İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
P
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 5339 adet çeviri sonucu bulundu. 5321 - 5339 arasındaki sonuçlar:
Gzkapa kenarlarnn kalnlamas; pakiblefaron.
Gzkapa kenarlarnn kalnlamas; pakiblefaron.
Kaim anlamna nek.
tibbi çeviri
Ar kalnlama; doku veya oluumun anormal ekilde kalnlamas; pakinsis.
Yanak mukozasnda lkoplaki olumas ile belirgin durum; beyaz pakiderma
Yanak mukozasnda lkoplaki olumas ile belirgin durum; beyaz pakiderma
Derinin ar derecede kalnlamas; pakidermi; pakiderma
Kaim anlamna nek.
Gs derisi altna kalp pili yerletirme (Kprck kemii altndaki blgeye),
Vcutta, belli bir fizyolojik olayn balamasn uyaran ve ritmik ekilde devamn salayan oluum ya da bu amaca ynelik yapay ara
Pacchioni korpsklleri. Bk. arachnoid granulations
Pacchioni cisimcikleri. Bk. arachnoid granulations
(L.): Besin; gda; gda maddesi,
Besin ile ilgili; gdaya ait; pabular.
Tmr dokusu iine tedavi amacyla -tablet eklinde- ila yerletirme; parenkimatz implantasyon
(L.): Yemekten sonra (post cibum’un ksaltlm),
Elektrokardiyogram’da, P dalgasnn bitimi ile QRS kompleksinin balangc arasndaki blm; P-R segmenti.
Elektrokardiyogram’da, P dalgas balangcndan R dalgas balangcna kadar uzanan zaman aral; PR aral
Elektrokardiyogram’da, kalp kulakklarnn depolarizasyonunu yanstan ilk dalga; P dalgas,
1 2 3 .. 263 264 265 266
267
P
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1661 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
tibbi çeviri
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasndaki bileik eklem; ksifsternal eklem,
Pencere eklinde aklk; pencere,
Pamukuk. Bk. thrush.
Pankreas’m tmnn ya da bir blmnn duodenum’1a beraber karlmas; Whipple ameliyat; pankreatoduodenektomi.
Plevra boluunda bol serz eksda toplan ile belirgin plrezi; sulu plrezi.
Polinevrit belirtilerine kardiovaskler bozukluklar ve demin elik ettii beriberi ekli; ya beriberi,
Parmak tabanlar arasnda gelien apse.
Phtlama faktrlerinden "faktr VIII" kompleksinin % 99′unu oluturan protein; von Willebrand faktr.
Plazmada faktr VIII eksikliine bal olarak phtlama zamannn uzamas ile belirgin, ou kez trombosit yapsnda ve kapiller duvarnda bozukluun da elik ettii kaltsal hastalk; anjiyohemofli; von Willesbrand hastal
Plevra’nn, akcierleri rten yapra; akcier zar; viseral plevra
Papillomavirs’n sebep olduu, ap genellikle 0.5 cm’den byk olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin kk sert kabart; viral siil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarnn srt y
Plexus hypogastricus inferior’dan aynlan bir ksm sempatik ve parasempatik ipliklerin, mesane zerinde oluturduu otonom sinir a; mesane sinir a; vezikal pleksus.
Peru siili. Bk. verruca peruana.
Papillomavirs’n sebep olduu, ap genellikle 0.5 cm’den byk olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin kk sert kabart; viral siil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarnn srt y
Papillomavirs’n sebep olduu, genellikle ocuklarda ve genlerde yz, boyun ve el srtnda gruplar halinde grlen, hafif yksek, zeri dz kk siil;bask siil, dz siil
Plexus venosus vesicalis’in kann iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Plexus venosus rectalis’in orta blmnden balayp vena iliaca interna’ya alan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
1 2 3 4 .. 82 83 84
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü