İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 979 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Gebe uterus’un gevşeme devreleri göstermeksizin devamlı kontraksiyon halinde oluşu; tonik uterus kontraksiyonu
Birbiri ardına devamlı kasılma; tonik kontraksiyon. Bk. tetanic contraction
Hava yolunu açık tutma amacıyla dili öne doğru çekme; dil traksiyonu
tıbbi çeviri
Damar duvarındaki endotel hücreleri tarafından sentez edilen, ayrıca sentetik olarak da hazırlanan plazminojen aktivatörü; doku plazminojen aktivatörü (Akut miyokard enfarktüsü ve pulmoner embolizm’de trombolitik olarak
Doku faktörü. Bk. thromboplastin
Tirotropin salgılanmasını uyarıcı faktör. Bk. thyrotropinreleasing hormone
Eti yenilir hayvan tiroidinin kurutulması ile hazırlanmış -ilaç şeklinde- tiroid özü; tiroid ekstresi (Tiroid yetersizliğinde kullanılır).
Vücut ısısını yükseltici etki; termojenik etki.
El veya ayağında dört parmak bulunan;tetradaktilöz.
Tetradaktil. Bk. tetradactylous.
istemli kas veya kas grubunda, gevşeme devreleri göstermeksizin birbiri ardına gelişen kasılma; bu nitelikte sürekli kasılma; tetanik kontraksiyon
Postmenopozal ilerlemiş meme kanseri tedavisinde palyatif olarak ağızdan tablet şeklinde kullanılan androjen analogu antineoplastik ilaç; testolakton.
(L.): Dokunma; değme; taktus.
Dokunma duyusunun derecesini, dolayısıyladerinin duyu yeteneğini ölçen alet; taktometre.
Deri ya da mukozaya yönelik uyartı (temas, soğuk, sıcak vb.)’yı sezebilme yeteneği; temas duyusu; dokunma duyusu
Deride uyartıya karşı duyarlılığın ileri derecede azalışı; temas duyusunun zayıf oluşu; dokunsal hipoestezi.
Temas duyusunun keskin oluşu; deride uyartıya karşı duyarlılığın yüksek oluşu; dokunsal hiperestezi.
Parmaklarda dokunma duyusunun olmayışı veya herhangi bir sebep (yanık vb.)’le sonradan kayboluşu; taktil anestezi,
Dokunmakla cisimleri tanıyamama; temasla cisimlerin şeklini algılayamama; taktil agnozi
Dokunma ile ilgili; dokunsal; taktil.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 47 48 49
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 317 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
tıbbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Volkmann sendromu. Bk. Volkmann s contracture
Streptomyces puniceus ve diğer bazı Strep-tomyces türlerinden elde edilen, Mycobacterium tuber-culosis’e karşı etkili bir antibiyotik; viomisin.
Vincent anjini’ne sebep olan basil; Vincent basili; Fusobacterium fusiformis türü bakteri
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omurlara yayılan Mycobacterium tuber-culosis’in sebep olduğu, omurların ve omurlar arası disklerin -omurgada şekil bozukluğuna uzanmak üzere-harabiyeti ile belirgin, genellikle çocuklarda görülen hastalık; Pott hastalığ
Mycobacterium tuberculosis’in sebep olduğu bulaşıcı hastalık; verem; tüberküloz (Hastalık özellikle akciğerlerde görülür; bununla beraber basilin kan ya da lenf yoluyla yayılışı sonucu yerleşme yerine göre, deri, beyin,
Mycobacterium tuberculosis’in et suyundaki kültürünün süzgeçten geçirilmesiyle elde edilen ve tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan sıvı madde; tüberkülin
Tüberküloz’lu hastada, kan akımıyla deriye yayılan Mycobacterium tuberculosis’e karşı yerel reaksiyon olarak deri üzerinde oluşan -ülserleşme eğilimi ile belirgin- küçük lezyon; tüberkülid
Mycobacterium tuberculosis türü bakteri
Koku üçgeni. Bk. olfactory trigone
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
1 2 3 4 .. 14 15 16
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü