İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
V
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1369 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Krek kemiini ne eken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula iyan kenarnn -kanad andrr ekilde- arkaya doru knt yapmas; kanatl skapula.
Vulvovaginal bez. Bk. Bartholin s gland
Vulva ve vagina ile ilgili; vulvovaginal.
tibbi çeviri
Vulva ve uterus’la ilgili; vulvouterin.
1- Vulva ve rektum’la ilgili; vulvorektal.2- Vulva ve rektum arasnda olumu,
Vulva’y tutan herhangi bir hastalk; vulvahastal; vulvopati.
Bk. vulv.
Vulva iltihab; vulvit
Vulvizmus. Bk. vaginismus.
Vulva’nn bir blmnn veya tmnnameliyatla kanlmas; vulvektomi.
Ar melanin birikimi sebebiyle vulva’nn kahverengi oluu; vulva melanozu.
Vulva derisinde hiperkeratoz ve displazi gsteren beyaz lekeler olumas ile belirgin, prekanserz lezyon; vulva lkoplakisi; vulvar lkoplaki.
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ya da Brugia timori’nin, vulva lenfdaiarlarn tkamas sonucu vulva’da deri ve derialt dokularnn ar hipertrofisi ile belirgin durum; vulva elefantiyaz.
Bk. vulval.
Genellikle labium majus zerindeki ok katl yass epitelden gelierek vulva’ya yaylan kanser; vulva kanseri
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
Vulva ile ilgili; vulval.
(L.): Kadn d genital organlarnn tm; vulva.Bk. female pudendum.
Vulva anlamna nek.
Bk. volsella
1 2 3 4 .. 67 68 69
V
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 925 adet çeviri sonucu bulundu. 901 - 920 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Vcutta allejiye sebep olan baz ila veya gda maddelerine bal olarak gelien, klcal damar geirgenliinin artmas ile belirgin purpura; allejik purpura
Vcudun alkali rezervinin artmas ya da asit kayb nedeniyle gelien, kan pH’nn 7.44′n stne k ile belirgin patolojik durum; alkaloz (Kandaki asitbaz dengesini dzenleyen mekanizmalarn bozulmas sonucu v
Vcutta soukluk hissetme; kiinin me vetitreme hissetmesi hali; aljidizm.
tibbi çeviri
Vcudu tahrip edecek ekilde devaml alkol kullanma; alkol bamll,
Vcudunda cinsiyet bezi (gonad) bulunmayan kii; agonad.
Vcut dokularnda gaz veya hava olumas; aeroz.
Vagina’nn hava veya gaz birikimi sebebiyle imesi; aerokolpos.
Viseral perikard (epikard) altnda ar ya toplanmas
Viseral perikard (epikard) altnda ar ya toplanmas
Vcutta ar ya toplanmas; yalanma; adipoz
Viral hepatit’in komplikasyonu olarak gelien, karacierin yumuamas, klmesi ve -safra ile boyanmas sonucu- sarms kahverengi renk al ile belirgin, akut karacier yetmezliinin elik ettii ldrc durum; Roki
Virs ya da bakteri enfeksiyonuna bal olarak gelien, arl akut yutak iltihab; akut farenjit,
Viral enfeksiyonu takiben gelien, beyin ak maddesi (beyaz cevher)’inde makroskopik ve mikroskopik kanama odaklaryla belirgin -nadir grlen- akut lkoensefalopati.
Vcut geliimi tamamlanm kiide, hipofiz n lobundan ar geliim hormonu salglanmas sonucu yzn irilemesi, el ve ayaklarn ar bymesi ile belirgin durum; akromegali
Vcuttan alkali (bikarbonat) kayb ya da vcutta asit birikimi nedeniyle gelien, kan pH’nm 7.44′n altna inii ile belirgin patolojik durum; asidoz (Kandaki asitbaz dengesini dzenleyen mekanizmalarn bozulmas
Vcuda dardan giren veya organizmada oluan asitlerle zehirlenme; asit zehirlenmesi; asidizm.
Vcuda dardan giren veya organizmada oluan asitlerle zehirlenme; asit zehirlenmesi; asidizm.
Vcutta birok organ (karacier, bbrek, prostat vb.) tarafndan sentez edilen, zellikle prostat kanserinde serumda yksek seviye gsteren bir enzim; asit fosfataz.
Vitamin B12′nin barsaklardan emiliinde yetersizlik sz konusu olmakszn gelien, pernisiyz anemi ‘ye benzer bulgularla belirgin ldrc makrositik anemi ekli; akrestik anemi
Vcut boluu bulunmayan; alomat.
1 2 3 .. 42 43 44 45
46
47
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü