İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 96 arasındaki sonuçlar:
Herhangi bir nedenle yank gsteren hastann tedavisi; yank tedavisi
Ar yank gsteren hastada plazma, elektrolit ve su kayb nedeniyle oluan ok; yank oku
Yann gsterdii derinlik;yank derinlii,
tibbi çeviri
Ar yank gsteren hastalarn tedavi ve bakm ile ilgili tp merkezi; yank merkezi
1- Ar sya veya dier bir tahri edici etken (kimyasal madde, elektrik akm, radyasyon vb.)’e maruz kal nedeniyle oluan ar doku harabiyeti; yank (Yanklar 3 derece gsterir. Yank sadece epidermis ile snrl
zellikle ene, yz veya retroperitoneal lenf dmlerinden geliip hzla vcuda yaylan, -tedavi edilmedii takdirde- ksa zamanda ldrc nitelik gsteren lenfom; Burkitt lenfomu (Lezyonlarda Epstein-Barr virs’nn
Gmme; l gmme.
(F.): Bk. buret.
Herhangi bir svnn -hacim olarak- miktannlmede kullanlan zeri dereceli cam tp; bret.
Kemikte, zellikle kafa kemiinde cerrahi aletle alan delik
Di, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanlan -matkap eklinde- alet; frez.
Dizin iyan yznde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirilerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
drarda amiplerin bulunuu; amibri.
Karlkl iki yzey arasnda devaml srtnme sonucu oluan patalojik bursa; adventisiyz bursa,
Bk. retrocalcaneal bursitis
Achilles bursas. Bk. retrocalcaneal bursa
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 561 - 580 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Burun deliklerinin doutan kapal oluu; atretorini.
Az ve burun delikleri doutan kapalhilkat garibesi; atretosefal.
ocukluk anda balayan ilerleyici serebellar ataksi, bulbar kon-junktiva’da, bata gzkapaklar, burun, kulak ve boyun derileri olmak zere eitli deri blgelerinde telan-jiyektazi’ler olumas, immn yetersiz
tibbi çeviri
Arteria iliaca interna’nn arka ktnden st ve alt olmak zere iki dal halinde ayrlp, st dal canalis sacralis’e geip burada omurilik, zarlar ve spinal sinirlere dalcklar verdikten sonra sakrum’un ar
Arteria sphenopalatina’dan ayrlp burun yan duvarndaki konkalar, konkalar arasndaki meatus’lar veparanazal sins mukozalarnda dalan arter dallar; burun arka dyan arterleri; posterior lateral nazal arterle
Aorta thoracica’dan ayrlp 3.-11. kaburgalar aras aralklarda dalan, ayrca omurga, omurilik, srt kaslar ve srt derisine dallar veren dokuz ift arter; kaburgalar aras 3.-11. arka arterleri; 3.-11. posterior int
Arteria intercostalis suprema’dan ayrlp, birinci ve ikinci kaburgalar aras aralklarda dalan iki ift arter; kaburgalar aras 1. ve 2. arka arterleri; birinci ve ikinci posterior interkostal arterler,
Arteria thoracica interna’dan ayrlp ilk alt kaburgalar aras aralkta dalan arterler; kaburgalar aras n arterleri; anterior interkostal arterler
Arteria splenicadan dalak hilusunda ayrldktan sonra gastrosplenik ligamentten geerek mide fundusuna erien, burada arteria gastrica sinistra ve arteria gastro-omentalis sinistra ile anostomoz yaparak dalan 5-6 kk arte
Arteria subclavia’nn ilk blmnden ayrldktan sonra birinci kkrdak kaburgann arkasnda toraks’a girip kkrdak kaburgalar arkasnda dikey ekilde aa inerek 6. interkostal aralkta arteria epigastrica supe
Aorta thoracica’dan ayrlp 12. kaburgann alt kenarn izleyerek st karn duvar kaslar ve derisinde dalan arter; kaburga-alt arteri; subkostal arter
Sada truncus brachiocephalicus’dan, solda aort kavsinden ayrlp, birinci kaburgann d kenarndan itibaren arteria axillaris’e dnen, dallar araclyla boyun kaslar, n gs duvar, omuz ve st kol kasla
Arteria maxillaris’den -fossa pterygopalatina’da- ayrlp foramen spheno-palatinum araclyla burun boluuna geerek burada arteriae nasales posteriores laterales ve arteria nasalis posterior septi olmak zere
Arteria dorsalis pedis’in iki u dalndan biri olarak ayak tabanna inen ve burada, arcus plantaris profundus’u oluturmak zere arteria plantaris lateralis ile anastomoz yapan arter; ayak taban derin arteri; der
Arteria thoracica interna’dan -birinci kaburga seviyesinde- ayrlp diyafragma, perikard ve plevra’da dalan arter; perikard-diyafragma arteri; perikardiyakofrenik arter,
Arteria sphenopalatina’dan ayrlp, burun septumu’nun st blmnde dalan arter; burnun posterior septal arteri
Arteria facialis’den ayrlp, st dudan mukoza, bez, deri ve kaslar ile burun septumu ve burun kanadnda dalan arter; st dudak arteri; superior labiyal arter,
Truncus costocervicalis’den aynldktan sonra 1. ve 2. arka interkostal arter olmak zere iki dala aynlan arter; kaburgalar aras st arteri; superior interkostal arter
Arteria carotis externa’dan ayrlp, yz, tonsillapalatina, damak, dil kk, dudak kas ve bezleri, enealt tkrk bezi, burun srt ve burun kanadnda dalan arter; yz arteri; fasiyal arter
Arteria ophthalmica’dan ayrlp arka etmoidal hava hcreleri, dura mater’in bir blm ve burun boluunun tavannda dalan arter; etmoid arka arteri; posterior etmoidal arter
1 2 3 .. 25 26 27 28
29
30 31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü