İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
X ışınları (röntgen ışınları)’na maruz kalış nedeniyle deride oluşan yanık; x ışını yanığı,
Sert rüzgarın sebep olduğu kızartı ile belirgin deri lezyonu.
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
tıbbi çeviri
Bacak venlerindeki dolaşımın yeterli olup olmadığını kontrolde kullanılan bir test; Trendelenburg testi (Venlerdeki kan boşalmcaya kadar yukarı seviyede tutulan bacak aniden yere indirilir. Venlerin, bu hareketi takiben birde
Gluteal kasların felcinde görülen, ördek gibi sağa sola sallanarak yürüme hali; Trendelenburg belirtisi
2- Pulmoner arter dalındaki embolüs’ün ameliyatla çıkarılması; Trendelenburg ameliyatı
Aşın ısı (ateş, sıcak su vb.)’ya maruz kalış sonucu oluşan yanık; ısı yanığı
Femur’un alt kısmı ile musculus quadriceps femoris kirişi arasında bulunan bursa; patellaüstü bursa; suprapatellar bursa,
Derinin derin tabakalarına uzanmayan yanık; yüzeysel yanık
Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalış nedeniyle deri yüzeyinde kızartı ve çoğu kez veziküller oluşması ile belirgin durum; güneş yanığı,
Güneş yanığı. Bk. sunburn
Uretra altında; suburetral.
Diş pulpasmı çevreleyen, sert kıvamdaki diş dokusu; dentin
Omuzda, musculus subs-capularis kirişi ile kürek kemiği (scapula)’nin boynu arasında bulunan bursa; kürek-altı bursası; subskapular bursa
Omuzda, musculus dentoideus ile omuz eklemi kapsülü arasında bulunan ve çoğu kez subakromial bursa ile bağlantılı olan bursa; subdeltoid bursa
Femur’un büyük trokanteri ile deri arasında bulunan bursa; derialtı trokanterik bursa
Bk. olecranon bursa.
Topuk kemiği (calcaneus)’nin alt yüzü ile ayak tabanı derisi arasında bulunan bursa; derialtı kalkaneal bursa,
Bk. olecranon bursa
Akromion ile omuz eklemi kapsülü arasında bulunan ve çoğu kez subdeltoid bursa ile bağlantılı olan bursa; subakromial bursa
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 581 - 600 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria ophtalmica’dan ayrılıp, ön ve orta etmoidal hava hücreleri, sinüs frontalis, dura mater’in ön bölümü, burun boşluğunun yan duvarı, burun septumu ve burun sırtı derisinde dağılan arter; etmoid ön arteri; ar
Arteria ophthalmica’nm iki uç dalından biri olarak, burun sırtı derisi ve gözyaşı kesesinde dağılan arter; burun sırtı arteri; dorsal nazal arter
Birinci kaburganın dış kenarında arteria subclavia’mn devamı olarak başlayıp dalları aracılığıyla pektoral kaslar, omuz ve kol kasları, akromion, omuz eklemi, stemoklavikuler eklem ve göğüs duvarında dağılan, musculus t
tıbbi çeviri
Arteria facialis’in uç dalı olarak burun kanadı, m. orbicularis oculi ve saccus lacrimalis’de dağılan arter; anguler arter,
7.-10. kıkırdak kaburgaların birleşmesi ile oluşan kavis; kaburga kemeri; kaburga yayı.
Kaburgaların bulunmayışı; kaburgaların yokluğu.
Burun sırtının, aşağıda öne doğru sivrilik gösteren alt ucu; burun ucu
Kalp sol karıncığının sola bakan uç kısmı; kalp tepesi, kalp apeksi (Kalp tepesi, göğüs ön duvarında orta çizginin 89 cm solunda, 5. kaburgalar arası aralıkta yer alır)
Sol göğüs duvarı üzerinde 5. kaburgalar arası aralıkta -bakmak veya el ile dokunmakla- hissedilen kalp apeksine ait atım; tepe vuruşu
Göğüs kafesinin üst bölümündeki -arkada 1. torasikvertebra, yanlarda 1. kaburgalar, önde manibrium sterni’nin üst kenarının sınırladığı- açıklık; toraks üst deliği.
Kafa iskeletinde, burun boşluklarının armut biçimindeki ön deliği; armutsu delik
Kürek kemiği (scapula)’nin, kaburgalara bakan üçgen şeklindeki yüzü; kürek kemiğinin ön yüzü
Dizin içyan yüzünde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirişlerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
Burun deliği duvarlarmm birbirine yapışması; ankilorini.
Sağ ve sol kaburga yayının -xiphisternal eklem’e tutunarak- oluşturduğu açı; toraks’m stemum-altı açısı; infrasternal açı
Kaburga tüberkülü (tuberculum costae)’niin dışyanmdaki eğrilik; bu eğriliğin oluşturduğu açı; kaburga açısı
Kaburga tüberkülü (tuberculum costae)’niin dışyanmdaki eğrilik; bu eğriliğin oluşturduğu açı; kaburga açısı
Deri üzerinde kümecikler halinde dizilmiş kırmızı plaklarla kendisini gösteren, tüberküloza bağlı lezyon; anjiyolupoid (Yüzde, özellikle burun, yanak ve gözler çevresinde görülür),
Burun mukozasının bazı alleıjenlere aşırı duyarlığı sonucu gelişen rinit; allerjik rinit.
Burun kanadına ait; burun kanadı ile ilgili; alinazal.
1 2 3 .. 26 27 28 29
30
31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü