İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
b
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1714 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Gmme; l gmme.
(F.): Bk. buret.
Herhangi bir svnn -hacim olarak- miktannlmede kullanlan zeri dereceli cam tp; bret.
tibbi çeviri
Kemikte, zellikle kafa kemiinde cerrahi aletle alan delik
Di, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanlan -matkap eklinde- alet; frez.
Ar kesici olarak intramskler ya da intravenz kullanlan, opiat grubu bir narkotik analjezik; buprenorfm hidroklorr.
Epidural anestezi, kaudal anestezi, sinir bloku anestezisinde enjeksiyon eklinde kullanlan bir lokal anestetik; bupivakain hidroklorr.
Buftalmus. Bk. buphthalmos.
Bebeklik dneminde -gz ii svsnn artna bal- gz kresinin anormal bymesi ile belirgin durum; gz bymesi; buftalmos.
Buftalmi. Bk. buphthalmos.
RNA virslerinin bir cinsi; bunyavirs’ler [Baz hemorajik humma virsleri (KongoKrm hemorajik humma virs, Rift vadisi hummas virs vb.), Kaliforniya ensefaliti virs vb. virsleri ierir],
Bunyavirs ensefaliti. Bk. California encephalitis
Ayakta, beinci metatarsal kemik bann dyan tarafnda -devaml bask sonucu- oluan kese eklinde ilik; bunyonet.
Bunyon’un ameliyatla karlmas; bunyonektomi.
(G.) Ayakta, birinci metatarsal kemik bann iyan tarafnda -devaml bask sonucu- oluan kese eklinde ilik; bunyon (Metatarsal kemik bann bymesinden veya o ksmdaki bursa’nn genilemesinden oluan bu tmsek
Hisdemeti; His hzmesi. Bk. atrioventricular bundle.
Atriyoventrikler hzme (His demeti)’nin sa veya sol dalnda uyart iletimin kesilmesi ile belirgin kalp bloku; dal bloku.
Ayn cins kas veya sinir liflerinin biraraya geliiyle olumu demet; lif demeti; lif hzmesi; lif paketi,
Salkm; demet; deste.
1- Yumru; i. 2- arpma; vuma; vuru,
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 84 85 86
b
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 7464 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Birinci mayotik blnme profaznn, yan yana gelen homolog kromozomlarn sinapsis oluturmalar ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik blnme profaznn ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomlarn yan yana gelerek sinapsis oluturmalar; zigonema
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
tibbi çeviri
Bk. nervus zygomaticus.
birbirine bal, bitiik anlamnda nek. zigo-
boyunduruk ekli gsteren, zigal
Bk. pipestem cirrhosis.
Bulankln, gz merceinin bellitabakalarnda oturmasyla belirgin katarakt; zonler katarakt.
Belli bir blgeden dar kan; blgenin dna geen; zonifugal
Bbrekst bezi korteksi’nin, fasikler katn altnda yer alan geni, en i kat; retikler kat.
Bbrekst bezi korteksi’nin, kapsln altnda kalan dar, d kat; glomerler kat.
Bbrekst bezi korteksi’nin, glomerler kat ile retikler kat arasnda kalan orta kat; fasikler kat.
Burun konjestiyonu, gz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmay tedavi amacyla kullanlan ilalarn bileiminde yer alan bir inko tuzu; inko slfat
Baz merhem ve losyonlarn bileiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Basitrasin’in inko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanlar).
Boyanmasn takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, zellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’y boyamada kullanlan bir yntem; ZiehlNeelsen boyama yntemi.
Bk. Zenker s solution.
Burnun eyer biimi kklk gsterii; Zaufal belirtisi.
Bacak veya ayakta baz bakteriler, zellikle fziform basiller etkisiyle gelien bir lser; Zambesi lseri (Gney Afrika’da Zambesi vadisinde grlr),
Burun mukozasnn ileri derecede kuru oluu; kseromikteri.
1 2 3 4 .. 372 373 374
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü