İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 96 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
X nlar (rntgen nlar)’na maruz kal nedeniyle deride oluan yank; x n yan,
Sert rzgarn sebep olduu kzart ile belirgin deri lezyonu.
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
tibbi çeviri
Bacak venlerindeki dolamn yeterli olup olmadn kontrolde kullanlan bir test; Trendelenburg testi (Venlerdeki kan boalmcaya kadar yukar seviyede tutulan bacak aniden yere indirilir. Venlerin, bu hareketi takiben birde
Gluteal kaslarn felcinde grlen, rdek gibi saa sola sallanarak yrme hali; Trendelenburg belirtisi
2- Pulmoner arter dalndaki embols’n ameliyatla karlmas; Trendelenburg ameliyat
An s (ate, scak su vb.)’ya maruz kal sonucu oluan yank; s yan
Femur’un alt ksm ile musculus quadriceps femoris kirii arasnda bulunan bursa; patellast bursa; suprapatellar bursa,
Derinin derin tabakalarna uzanmayan yank; yzeysel yank
Uzun sre gne nlarna maruz kal nedeniyle deri yzeyinde kzart ve ou kez vezikller olumas ile belirgin durum; gne yan,
Gne yan. Bk. sunburn
Uretra altnda; suburetral.
Di pulpasm evreleyen, sert kvamdaki di dokusu; dentin
Omuzda, musculus subs-capularis kirii ile krek kemii (scapula)’nin boynu arasnda bulunan bursa; krek-alt bursas; subskapular bursa
Omuzda, musculus dentoideus ile omuz eklemi kapsl arasnda bulunan ve ou kez subakromial bursa ile balantl olan bursa; subdeltoid bursa
Femur’un byk trokanteri ile deri arasnda bulunan bursa; derialt trokanterik bursa
Bk. olecranon bursa.
Topuk kemii (calcaneus)’nin alt yz ile ayak taban derisi arasnda bulunan bursa; derialt kalkaneal bursa,
Bk. olecranon bursa
Akromion ile omuz eklemi kapsl arasnda bulunan ve ou kez subdeltoid bursa ile balantl olan bursa; subakromial bursa
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 618 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Karn n duvarnda 12. kaburgann alt snr boyunca arteria subcostalis’e elik ettikten sonra sada vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluturmak zere ayn taraf vena lumbalis ascendens ile birleen v
Vena axillaris’in -birinci kaburgann d kenarnda- devam olarak seyreden ve sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocephalica’y oluturmak zere- vena jugularis interna ile birleen ven; kprck-alt
Ayak srt ven kemeri (arcus venosus dorsalis pedis)’nin dyan blmnden balayp bacak arkasnda yukar karak fossa poplitea’ya erien ve burada vena poplitea’ya alan ven; kk safen veni; kk safe
tibbi çeviri
Ayak srtndan ligamentum inguinale altna kadar uzanan ve burada vena femoralis’e alan ven; byk safen veni; byk safenz ven
Vena cephalica’dan -dirsein altnda- ayrlp dirsek ukuruna geen, burada vena basilica’ya alan ven; dirsek orta veni; mediyan kubital ven
1. kaburgalar aras araln venz kann boaltmak zere ayn taraf vena brachiocephalica ya da vena vertebralis’e alan ven; en st kaburgalar aras veni; en st interkostal ven.
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birlemesiyle oluup vena brachiocephalica sinistra’ya alan ven; sol st kaburgalar aras ven; sol st interkostal ven
Sa 2., 3. ve4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores) ‘nin birlemesiyle oluup vena azygos’a alan ven; sa st kaburgalar aras veni; sa st interkostal ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Sa ve sol vena brachiocephalica’nn -st mediastinum’da sa 1. kkrdak kaburgann arkasnda- birlemesiyle oluup, ba, boyun, kollar ve gs organlarndan gelen venz kan kalp sa kulakna ileten byk ven
Musculus teres majr’un alt kenarnda vena basilica ile venae brachiales’in birlemesinden oluan ve koltukaltnda arteria axillaris’e elik ederek seyrettikten sonra birinci kaburgann d kenarnda vena su
Vena supratrochlearis ile vena supraorbitalis’in birlemesinden oluan ve gz iyan kesi (iyan kants) ile burun kknn dyan taraf arasnda seyrettikten sonra vena facialis’e dnen ksa ven; anguler ven
Burun mukozasnn devaml konjestiyonu ve bol nukus salglan ile belirgin rinit; vazomotor rinit.
Glottis kapal iken burun ve azdan gl bir soluk veri esnasnda akcierlerdeki hava basncnn artmas; Valsalva deneyi.
Burun boluu, paranazal sinsler ya da boaz’m enfeksiyonu; st solunum yolu enfeksiyonu,
Uzun ekseni evresinde bklme; burulma; sarlma.
Burun boluu dyan duvarndaki kemik lamina (burun konkas)’ dan herhangi birine kesi yapma veya kemik laminay ameliyatla karma; turbinotomi.
Burun konkasma kesi yapma ya da konkay kesip karmada kullanlan bisturi; turbinotom.
Burun boluu dyan duvarndaki kemik lamina (burun konkas)’dan herhangi birinin ameliyatla karlmas; turbinektomi.
Burun boluu dyan duvarndaki, kemik laminadan her biri; burun konkas; kvrk kemik
1
2
3 4 5 6 .. 29 30 31
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü