İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 492 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Baz akl hastalarnda grlen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile balantsz szler; birbiri ile balantsz szck ve szlerden oluan konuma; kelime salatas; szck salatas.
Bk. balanced diet.
Vcuda giren ve vcuttan atlan sv miktan arasndaki fizyolojik oran; vcudun su dengesi (Salkl bir kimsede, vcuda giren su miktar ile vcuttan atlan su miktan birbirine eittir),
tibbi çeviri
Vivaks malarya. Bk. benign tertian malaria.
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komu dokularn venz kann ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere vena choroidea ile birleen ven; st talamuskorpus striatum veni
D damak veni; d palatin ven. Bk. vena palatina
Yumuak daman dyan blm ve damak bademcii (tonsilla palatina) ‘nin venz kann vena facialis’e ileten ven; damak veni; palatin ven
Yumuak damak. Bk. softpalate
Yumuak daman arka kenar ortasndan aa sarkan kk etli oluum; damak dilcii; kk dil
Dengesizlik; anbalans.
Hem tifo hem stma belirtileri gsteren; tifomalaryal.
El ya da ayak ba parmanda -iki yerine-ii pannak kemii bulunuu hali; trifalanjizm.
Damak enine dikii. Bk. sutura palatina transversa.
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Soluk borusunu oluturan kkrdak halkalarn yumuamas; trakeomalasi.
Damak bademcii. Bk. palatine tonsil
Bir hastaln herhangi bir ekilde denizden yararlanlarak tedavi edilmesi; talasoterapi (Deniz havasndan yararlanma, deniz banyosu vb.),
1 2 3 4 .. 23 24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3448 adet çeviri sonucu bulundu. 3401 - 3420 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Adenin’i hipoksantin’e paralayan enzim; adenaz.
Oblik ba ligamentum plantare longum’dan, transvers ba metakarpofalangeal eklemlerden balayp ayak ba parmann proksimal falanksnda sonlanan ve ad geen parmaa adduksiyon ve fleksiyon yaptran kas; ayak ba pa
Addison hastalna benzer belirtilerle seyreden klinik tablo; addisonizm (Baz akcier tberklozu vakalarnda grlr),
tibbi çeviri
iddetli strese maruz kalan kiinin gsterdii reaksiyonlar ve vcudun eitli sistemlerinde oluan fizyolojik deiikliklerle belirgin durum; adaptasyon sendromu
1- Gebe kalamama hali; kadn ksrl; asiyez. 2- Gebe olmay hali.
Derin doku ve organlardaki ary ortadan kaldrma amacyla deri zerinden belirli noktalara ok ince altn veya gm ineler sokulmas; bu esasa dayanan ve yakn zamanlarda tekrar rabet kazanan, zellikle in’e ait e
Streptomyces antibioticus’dan elde edilen, gram pozitif organizmalara kar etkili bir antibiyotik; aktinomisin A
Normalde az boluu, boaz ve barsak floralarnda bulunan, bazen enfeksiyona sebep olan Actinomyces tr.
In kimyasal etkilerini konu alanbilim dal; k kimyas; fotokimya,
In kimyasal etkilerini konu alanbilim dal; k kimyas; fotokimya,
X nlar ve radyoaktif nlarl canllar zerindeki etkilerini konu alan biyoloji dal; radyobiyoloji.
Kol ve bacak kemiklerinin yumuayp erimesi, el ayalar ve ayak tabanlarnda lserler olumas ile belirgin familyal hastalk; akroosteoliz.
Ses bilimi; sesleri ve iitme organ tarafndanalnp duyulma olayn konu alan bilim; akustik.
Koklea’nn en nemli blmn oluturmak zere ductus cochlearis’in tabanna oturmu, zerinde ses dalgalar ile uyarlan titrek tyl nroepitelyal reseptrlerin yer ald oluum; spiral organ; Korti organ; Cor
Koklea’nn en nemli blmn oluturmak zere ductus cochlearis’in tabanna oturmu, zerinde ses dalgalar ile uyarlan titrek tyl nroepitelyal reseptrlerin yer ald oluum; spiral organ; Korti organ; Cor
Hastaln dzensiz seyretmesi; belli bir hastaln kendine has seyri dnda sapmalar gstermesi; akozmi.
Geliim bozukluu; geliimdeki bir kusur veya yetersizlik nedeniyle organn normal yap ve eklini alamamas; aklazi; aklaz.
Geliim bozukluu; geliimdeki bir kusur veya yetersizlik nedeniyle organn normal yap ve eklini alamamas; aklazi; aklaz.
Ortalarndaki salg kanalcn evreleyen salg yapc hcrelerin oluturduu ufak kesecik(asins)’lerle belirgin bez: asinslerden olumu bez; asinar bez; asinz bez
Vcuttan alkali (bikarbonat) kayb ya da vcutta asit birikimi nedeniyle gelien, kan pH’nm 7.44′n altna inii ile belirgin patolojik durum; asidoz (Kandaki asitbaz dengesini dzenleyen mekanizmalarn bozulmas
1 2 3 .. 167 168 169 170
171
172 173
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü