İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 492 adet çeviri sonucu bulundu. 441 - 460 arasındaki sonuçlar:
Avusturya hamam bcei,
Bk. arteria palatina ascendens
Bk. metatarsophalangeal articulations
tibbi çeviri
Bk. metacarpophalangeal articulations
Eklemin ar ekilde gevek oluu; eklemgeveklii; artrokalaz.
Arter duvarlarnn yumuamas; arteryomalasi.
Arteria palatina descendens’den -canalis palatinus majr’da- ayrlp, kk damak delikleri (foramina palatina minora)’nden geerek yumuak damak ve tonsilla palatina’da dalan arterler; damak kk a
Arteria maxillaris’den -fossa pterygopalatina’da- ayrlp foramen spheno-palatinum araclyla burun boluuna geerek burada arteriae nasales posteriores laterales ve arteria nasalis posterior septi olmak zere
Arteria palatina descendens’in -foramen palatinum majus’tan ktktan sonraki- devam olarak sert damak mukozasnda dalan arter; damak byk arteri; byk palatin arter
Arteria maxillaris’den fossa pterygopalatina’da ayrlp, canalis palatinus majr’da damak kk arterleri (arteriae palatinae minores)’ni veren ve foramen palatinum majus’dan ktktan sonra arte
Arteria facialis’den aynlan ilk dal olarak, yumuak damak, damak bezleri, tonsilla palatina ve tuba auditiva’da dalan arter; damak kan arteri; asandan palatin arter
Orofarenks’in her iki yannda, yumuak daman alt yznden dil kenarna uzanan, fossa tonsillaris’in nndeki -musculus palatoglossus’u rten- mukoza kvrm; boazn n kemeri; palatoglossal kemer
Orofarenks’in her iki yannda, uvula’nn dyanndan farenks yan duvarna uzanan, fossa tonsillaris’in arkasndaki -musculus palatopharyngeus’u rten-mukoza kvrm; boazn arka kemeri; palatofaringea
Yumuak daman n blmndeki, musculus tensor veli palatini’nin tutunma tendonu’ndan oluan fbrz erit; yumuak damak aponevrozu
El ve ayak parmaklarnn doutan yokluu; afalanji.
bulunan kkrdak kabart; antitragus.
bulunan kkrdak kabart; antitragus.
Stma tedavisinde kullanlan ila; antimalaryal ila
Malarya (stma) tedavisinde kullanlan ila; antimalaryal.
Memelerden st salglanmasn nleyiciya da azaltc ila; antigalaktik.
1 2 3 .. 19 20 21 22
23
24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3448 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzimler ve enzimlerin sebep olduu kimyasal deiimleri konu alan kimya dal; enzimoloji: zimoloji.
tibbi çeviri
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
imlendirilmi arpada veya meyve sularnda, alkol oluturmak zere mayalanmaya sebep olan maya mantar (yeast)’nn yapsnda bulunan enzim; zimaz.
Birinci mayotik blnme profaznn, yan yana gelen homolog kromozomlarn sinapsis oluturmalar ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik blnme profaznn ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomlarn yan yana gelerek sinapsis oluturmalar; zigonema
1- Hayvanlara ar dkn kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilikide bulunan kii. 3- nsandan ziyade hayvanlar zerinde yaayan asalak ya da onlar emen bcek veya sinek,
Asalak olarak yaayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
Hayvanlar konu alan bilim dal; zooloji
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Hayvanlarn biyolojik yap ve zelliklerini konu alan bilim dal; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
Bulankln, gz merceinin bellitabakalarnda oturmasyla belirgin katarakt; zonler katarakt.
Bbrekst bezi korteksi’nin, fasikler katn altnda yer alan geni, en i kat; retikler kat.
Bbrekst bezi korteksi’nin, kapsln altnda kalan dar, d kat; glomerler kat.
Bbrekst bezi korteksi’nin, glomerler kat ile retikler kat arasnda kalan orta kat; fasikler kat.
Burun konjestiyonu, gz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmay tedavi amacyla kullanlan ilalarn bileiminde yer alan bir inko tuzu; inko slfat
Baz merhem ve losyonlarn bileiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
1 2 3 4 .. 171 172 173
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü