri olarak, burun srt derisi ve gzya kesesinde dalan arter; burun srt arteri; dorsal nazal arter
Birinci kaburgann d kenarnda arteria subclavia’mn devam olarak balayp dallar araclyla pektoral kaslar, omuz ve kol kaslar, akromion, omuz eklemi, stemoklavikuler eklem ve gs duvarnda dalan, musculus t
tibbi çeviri
Arteria facialis’in u dal olarak burun kanad, m. orbicularis oculi ve saccus lacrimalis’de dalan arter; anguler arter,
7.-10. kkrdak kaburgalarn birlemesi ile oluan kavis; kaburga kemeri; kaburga yay.
Kaburgalarn bulunmay; kaburgalarn yokluu.
Burun srtnn, aada ne doru sivrilik gsteren alt ucu; burun ucu
Kalp sol karncnn sola bakan u ksm; kalp tepesi, kalp apeksi (Kalp tepesi, gs n duvarnda orta izginin 89 cm solunda, 5. kaburgalar aras aralkta yer alr)
Sol gs duvar zerinde 5. kaburgalar aras aralkta -bakmak veya el ile dokunmakla- hissedilen kalp apeksine ait atm; tepe vuruu
Gs kafesinin st blmndeki -arkada 1. torasikvertebra, yanlarda 1. kaburgalar, nde manibrium sterni’nin st kenarnn snrlad- aklk; toraks st delii.
Kafa iskeletinde, burun boluklarnn armut biimindeki n delii; armutsu delik
Krek kemii (scapula)’nin, kaburgalara bakan gen eklindeki yz; krek kemiinin n yz
Dizin iyan yznde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirilerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
Burun delii duvarlarmm birbirine yapmas; ankilorini.
Sa ve sol kaburga yaynn -xiphisternal eklem’e tutunarak- oluturduu a; toraks’m stemum-alt as; infrasternal a
Kaburga tberkl (tuberculum costae)’niin dyanmdaki erilik; bu eriliin oluturduu a; kaburga as
Kaburga tberkl (tuberculum costae)’niin dyanmdaki erilik; bu eriliin oluturduu a; kaburga as
Deri zerinde kmecikler halinde dizilmi krmz plaklarla kendisini gsteren, tberkloza bal lezyon; anjiyolupoid (Yzde, zellikle burun, yanak ve gzler evresinde grlr),
Burun mukozasnn baz allejenlere ar duyarl sonucu gelien rinit; allerjik rinit.
Burun kanadna ait; burun kanad ile ilgili; alinazal.
1 2 3 .. 26 27 28 29
30
31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü