İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4782 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tibbi çeviri
Sa akcier apeksi’nin i yz zerinde -bazen grlen- keli kk lob; azigos lob
(G.): ift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyas ile kolayca boyanan; azurofil.
Hcre ve dokular boyamada kullanlan mavirenkte bir boya; azur.
(.): Bk. pinta.
zellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde intramskler ya da intravenz kullanlan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
drarda re ve benzeri azotlu bileiklerin fazlamiktarda bulunuu; azotri.
Dk ile fazla miktarda azotlu bileiindar atl; azotore.
Kanda re vb. azotlu bileiklerin ar miktardaart; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonlarn bulunmay;sperm yokluu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalaryla alan iilerde grlen kant; azo kants,
Canl organizmalardan yoksun; hayat gstermeyen; azoik.
Baz gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde intravenz kullanlan, etki alan geniletilmi bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu nlemede, tedaviye direnli romatoid artrit ve dier baz otoimmn hastalklarn tedavisinde intravenz ya da azdan tablet eklinde kullanlan, prin analogu immnospresan il
1 2 3 4 .. 238 239 240
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2824 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Aratrma amacyla canl hayvan kesme; deney amacyla canl hayvanlar zerinde, anestezi altnda ameliyat yapma; viviseksiyon.
Alfalfa (kaba yonca) adl bitkinin yapraklarndan elde edilen, bitkisel kkenli doal D vitamini; fitonadion; K1 vitamini (Sentetik olarak da elde edilir)
Aka diren gsteren; az akkan; adal; viskoz; viskoz.
tibbi çeviri
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
Antineoplastik olarak intravenz uygulanan bir sentetik vinka (Cezayir menekesi) alkaloidi; vindesin (zellikle akut lenfoblastik lsemi, meme kanseri ve malign melanom tedavisinde kullanlr),
Adet zaman, uterus mukozas dnda dier bir organ ya da yzeyden de periyodik kanama olmas; vikaryz menstruasyon.
Az vestibl. Bk. vestibule of mouth.
Akcier zerinde duyulan normal solunum sesi; vezikler frm. Bk. vesicular breath sound.
Akcier oskltasyonunda, normal akcier zerinde duyulan yumuak nitelikteki ses; normal solunum sesi; vezikler solunum sesi.
Akcier veziklleri. Bk. alveolipulmonis
Az miktarda protein, kolesterol ve fosfolipid’e karn fazla miktarda trigliserid ieren plazma lipoproteini; vcut hcrelerine trigliseridleri tayan lipoprotein; ok dk younluklu lipoprotein.
Ayak tabannda oluan, viral ya da nonviral arl siil; ayak taban siili; plantar siil
Appendix vermiformis lmenine solucan girii nedeniyle oluan apandisit; helmintik apandisit
Anlamsz konuma alkanl; baz psikoz ekillerinde grlen yersiz ve anlamsz szlerle belirgin durmakszn konuma eilimi; verbomani.
Anlamsz szck ve szleri durmakszn tekrarlama; bu nitelikle belirgin konuma ekli; verbijerasyon.
Arkaya dnk rahmin, anteversion durumuna getirilmek zere karn n duvarna dikile tespiti; bu amala yaplan ameliyat; ventrosspansiyon.
Arteria trans versa cervicis’e elik eden ve musculus trapezius ile komu dokularn venz kann vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Arteriae temporales profundae’ya elik eden ve musculus temporalis’in derin blmnn venz kann boaltmak zere plexus pterygoideus’a alan venler; akak derin venleri; derin temporal venler
Alnn st blmnden birka ven halinde balayp daha sonra tek ven haline dnerek gz iyan kesi (iyan kants)’nde -vena angularis’i oluturmak zere- vena supraorbitalis ile birleen venler; troklea-st ve
Arteria renalis’e elik eden ve vena cava inferior’a alan, biri sa dieri sol bbree ait iki ksa ven; bbrek venleri; renal venler
1 2
3
4 5 6 7 .. 140 141 142
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü