İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4782 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tibbi çeviri
Sa akcier apeksi’nin i yz zerinde -bazen grlen- keli kk lob; azigos lob
(G.): ift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyas ile kolayca boyanan; azurofil.
Hcre ve dokular boyamada kullanlan mavirenkte bir boya; azur.
(.): Bk. pinta.
zellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde intramskler ya da intravenz kullanlan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
drarda re ve benzeri azotlu bileiklerin fazlamiktarda bulunuu; azotri.
Dk ile fazla miktarda azotlu bileiindar atl; azotore.
Kanda re vb. azotlu bileiklerin ar miktardaart; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonlarn bulunmay;sperm yokluu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalaryla alan iilerde grlen kant; azo kants,
Canl organizmalardan yoksun; hayat gstermeyen; azoik.
Baz gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde intravenz kullanlan, etki alan geniletilmi bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu nlemede, tedaviye direnli romatoid artrit ve dier baz otoimmn hastalklarn tedavisinde intravenz ya da azdan tablet eklinde kullanlan, prin analogu immnospresan il
1 2 3 4 .. 238 239 240
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2824 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Arteriae pudendae externae’ya elik eden ve kendilerine boalan baz venleri aldktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e alan venler; d pudendal venler
Arteria profunda femoris’in delici dallarna elik eden ve uyluk arka kaslarnn venz kann vena profunda femoris’e ileten venler; delici venler
Alt gzkapann venz kann vena angularis’e ileten venler; alt gzkapa venleri; inferior palpebral venler
tibbi çeviri
Arteria obturatoria’ya elik eden ve kala eklemi ile bu blgedeki obturator ve adduktor kaslarn venz kann boaltmak zere -canalis obturatorius araclyla pelvis’e girdikten sonra- vena iliaca interna’
Arteria musculophrenica’ya elik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar aras aralklarn venz kann venae thoracicae internae’ya ileten venler; msklofrenik venler
Ayak parmaklan taban venleri (venae digitales plantares)’nin birlemesiyle oluup ayak tara taban arterleri (arteriae metatarsales plantares)’ne elik eden ve arcus venosus plantaris’e alan venler; ayak
Ayak parmaklarnn srt venleri (venae digitales dorsales pedis)’nin birlemesiyle oluup ayak tara srt arterleri (arteriae metatarsales dorsales)’ne elik eden ve arcus venosus dorsalis pedis’e alan ve
Arteria meningeamedia’nn dallarna elik eden ve dura mater, kranyum’un i yz ve ganglion trigeminale’nin venz kann boaltmak zere -kranyum’dan ktktan sonra- plexus pterygoi-deus’a al
Alt dudan venz kann vena facialis’e ileten venler; alt dudak venleri; alt labiyal venler
Arteria glutea superior’a elik eden, foramen ischiadicum majus’u getikten sonra vena iliaca interna’ya alan venler; st gluteal venler.
Arteria glutea inferior’a elik eden ve foramen ischiadicum majus’u getikten sonra hepsi birleerek tek ven halinde vena iliaca interna’ya alan venler; alt gluteal venler.
Arteria poplitea’nn dallarna elik eden ve venapoplitea’ya alan venler; diz venleri; genikuler venler
Arteria fbularis’e elik eden ve venae tibiales posteriores’e alan venler; peroneal venler; fbular venler.
Arteria ethmoidalis anterior ve arteria ethmoidalis posterior’a elik eden ve etmoidal sinslerin venz kann boaltmak zere vena ophthalmica superior’a alan venler; etmoidal venler.
Arteria epigastrica superior’a elik eden ve venae thoracicae internae’ya alan iki ven; st epigastrik venler
Ayak parmaklarnn plantar yzlerinde seyreden ve parmak aral kklerinde plantar metatarsal venler (venae metatarsales plantares)’i oluturmak zere birleen venler; ayak parmaklar taban venleri; plantar dijital ven
Ayak parmaklarnn srt yznde seyreden, daha sonra parmak aral kklerinde birleerek dorsal metatarsal venler (venae metatarsales dorsales)’i oluturan venler; ayak parmaklarnn srt venleri; ayan dorsal dijital
Arteria circumflexa femoris medialis’e elik eden ve uyluun st blmnn arka kaslar ile kala ekleminin venz kann vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk iyan kvrk venleri; iya
Arteria circumflexa femoris lateralis’e elik eden ve uyluk arka kaslar ile kala eklemi dyan yarsnn venz kann vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk dyan kvrk venleri; dy
Arte-riae arcuatae renis’e elik eden ve bbrein lobller aras venleri (venae interlobulares renis)’nden ald kan, bbrein loblar aras venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; bbrein ya
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 140 141 142
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü