İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 17 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 17 arasındaki sonuçlar:
Birkaç damarın birbiriyle bağlantı meydana getirmesi; çeşitli damarlar arasında anastomoz oluşması; sinanastomoz.
Portal hipertansiyon’u tedavi amacıyla vena lienalis ile sol vena renalis arasında geçit oluşturma; splenorenal anastomoz.
Üst ve alt mezenterik arterler arasındaki anastomozlar, Riolan anastomozu
tıbbi çeviri
Vena portae ile vena cava inferior arasında ameliyatla oluşturulan anastomoz; portakaval şant (Portal hipertansiyon’da uygulanır)
Sinirler arasında ameliyatla bağlantı temin edilmesi; cerrahi yolla gerçekleştirilen sinir anastomozu; nöroanastomoz.
Bk. tympanic plexus
İleum ile rektum’u ağız ağıza getirerek dikme; bu suretle ileum ile rektum arasında geçit oluşturma; ileoproktostomi.
Diz eklemi çevresindeki, birbirleriyle anastomoz yapan küçük arterlerin oluşturduğu ağ; diz damar ağı
Mide ve jejunum arasında -ağız ağıza dikmek suretiyle- geçit oluşturma; bu amaçla yapılan ameliyat; gastrojejunostomi.
Gastroenteroanastomoz. Bkgastroenterostomy.
Midenin orta kısmındaki daralma nedeniyle pilor ile kardia arasında ameliyatla yeni geçit oluşturulması; gastroanastomaz.
Bağırsağın iki bölümünü, ağız ağızadikme; enteroanastomoz.
Ortası boşluk veya kanal gösteren iki oluşumdan birinin kesik ucunu, diğer oluşumun duvarına dikme şeklinde gerçekleştirilen anastomoz; uçyana anastomoz
Ortası boşluk veya kanal gösteren iki oluşumun kesik uçlarını ağız ağıza biri eştirme şeklinde gerçekleştirilen anastomoz; uçuca anastomoz
Uyluğun üst bölümü arkasında çeşitli arterlere ait dalcıkların anastomozu ile oluşan damar ağı; haçsı anastomoz
Arterlerle venler arasıda, arada kapillere gerek göstermeksizin araçsız ilişki bulunması hali; arteryovenöz anastomoz
(G.): 1 – İki şey arasında bağlantı meydana gelmesi; anastomoz. 2- İki şeyi (bağırsak uçları vb.) ağız ağıza getirip birbirine dikme; ağızlaştırma.
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 2 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Gastrogastrostomi. Bk. gastroanastomosis.
Enteroenterostomi. Bk. enteroanastomosis.
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü