İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 979 adet çeviri sonucu bulundu. 921 - 940 arasındaki sonuçlar:
Bk. active movements.
Hastaya ila vererek gerekletirilen tanazi; aktif tanazi
Organ arterlerine fazla kan gelii nedeniyle oluan konjesyon; aktif konjesyon
tibbi çeviri
Herhangi bir yol (dk, ksrk vb.) ile vcudundan hastalk etkenini dar karan kii; evresine hastalk etkeni yayan kimse; aktif tayc
Karsndakine eziyet ve ac vermekten cinsel zevk duyma; sadizm
Hareketli; faaliyet halinde; etkin; aktif,
1- naktif bir maddeyi etkin hale getiren; bir reaksiyonun oluumunu kolaylatran; uyarc madde; aktivatr. 2- Baz maddelere radyoaktif zellik kazandran ara
1 – Harekete getirme; etkin hale koyma; hareketlendirme; aktivasyon. 2- Uyarma; hcre blnmesini veya beyin almasn uyanna. 3- Radyoaktif hale getirme.
Emici etkisi nedeniyle antidot olarak ya da mide asiditesini azaltnada kullanlan tbbi odun kmr; tbbi kmr; etkin kmr
Hareket tremoru; aksiyon tremoru. Bk. intention tremor
Uyartlan kas ya da sinir hcresinde -hcrenin depolarizasyon ve repolarizasyonunun sebep olduu- zar gerilimi deiiklii; uyartya bal elektriksel gerilim; uyart potansiyeli
1- alma; faaliyet; vcudun veya herhangi bir organn faaliyeti; aksiyon. 2- Faaliyet sonucu meydana gelen i; etki; tesir
Inlamaya bal doku harabiyetinin sebep olduu toksemi hali; aktinotoksemi.
Hastaln, n (gne nlar, ltraviyole nlan, x nlan, radyoaktif nlar) ile tedavisi; aktinoterapi.
X nlan veya radyoaktif nlara maruz kal nedeniyle oluan sinir iltihab; aktinonevrit.
Actinomyces israelii’nin sebep olduu, servikofasiyal, torasik ve abdominal olmak zere klinik ekil gsteren enfeksiyon; aktinomikoz (Di r, di ekme ya da yz travmasn takiben gelien servikofasiyal aktinom
Baz Streptomyces trleri (Streptomyces antibioticus, Streptomyces chrysomallus)’nden elde edilen, antibakterisid, antifungal ve antineoplastik etkiye sahip maddeler; aktinomisin’ler
Streptomyces chrysomallus’dan elde edilen, bir grup kt huylu tmrlerin tedavisinde kullanlan antineoplastik madde; daktinomisin; aktinomisin D.
Streptomyces chrysomallus’dan elde edilen, antibiyotik etkisi yannda antineoplastik etkisi nedeniyle baz kt huylu tmrlerin tedavisinde kullanlan bir madde; kaktinomisin; aktinomisin C.
Streptomyces antibioticus’dan elde edilen, actinomycin A ile ayn etkiye sahip, fakat ona oranla daha toksik antibakterisid madde; aktinomisin B.
1 2 3 .. 43 44 45 46
47
48 49
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 317 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Boyanmasn takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, zellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’y boyamada kullanlan bir yntem; ZiehlNeelsen boyama yntemi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
tibbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Tbbi odun kmr (activated charcoal) ile ileme tabi tutularak beyazlatlm vazelin; beyaz vazelin,
Tbbi odun kmr (activated charcoal) ile ileme tabi tutularak beyazlatlm vazelin; beyaz vazelin,
Volkmann sendromu. Bk. Volkmann s contracture
Streptomyces puniceus ve dier baz Strep-tomyces trlerinden elde edilen, Mycobacterium tuber-culosis’e kar etkili bir antibiyotik; viomisin.
Vincent anjini’ne sebep olan basil; Vincent basili; Fusobacterium fusiformis tr bakteri
n kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omurlara yaylan Mycobacterium tuber-culosis’in sebep olduu, omurlarn ve omurlar aras disklerin -omurgada ekil bozukluuna uzanmak zere-harabiyeti ile belirgin, genellikle ocuklarda grlen hastalk; Pott hastal
Mycobacterium tuberculosis’in sebep olduu bulac hastalk; verem; tberkloz (Hastalk zellikle akcierlerde grlr; bununla beraber basilin kan ya da lenf yoluyla yayl sonucu yerleme yerine gre, deri, beyin,
Mycobacterium tuberculosis’in et suyundaki kltrnn szgeten geirilmesiyle elde edilen ve tberkloz tansnda test maddesi olarak kullanlan sv madde; tberklin
Tberkloz’lu hastada, kan akmyla deriye yaylan Mycobacterium tuberculosis’e kar yerel reaksiyon olarak deri zerinde oluan -lserleme eilimi ile belirgin- kk lezyon; tberklid
Mycobacterium tuberculosis tr bakteri
Koku geni. Bk. olfactory trigone
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü