İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 979 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Gebe uterus’un geveme devreleri gstermeksizin devaml kontraksiyon halinde oluu; tonik uterus kontraksiyonu
Birbiri ardna devaml kaslma; tonik kontraksiyon. Bk. tetanic contraction
Hava yolunu ak tutma amacyla dili ne doru ekme; dil traksiyonu
tibbi çeviri
Damar duvarndaki endotel hcreleri tarafndan sentez edilen, ayrca sentetik olarak da hazrlanan plazminojen aktivatr; doku plazminojen aktivatr (Akut miyokard enfarkts ve pulmoner embolizm’de trombolitik olarak
Doku faktr. Bk. thromboplastin
Tirotropin salglanmasn uyarc faktr. Bk. thyrotropinreleasing hormone
Eti yenilir hayvan tiroidinin kurutulmas ile hazrlanm -ila eklinde- tiroid z; tiroid ekstresi (Tiroid yetersizliinde kullanlr).
Vcut ssn ykseltici etki; termojenik etki.
El veya ayanda drt parmak bulunan;tetradaktilz.
Tetradaktil. Bk. tetradactylous.
istemli kas veya kas grubunda, geveme devreleri gstermeksizin birbiri ardna gelien kaslma; bu nitelikte srekli kaslma; tetanik kontraksiyon
Postmenopozal ilerlemi meme kanseri tedavisinde palyatif olarak azdan tablet eklinde kullanlan androjen analogu antineoplastik ila; testolakton.
(L.): Dokunma; deme; taktus.
Dokunma duyusunun derecesini, dolaysyladerinin duyu yeteneini len alet; taktometre.
Deri ya da mukozaya ynelik uyart (temas, souk, scak vb.)’y sezebilme yetenei; temas duyusu; dokunma duyusu
Deride uyartya kar duyarlln ileri derecede azal; temas duyusunun zayf oluu; dokunsal hipoestezi.
Temas duyusunun keskin oluu; deride uyartya kar duyarlln yksek oluu; dokunsal hiperestezi.
Parmaklarda dokunma duyusunun olmay veya herhangi bir sebep (yank vb.)’le sonradan kayboluu; taktil anestezi,
Dokunmakla cisimleri tanyamama; temasla cisimlerin eklini alglayamama; taktil agnozi
Dokunma ile ilgili; dokunsal; taktil.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 47 48 49
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 317 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Boyanmasn takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, zellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’y boyamada kullanlan bir yntem; ZiehlNeelsen boyama yntemi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
tibbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Tbbi odun kmr (activated charcoal) ile ileme tabi tutularak beyazlatlm vazelin; beyaz vazelin,
Tbbi odun kmr (activated charcoal) ile ileme tabi tutularak beyazlatlm vazelin; beyaz vazelin,
Volkmann sendromu. Bk. Volkmann s contracture
Streptomyces puniceus ve dier baz Strep-tomyces trlerinden elde edilen, Mycobacterium tuber-culosis’e kar etkili bir antibiyotik; viomisin.
Vincent anjini’ne sebep olan basil; Vincent basili; Fusobacterium fusiformis tr bakteri
n kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omurlara yaylan Mycobacterium tuber-culosis’in sebep olduu, omurlarn ve omurlar aras disklerin -omurgada ekil bozukluuna uzanmak zere-harabiyeti ile belirgin, genellikle ocuklarda grlen hastalk; Pott hastal
Mycobacterium tuberculosis’in sebep olduu bulac hastalk; verem; tberkloz (Hastalk zellikle akcierlerde grlr; bununla beraber basilin kan ya da lenf yoluyla yayl sonucu yerleme yerine gre, deri, beyin,
Mycobacterium tuberculosis’in et suyundaki kltrnn szgeten geirilmesiyle elde edilen ve tberkloz tansnda test maddesi olarak kullanlan sv madde; tberklin
Tberkloz’lu hastada, kan akmyla deriye yaylan Mycobacterium tuberculosis’e kar yerel reaksiyon olarak deri zerinde oluan -lserleme eilimi ile belirgin- kk lezyon; tberklid
Mycobacterium tuberculosis tr bakteri
Koku geni. Bk. olfactory trigone
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü