İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4782 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tibbi çeviri
Sa akcier apeksi’nin i yz zerinde -bazen grlen- keli kk lob; azigos lob
(G.): ift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyas ile kolayca boyanan; azurofil.
Hcre ve dokular boyamada kullanlan mavirenkte bir boya; azur.
(.): Bk. pinta.
zellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde intramskler ya da intravenz kullanlan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
drarda re ve benzeri azotlu bileiklerin fazlamiktarda bulunuu; azotri.
Dk ile fazla miktarda azotlu bileiindar atl; azotore.
Kanda re vb. azotlu bileiklerin ar miktardaart; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonlarn bulunmay;sperm yokluu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalaryla alan iilerde grlen kant; azo kants,
Canl organizmalardan yoksun; hayat gstermeyen; azoik.
Baz gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde intravenz kullanlan, etki alan geniletilmi bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu nlemede, tedaviye direnli romatoid artrit ve dier baz otoimmn hastalklarn tedavisinde intravenz ya da azdan tablet eklinde kullanlan, prin analogu immnospresan il
1 2 3 4 .. 238 239 240
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2824 adet çeviri sonucu bulundu. 2781 - 2800 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Acarina takmna ait herhangi bir parazit bcek; kene ya da mit; akarid.
Acarina takmna ait parazitlerin oluturduu enfestasyon; akariyaz.
Acanthocephala kolu solucanlarn oluturduu enfeksiyon; akantosefaliyaz.
tibbi çeviri
Absans nbette bir nevi taklp kalma vardr bir ka saniye kii taklr kalr ama bunun hi farknda deildir taklma bittiinde kald yerden devam eder. (sabit bir noktaya bakma, hi kmldamama vardr)
Ayrlma; tutunduu yerden ayrlma; kopma; abrupsiyo. abruptio placentae
Aniden oluan; birden meydana gelen,
Az dnda; azdan uzakta,
Az dnda; azdan uzakta,
Alt ve st ene dilerinin birbiriyle temas etmeyecek ekilde dizili gstermesi hali; aboklzyon.
Alt ene dileri ile st ene dileri arasnda temas bozukluu; az kapand zaman her iki enedeki karlkl dilerin birbiri ile muntazam temas etmemesi hali; maloklzyon; anormal oklzyon
abiyogenezis; 1- Cansz maddenin canllk kazanmas; kendiliinden canllk kazanma; abiyogenez. 2- Tm canllarn balangta cansz maddelerden trediini kabul eden teori; canszdan treme
abiyatropi; Vcut zindeliin erken kayb; vcudun iten k, erken ihtiyarlama
abetalipoproteinemi; Beta-lipoprotein olumasndaki bozukluk nedeniyle gelien, kanda beta-lipoprotein yokluu, kaslarda atrofi, grme bozukluklar ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolik hastalk; Bassen- Kornzweig
abetalipoproteinemi; Beta-lipoprotein olumasndaki bozukluk nedeniyle gelien, kanda beta-lipoprotein yokluu, kaslarda atrofi, grme bozukluklar ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolik hastalk; Bassen- Kornzweig
aberasyo testis Testis’in, bulunmamas gereken yerde oluu.
aberasyo menstruorum; det (menstruasyon) esnasnda rahim d herhangi bir yerden kan gelii; vikaryz menstruasyon.
Ayba sapkl, menstrual dnemdeki sapklk, menstruatio vicaria, (aberratio menstruorum)
aberasyo menstruorum; det (menstruasyon) esnasnda rahim d herhangi bir yerden kan gelii; vikaryz menstruasyon.
abdominz; Kabart gsteren karna sahip; iri karnl
abdominz; Kabart gsteren karna sahip; iri karnl
1 2 3 .. 136 137 138 139
140
141 142
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü